Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Rozšířený sortiment operátorských panelů od Saia Burgess Controls

Švýcarská firma Saia Burgess Controls svou nabídku řídicí techniky již delší dobu staví na konceptu automatizačního serveru přítomného v každém z jejích programovatelných automatů řady SaiaPCD®. Koncept automatizačního serveru a na něj navázaná nabídka operátorských panelů umožňují velmi snadno realizovat moderní koncepce řízení v průmyslu, jako např. lndustry 4.0.

 
Švýcarská firma Saia Burgess Controls (SBC), která dlouhodobě patří mezi dodavatele spolehlivé automatizační techniky, přišla již v roce 2000 s novým konceptem kombinace řídicí techniky (PLC), webu a IT reprezentovaným rovnicí PLC + (web + IT) = SaiaPCD. Pro tento koncept je charakteristická přítomnost automatizačního serveru – jehož součástí je např. webový server použitelný nejen pro diagnostické účely, ale zejména k začlenění vizualizačního nástroje – do každého automatu SaiaPCD. Tyto vlastnosti umožňují velmi snadnou realizaci moderních konceptů v průmyslu, jako např. Industry 4.0, protože usnadňují místní i dálkový přístup do jednoho každého automatu.
 
Příklon ke konceptu automatizačního serveru se velmi výrazně projevil mj. změnami v sortimentu operátorských panelů (techniky HMI), kde firma SBC již ustupuje od klasických textových a grafických panelů, které byly individuálně programovány. Operátorské panely nové generace jsou z hlediska principu identické. Jejich základem je tzv. webový panel (Web Panel) se softwarem MicroBrowser, což je prohlížeč obsahu stránek vytvořených v jazyku HTML a uložených v PLC SaiaPCD. S využitím tohoto principu lze přistupovat ke stránkám HTML uloženým v PLC z téměř neomezeného počtu i typů operátorských panelů či prostřednictvím inteligentních telefonů, tabletů i stolních počítačů, aniž je nutné pořizovat drahé vizualizační prostředí (obr. 1). Obsluhující provozní pracovníci, údržba a stejně tak vedení podniku mají takto kdykoliv okamžitý přehled o stavu sledovaného či řízeného stroje nebo zařízení. V prostředí sítě Ethernet je také možné z jednoho panelu přistupovat k většímu počtu PLC.
 
Výjimečná koncepce SBC umožňuje z operátorského panelu přistupovat k webovému serveru v PLC nejen prostřednictvím rozhraní Ethernet, ale také po standardní sériové lince RS-485.
 
V aktuální nabídce operátorských panelů SBC je šest skupin produktů, jejichž základní charakteristiky jsou popsány v dalším textu.
 

SaiaPCD Web Panel MB Standard

Robustní dotykové operátorské panely řady SaiaPCD Web Panel MB Standard (obr. 2) zobrazují technologické schéma či jiné zobrazení vytvořené v prostředí SaiaPG5® Web Editor, uložené v PLC. Panel je po připojení a nastavení parametrů okamžitě schopen zobrazovat dané schéma, ovládací obrazovky, apod. bez nutnosti dalšího programování nebo dokupování drahých licencí a runtime.
 
Panely této řady jsou z výroby vybaveny takto:
 • rozhraní: Ethernet, USB, sériová linka,
 • FTP server,
 • souborový systém pro ukládání souborů,
 • displej s rozlišením WVGA (800 × 480), VGA (640 × 480), SVGA (800 × 600 obrazových bodů),
 • hodiny reálného času zálohované superkondenzátorem,
 • odporová dotyková obrazovka s úhlopříčkou 5,0", 5,7", 7,0", 10,4" nebo 12,1",
 • stupeň krytí z čelní strany IP65,
 • napájení 24 V DC ± 20 %,
 • provozní teplota 0 až 50 °C (u 7" provedení –25 až +70 °C).
 

SaiaPCD pWeb Panel MB s PLC

Programovatelné webové operátorské panely SaiaPCD pWeb Panel MB s PLC (obr. 3) kombinují automatizační server pro vizualizaci společně s dohledovými a řídicími funkcemi do jednoho zařízení. Z výroby jsou vybaveny takto:
 • rozhraní: dvouportový ethernetový přepínač, USB, sériová linka,
 • protokoly: S-Bus, Ether S-Bus, Ether S-IO, Modbus RTU nebo TCP,
 • vestavěné PLC,
 • automatizační server (HTTP, FTP, SNMP, NTP, souborový systém, poštovní klient SMTP),
 • displej s rozlišením: VGA (640 × 480), SVGA (800 × 600 obrazových bodů),
 • hodiny reálného času zálohované baterií,
 • odporová dotyková obrazovka s úhlopříčkou 5,7", 10,4" nebo 12,1",
 • krytí z čelní strany IP65,
 • napájení 24 V DC ± 20 %,
 • provozní teplota 0 až 50 °C.
 
Panely jsou programovatelné ve vývojovém prostředí SaiaPG5.
 

SaiaPCD Web Panel MB room

Operátorské panely řady SaiaPCD Web Panel MB room jsou zcela programovatelné a designově jsou provedeny tak, aby odpovídaly požadavkům kladeným při řízení parametrů prostředí v místnostech (obr. 4). Výrobcem předem nastavené zobrazení může být zákaznicky upraveno v prostředí SaiaPG5 Web Editor. Panely jsou vybaveny takto:
 • rozhraní Ethernet, USB, sériová linka,
 • protokoly: S-Bus a Ether S-Bus,
 • vestavěné senzory teploty a osvětlení,
 • možnost programování v prostředí SaiaPG5 Web Editor (u modelu WT5R),
 • rozlišení WQVGA (480 × 272 obrazových bodů),
 • hodiny reálného času zálohované superkondenzátorem,
 • kapacitní dotyková obrazovka typu PCAP s úhlopříčkou délky 4,3",
 • napájení 24 V DC ± 20 %,
 • provozní teplota 0 až 50 °C,
 • montáž do standardních instalačních krabic.
 

SaiaPCD pWeb Panel MB – Functional HMI

Panel typu SaiaPCD pWeb Panel MB – Functional HMI (obr. 5) nabízí vizualizaci a ovládání zařízení při použití předinstalované aplikace. Nabízené funkce umožňují uživateli snadno realizovat ucelené úlohy, jako např. sběr a ukládání údajů o spotřebě energií. Typicky jde např. o tzv. E-Monitor, dovolující bez dalších nákladů na programování vytvořit síť až 128 elektroměrů nebo jiných měřidel, jejichž údaje lze tak snadno sledovat, zobrazovat a ukládat k následnému zpracování.
 

Průmyslové panely Web Panel s operačním systémem WinCE a Win7e MB

Standardní průmyslové operátorské panely typu Saia Web Panel s operačním systémem WinCE nebo Win7e MB a integrovaným webovým prohlížečem Saia MicroBrowser (obr. 6) jsou určeny k realizaci operátorských rozhraní (HMI) pro ovládání strojů a zařízení v průmyslovém prostředí. Z výroby jsou vybaveny takto:
 • rozhraní: dvouportový ethernetový přepínač, USB, sériová linka,
 • webový, FTP a VNC server,
 • operační systém: Windows CE 6.0 a Windows 7e MB,
 • dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12", 15" nebo 21" a rozlišením 1 280 × 800 a 1 920 × 1 080 obrazových bodů,
 • krytí z čelní strany IP65,
 • napájení 24 V DC ± 20 %,
 • provozní teplota 0 až 50 °C.

Semigrafické a textové operátorské panely

Nabídku webových operátorských panelů značky SBC nadále doplňují semigrafické a textové operátorské panely, což jsou standardní průmyslové panely v klasickém pojetí ovládacích terminálů (obr. 7). Jsou vhodné pro jednoduché úlohy a sériově vyráběné stroje bez požadavků na složitější grafické výstupy. Programují se pomocí standardních nástrojů dostupných ve vývojovém prostředí SaiaPG5. Připojují se výhradně způsobem bod-bod při použití sériové linky.
 

Doplňky k webovým panelům a další informace

Jako doplněk k webovým panelům značky SBC jsou k dispozici aplikace pro inteligentní telefony a tablety s operačním systémem Android nebo Apple. Tyto aplikace lze stáhnout z portálů Google Play nebo iTunes přímo do zařízení. Jejich symbolem je modrá ikona s textem SBC-MB, patrná v obrázcích obr. 2 obr. 6.
 
Další informace o operátorských panelech nabízených firmou SBC lze nalézt na webových stránkách oficiálního distributora produktů firmy SBC pro Českou republiku a Slovensko, společnosti EWWH (www.ewwh.cz).
(EWWH, s. r. o.)
 
Obr. 1. Koncept automatizačního serveru umožňuje přistupovat k PLC SaiaPCD odkudkoliv s použitím téměř libovolného zařízení
Obr. 2. Řada panelů SaiaPCD Web Panel MB Standard
Obr. 3. Programovatelné webové operátorské panely SaiaPCD pWeb Panel MB s PLC
Obr. 4. Panely řady SaiaPCD Web Panel MB room v designovém provedení k použití při řízení prostředí v interiérech
Obr. 5. Předem naprogramovaný panel SaiaPCD pWeb Panel MB – Functional HMI umožňuje snadno realizovat ucelené
uživatelské úlohy
Obr. 6. Standardní průmyslové panely Web Panel jsou nabízeny s operačním systémem WinCE a Win7e MB, ve třech velikostech
Obr. 7. Semigrafický operátorský panel značky SBC