Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Rozpoznávání a zpracování obrazových informací

Třetí ročník odborného semináře Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací se bude konat 23. září 2015 v nové posluchárně G312 při příležitosti oslav dvacátého výročí založení Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Úkolem semináře je prezentovat zajímavá technická a programová řešení v oboru počítačového zpracování obrazu pro náročné průmyslové aplikace, zejména ve výrobě, zpracování a hodnocení skla a bižuterie (prezentace z loňského semináře je na www.mti.tul.cz/ustav/seminarobr14).

 
Garanty semináře jsou vedoucí Ústavu mechatroniky a technické informatiky FM TUL doc. Ing. Milan Kolář, CSc., a Ing. Jaroslav Vlach, Ph.D., z úseku rozvoje firmy Preciosa, a. s., Jablonec nad Nisou. Mediálním partnerem je odborný časopis Automa. Nové prostory budovy G TUL umožňují též uspořádat doprovodný program, prezentace výrobků a aktivit firem. Aktuální informace o semináři jsou na: www.mti.tul.cz/ustav/seminarobr15 nebo si je lze vyžádat na (jaroslav.vlach@preciosa.com).

(šm)