Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Rozložení trhu v oboru průmyslových komunikačních sítí v roce 2018 podle HMS

Průmyslový Ethernet v počtu nově instalovaných uzlů v průmyslové automatizaci překonal tradiční průmyslové provozní sběrnice. To je hlavní zjištění studie firmy HMS Industrial Network, každoročně zkoumající trh v oblasti průmyslových komunikačních sítí. Celkem 52 % nově instalovaných komunikačních uzlů jsou uzly průmyslového Ethernetu (loni: 46 %), zatímco průmyslové provozní sběrnice zaujímají 42 % (loni: 48 %). Nejvíce instalovanou sítí je nyní EtherNet/IP s 15 %, následovaný sítěmi Profinet a Profibus, přičemž obě mají podíl shodně 12 %. Posilují také bezdrátové sběrnice s podílem na trhu 6 %.

Společnost HMS Industrial Networks kaž­doročně analyzuje trh průmyslových komunikačních sítí, přičemž se soustředí na nově instalované komunikační uzly v průmyslové automatizaci po celém světě. Jako nezávislý dodavatel produktů a služeb pro průmyslovou komunikaci a internet věcí má HMS velmi dobrý přehled o trhu v oblasti průmyslových komunikačních sítí. Ve své analýze uvádí trendy v oblasti komunikace v průmyslu, které je možné očekávat v roce 2018, a současně se ohlíží na vývoj rozložení trhu v uplynulých pěti letech. 

Průmyslový Ethernet – růst podněcovaný IIoT

Průmyslový Ethernet již několik let roste rychleji než tradiční průmyslové provozní sběrnice a v současné době je překonal nejen v dynamice růstu, ale i v celkovém objemu. S nárůstem 22 % nyní průmyslový Ethernet zaujímá 52 % světového trhu, zatímco loni to bylo 46 %. Nejrozšířenější, s podílem 15 %, je EtherNet/IP. V závěsu za ním jsou na globálním trhu sítě Profinet, EtherCAT, Modbus TCP a Ethernet Powerlink.

„Přesun k průmyslovému Ethernetu pozorujeme již dlouhou dobu, ale pokud jde o počet nově instalovaných uzlů, až dosud průmyslové sběrnice nepřekonal,“ říká Anders Hansson, ředitel marketingu společnosti HMS. „Přechod k průmyslovému Ethernetu je podněcován potřebou velkého přenosového výkonu, požadavkem integrace mezi instalacemi v průmyslových závodech a systémy IT/IoT, stejně jako obecným prosazováním průmyslového internetu věcí.“ 

Průmyslové sběrnice stále bodují, ale očekává se pokles

Trh průmyslových provozních sběrnic, posilovaný celkovým růstem průmyslové výroby a hlediskem kybernetické bezpečnosti v průmyslu, stále mírně roste. Ovšem bez ohledu na to, že v uplynulých čtyřech letech rostl o 6 %, očekává se, že v příštích letech začne podíl průmyslových sběrnic postupně klesat. Dominantní průmyslovou sběrnicí je stále Profibus s 12% podílem na celkovém světovém trhu, následovaný sběrnicemi Modbus RTU a CC-Link, jež mají po 6 %. 

Celkový obraz mění také bezdrátové sítě

Trh s bezdrátovými sítěmi také roste, a to o 32 %, a zaujímá na celkovém trhu průmyslových komunikačních sítí podíl 6 %. Mezi bezdrátovými sítěmi je nejpopulárnější WLAN, následovaná sítí Bluetooth. „Bezdrátové sítě jsou stále častěji používány konstruktéry strojů a integrátory systémů k realizaci inovativní automatizační architektury. Uživatelé tak mohou omezit kabeláž a vytvářet nová řešení pro konektivitu a řízení, včetně konceptu přines si vlastní zařízení (BYOD – Bring Your Own Device), realizovaného prostřednictvím tabletů a chytrých telefonů,“ říká Anders Hansson. 

Geografické odlišnosti

V Evropě a na Blízkém východě mají největší podíl na trhu sítě Profinet a EtherNet/IP, avšak stále je široce používán také Profibus. Dalšími populárními sítěmi jsou EtherCAT, Modbus TCP a Ethernet Powerlink.

Na trhu v USA dominují sítě CIP se zřetelným posunem směrem k EtherNet/IP. V Asii není žádná skutečně dominantní komunikační síť, ale velmi rozšířené jsou Profinet, EtherNet/IP, Profibus, EtherCAT, Modbus a CC-Link, přičemž nárůst zaznamenává zvláště ethernetová verze CC-Link IE Field. 

Ohlédnutí za pěti lety růstu v oboru průmyslových sítí

Specialitou letošní studie je ohlédnutí firmy HMS za uplynulými pěti lety růstu v oboru průmyslových komunikačních sítí. HMS shrnuje, že v průběhu roku 2017 průmyslový Ethernet z pohledu podílu na trhu konečně překonal průmyslové sběrnice. „V uplynulých pěti letech zaznamenala oblast průmyslových komunikačních sítí trvalý růst a je zajímavé vidět, jak průmyslový Ethernet nyní překonal průmyslové sběrnice a v současné době zaujímá 52 % na trhu s tím, že na vedoucím místě je EtherNet/IP,“ říká Anders Hansson.

„Naše studie ovšem potvrzuje, že trh v oblasti komunikačních sítí zůstává fragmentovaný – ze strany uživatelů je stále poptávka po připojení k široké škále sítí, v závislosti na dané úloze. Při pohledu zpět je zřejmé, že průmyslová zařízení disponují pod rostoucím vlivem průmyslového internetu věcí a průmyslu 4.0 stále širšími možnostmi připojení. Z našeho pohledu jsme dobře připraveni tyto trendy sledovat.“ 

Rámec studie

Studie zahrnuje odhady HMS pro rok 2018 založené na počtu nově instalovaných uzlů v roce 2017 v oboru průmyslové automatizace. Uzel je definován jako stroj nebo zařízení připojené k průmyslové komunikační síti. Předložené číselné údaje představují konsolidovaný pohled společnosti HMS, který vychází z přehledů poskytnutých kolegy z průmyslu, vlastních statistik prodeje a celkového kvalifikovaného přehledu o trhu. 

(HMS Industrial Networks.Překlad: Mepax)

Obr. 1. Průmyslové provozní sběrnice vs. průmyslový Ethernet a bezdrátové sítě – odhad pro rok 2018 (čísla v závorce platí pro rok 2017)

Obr. 2. Přehled o trhu s průmyslovými provozními sběrnicemi, průmyslovým Ethernetem a bezdrátovými sítěmi za uplynulých pět let