Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Rozbouřená Berounka přinesla novinku

Oběti na životech a miliardové škody na mnoha místech Česka. Když se letos v červnu prohnaly republikou ničivé povodně, nebyla ušetřena ani společnost Janka Engineering v pražském Radotíně. Živel zde poničil několik strojů, mezi nimi i tzv. velkou paclíkovačku. Pro majitele firmy původně katastrofická situace nakonec skončila šťastně – při nezbytné generální opravě byl stroj vybaven nejnovějším řídicím systémem Simatic S7-1500 od společnosti Siemens.

Nucená odstávka výrobního zařízení dostala společnost Janka Engineering, s. r. o., předního českého výrobce vzduchotechniky, klimatizací, ventilátorů a průmyslové chladicí techniky, do nezáviděníhodné situace. Zakázky a požadavky na výrobu se hromadily a bylo třeba urychleně vyrobit např. ventilátory pro odstavenou část jaderné elektrárny. I to byl důvod, který v případě lisovacího stroje RKZ500-1000 PLC, nazývaného velká paclíkovačka, rozhodl o radikální omlazovací kůře. „Hlavní rozváděč stroje byl při povodni téměř úplně zaplaven vodou a vzlínající vlhkost zasáhla i ostatní komponenty včetně řídicího systému. Rozhodli jsme se tedy nahradit ho systémem zcela novým a Simatic S7-1500 byl jasnou volbou,“ vysvětluje situaci Ing. Michal Nedoma, projektant společnosti Adtec, s. r. o. 

Jak funguje paclíkovačka

Paclíkovačka se danému lisovacímu stroji říká proto, že jeho úkolem je vytvarovat tzv. paclík, neboli ohyb plechových výstupků na okraji plechového dílu, v daném případě na koncích lopatek, oběžného kola radiálního ventilátoru (obr. 1). Do sestavovacího prostoru stroje se vloží dvě čela oběžného kola radiálního ventilátoru, mezi něž se ručně vkládají jednotlivé lopatky. Ty pak výstupky na svých koncích procházejí oběma čely. Do pracovní části stroje se v závislosti na počtu lopatek jednotlivých oběžných kol vloží shora i zdola odpovídající lisovací přípravky. Poté se již v automatickém režimu zaveze oběžné kolo ventilátoru ze sestavovacího prostoru do pracovního prostoru lisu, kde jsou za stálého tlaku a pootáčení jedním směrem nejdříve částečně a posléze úplně ohnuty jednotlivé výstupky lopatek, a tím úplně zaaretovány v čelech lopatek oběžného kola.

Barevný displej pomáhá poznat chybu

Lisovací stroj je nyní osazen řídicím systémem Simatic S7-1500 v sestavě procesorová jednotka CPU1511-1 PN, dva modu­ly 32DIx24VDC HF a jeden modul 32DOx24VDC/0.5A ST. Má tedy celkem 64 di­gi­tálních vstupů pro připojení ovladačů a indukčních snímačů a 32 digitálních výstupů pro ovládání signálek, hydraulického čerpadla a ventilů (obr. 2). Do budoucna je řídicí systém lisu velmi snadno rozšiřitelný o vylepšené operátorské rozhraní (HMI) nebo o elektrické zařízení k natáčení oběžného kola ventilátoru při lisování, které je v současnosti zajišťováno hydraulicky. Snadno lze také kdykoliv efektivně spravovat pohony. „Ty jsou plně integrovány do společného inženýrského prostředí se společným přístupem k diagnostice i proměnným. My to oceníme jako inženýrská firma při projektování či změnách systému řízení, zákazník při servisních činnostech. Oběma stranám to umožňuje pracovat rychleji a efektivněji,“ říká Michal Nedoma.

Hlavním pomocníkem je ale barevný displej vestavěný do procesorové jednotky řídicího systému. Zobrazuje mnoho užitečných údajů a dovoluje měnit základní parametry přímo na procesorové jednotce. I ne zcela vyškolený personál jasně a jednoznačně identifikuje základní stavy systému: zelená barva na displeji znamená, že je vše v pořádku, oranžová značí režim stop a červená upozorňuje na chybu. O chybách a poruchách navíc displej informuje pomocí textových hlášení, přičemž také umožňuje dohledat podrobnosti související s daným hlášením. Dříve byly tyto informace dostupné pouze prostřednictvím PC, a to zpravidla ještě se specializovaným licencovaným softwarem.

Ethernet umožňuje spravovat zařízení na dálku

Základním komunikačním a programovacím rozhraním jednotky CPU1511 je Ethernet. V jednotce je vestavěn webový server, který poskytuje zobrazení v podobě klasických webových stránek. Ty mohou obsahovat stavové informace, diagnostické údaje, hlášení o chybách v systému, topologii sítě s informacemi o připojených periferních jednotkách I/O apod. Dále je možné definovat vlastní uživatelské stránky, na které lze umístit vše, co je třeba – ať pro servis na dálku nebo pro lokální potřeby, změny či doplňky. Velmi účelnou novinkou je také možnost vytvářet tzv. datalogy či receptury, jejichž prostřednictvím lze velmi snadno ukládat údaje do souboru csv nebo s použitím souboru csv měnit receptury, např. zadávat nové vstupní parametry výroby. Uložené soubory csv jsou přístupné i prostřednictvím webových rozhraní jednotky CPU1511, což patří ke standardu systému Simatic S7-1500. 

Zlatý Amper pro Simatic S7-1500

Mimořádnou kvalitu nového řídicího systému Simatic S7-1500 uznala i odborná porota na mezinárodním veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper 2013, když ve stejnojmenné soutěži udělila tomuto produktu společnosti Siemens ocenění Zlatý Amper. Porota na řídicím systému Simatic S7-1500 ocenila zejména mimořádně velkou výkonnost a pokročilé, standardně vestavěné funkční skupiny.

„Nová řada S7-1500 je z hlediska mechanické konstrukce promyšlená téměř k dokonalosti. Konkrétně bych u S7-1500 z hlediska mechanické konstrukce vyzdvihl propojku na svorkovnici modulů DI a DO, umožňující velmi snadno propojovat napájené sekce. Z pohledu projektanta také oceňuji neustále aktualizovanou podporu produktů v systému pro projektování Eplan P8,“ chválí nový řídicí systém Michal Nedoma.

(Siemens, s. r. o.) 

Obr. 1. Pracoviště lisovacího stroje na kompletaci oběžných kol radiálních ventilátorů (tzv. velká paclíkovačka)

Obr. 2. Sestava modulů řídicího systému Simatic S7-1500 pro řízení lisovacího stroje


Janka Engineering, s. r. o., je nástupcem společnosti Janka, která byla v roce 1872 založena jako rodinná klempířská dílna. Po druhé světové válce byl podnik znárodněn, rozšířen a svými výrobky zásoboval celý tehdejší východní blok. Během půldruhého století firma fungovala pod různými názvy a od roku 2009 je součástí mezinárodní skupiny Lloyd Electric and Enginee­ring Limited. Nabízí kompletní dodávky v oboru průmyslové vzduchotechniky, klimatizace a chlazení. S novým vlastníkem se orien­tuje i na klimatizační zařízení pro kolejová vozidla.