Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Rotační translátory pro přenos dat i výkonu

číslo 4/2003

Rotační translátory pro přenos dat i výkonu

Firma OS-KOM, spol. s r. o., bude zájemce v prvním roce druhého desetiletí svého působení na trhu v seriálu článků podrobně informovat o výrobcích firem, které v ČR zastupuje.

V tomto článku budou představeny rotační translátory Mercotac.

Mnohé aplikace vyžadují spolehlivý přenos elektrických signálů z rotujících součástí. Pro tyto účely se nabízejí rotační translátory Mercotac se rtuťovými sběracími kontakty. Translátory Mercotac se vyznačují kompaktní konstrukcí, velkou spolehlivostí (i v agresivním prostředí) a bezporuchovým a bezpečným přenosem signálů i výkonů. Robustní, funkčně bezpečná jednotka je sestavena z několika kvalitních součástí.

Obr. 1.

Na rozdíl od systémů s běžným třecím sběracím kroužkem nevykazují translátory Mercotac opotřebení kontaktů a mají proto stabilní vlastnosti přenosu datových signálů a výkonů. Dosahuje se toho použitím rtutí pro propojení sběracích kontaktů v kombinaci s ušlechtilými kovy. Speciálně vyvinutý systém těsnění přitom zabraňuje oxidaci a unikání rtuti.

Nezávisle na úhlu natočení činí přechodový odpor kontaktů méně než 0,8 mW. Kapacity mezi kontakty od 20 pF do 100 pF navíc zaručují dobrý útlum přeslechů. Také odporový šum leží hluboko pod hodnotou 1 µV·Hz–1/2 při šířce pásma 0 až 500 MHz.

Kontakty propojené rtutí zaručují bezporuchový a bezpečný přenos měřených dat do 4 A/240 V, řídicích signálů do 30 A/240 V a napájení do 250 A/240 V. Na požádání je možné dodat translátory pro vyšší napětí, ovšem při redukci hodnot proudů. Koaxiální, popř. zástrčné přípojky svorkových kontaktů jsou k dispozici v jednopólovém až osmipólovém provedení.

Pouzdro s izolačním odporem 25 MW, vyrobené z korozivzdorného materiálu, má zabudované ocelové přesné kuličkové ložisko (SAE 52100), pro zvlášť agresivní aplikace také z ušlechtilé oceli (lze použít do teploty 440 °C).

K ochraně elektrických přípojů byla vyvinuta speciální pryžová víčka, která chrání před běžnými nečistotami, jako jsou prach a vlhkost. Pro teploty okolí nad 60 °C jsou volitelně k dispozici teplotní izolační uzávěry.

Rotační translátory Mercotac lze požít pro připojení termočlánků a jiných snímačů, otočných antén, pro přenos dat po sběrnici, pro měření statických výbojů, pro přenos audiovizuálních signálů apod. Typické aplikace jsou balicí stroje, kabelové bubny, tiskařské stroje, nátěrová zařízení, roboty, manipulační systémy, stroje na zpracování plastů, textilní stroje, průmyslová televize, letectví a kosmonautika, hornictví, lékařská technika atd.

Rotační translátory Mercotac firmy Cavotec jsou jen jednou ze skupin výrobků z bohaté nabídky firmy OS-KOM. O dalších výrobcích budeme zájemce informovat v č. 8-9/2003 tohoto časopisu i v dalších technických periodicích.

OS-KOM, spol. s r. o.
Zdíkovská 68
150 00 Praha 5
tel. a fax: 257 210 114
e-mail: oskom@oskom.cz
http://www.oskom.cz

Inzerce zpět