Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Rostoucí zájem o veletrh it-sa 2019

Zabezpečení dat, sítí, výpočetní techniky včetně mobilů a notebooků i serverů a velkých výpočetních center před útoky je v současnosti naléhavé jak v bankách, státních institucích, tak také v průmyslu. To se projevuje i na rostoucím zájmu o vystavování na veletrhu kybernetické bezpečnosti it-sa, který se uskutečnil 8. až 10. října 2019 v Norimberku. Na veletrhu se prezentovalo celkem 753 vystavovatelů (698 v roce 2018) z 25 zemí a zhlédlo ho 15 632 odborných návštěvníků (14 290 v roce 2018).

Veletrh naplnil haly 9, 10, 10.1 a 11, kde bylo po všechny tři dny velmi živo. Velký zájem byl též o přednášky ve všech pěti přednáškových fórech na výstavní ploše. Právě vysoká návštěvnost každý veletržní den je výhodou kratších, třídenních veletrhů.

Uprostřed haly 10.1 vystavovaly ve společném stánku české firmy. Společnost Digital Resources využila veletrh it-sa k představení informačního systému pro správu dokumentů ve firmách M-Files. Systém se postará o pořádek v dokumentech a také o bezpečné uložení v databázi SQL. Využívají ho např. společnosti Deloitte a KKCG.

Firma GreyCortex prezentovala ve společném stánku českých firem svůj tradiční systém Mendel pro sledování, analýzu a zabezpečení sítí. Novinkou je, že se nyní zaměřuje i na zabezpečení sítí v systémech SCADA. Sledováním aktivit v síti zlepšuje jejich bezpečnost.

Firma Novicom vystavuje na veletrhu it-sa pravidelně a rovněž letos zde propagovala systém AddNet, který výrazně zlepšuje správu a nakládání s IP adresami (IPAM – IP address space management) a zajišťuje bezpečné přístupy k velkým distribuovaným sítím. Dalším vystavovatelem v českém stánku byla společnost Privacy Experts, která představila systém AppGuard pro ochranu počítačů a serverů před kybernetickými útoky. Systém japonsko-americké společnosti AppGuard izoluje v případě útoku klíčové části systémů, aby se virus nedostal dál. AppGuard se řídí strategií nulové důvěry, tedy předpokládá, že každý program může být branou pro nestandardní aktivity.

Na veletrhu it-sa 2019 vystavovaly četné přední firmy zaměřené na kybernetickou bezpečnost. Ve velkém stánku se prezentovala společnost Kasperky a mimo jiné zde představila svůj program pro malé a střední firmy. Podle studie, kterou firma Kaspersky zpracovala, si třetina malých a středních firem (pod 500 zaměstnanců) najímá pro zajištění své informační techniky externí firmy a 21 % z nich chce k tomuto kroku přistoupit v následujících dvanácti měsících. Proto mnoho společnosti nyní svými nabídkami služeb cílí na zabezpečení IT těchto menších firem.

(ev)