Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Rostoucí zájem o ultrazvukové průtokoměry

Nejnovější ze studií renomované americké poradenské společnosti ARC Advisory Group s názvem Ultrasonic Flowmeter Worldwide Outlook se podrobně zabývá situací a vyhlídkami na světovém trhu s ultrazvukovými průtokoměry v letech 2007 až 2012. Ultrazvukové průtokoměry, původně určené pro použití v okrajových úlohách průmyslové automatizace, si v posledních letech získaly velkou oblibu a tempo růstu jejich prodeje bylo ze všech přístrojů pro měření průtoku největší. Podle studie obrat na světovém trhu s ultrazvukovými průtokoměry, podporovaný zejména intenzivním rozvojem petrochemického, ropného a plynárenského průmyslu, v příštích pěti letech vykáže průměrnou složenou roční míru růstu (CAGR) asi 9,9 % (obr. 1). Roční obrat na trhu s danou technikou, který v roce 2007 činil téměř 367 milionů USD, vzroste podle studie do roku 2012 na více než 589 milionů USD, tedy celkem asi o 60 %.
 

Trendy určují odvětví petrochemie, ropy a plynu

Technické prostředky pro měření průtoku při použití ultrazvuku jsou na trhu k dispozici již desítky let. Jejich obliba nicméně začala strmě růst až v několika posledních letech, a to zejména zásluhou jejich stále častějšího použití v petrochemickém průmyslu. Významnými argumenty přitom jsou příznivá cena, velká provozní spolehlivost, snadná montáž a rovněž i příznivé provozní parametry přístrojů. Podle analytika Allena Averyho, hlavního autora studie, nabízejí moderní ultrazvukové průtokoměry uživatelům zajímavé možnosti využití nejenom v tradičním oboru automatizace spojitých technologických procesů, ale i ve stále významnější oblasti fakturačního, obchodního a celního měření při kontinuální přepravě a prodeji produktů (ropovody, plynovody).
 
Růst obratu na trhu s ultrazvukovými průtokoměry pro použití v průmyslu byl v minulých letech z převážné části vyvolán nárůstem investic do petrochemického průmyslu a modernizace infrastruktury pro dopravu ropných produktů a zemního plynu, které se oproti předchozímu období téměř zdvojnásobily. Očekává se, že bilanční měření množství zemního plynu podle amerického standardu AGA9 vyvolá zvýšený zájem o použití ultrazvukových průtokoměrů v předávacích stanicích. Přitom trvale roste zájem především o dražší inteligentní ultrazvukové průtokoměry, jež lze připojit na standardní průmyslové sběrnice. Přenos dat prostřednictvím průmyslových sběrnic dovoluje uživatelům průtokoměry na dálku konfigurovat, sledovat a odečítat jejich údaje i v rozsáhlých a prostorově rozlehlých systémech. Přístroje, které používají digitální komunikační protokoly, mohou uživatelům navíc také poskytnout velmi cenné diagnostické informace o aktuálním stavu nejenom vlastních přístrojů, ale i zpracovatelského nebo přepravního procesu. Důmyslná elektronika vestavěná v ultrazvukových průtokoměrech a výkonný vizualizační software umožňují sledovat rychlostní profily v potrubí, změny v chování proudu, zjišťovat nebezpečí možného zablokování potrubí apod., a získat tak data umožňující např. optimalizovat intervaly mezi kalibracemi a lépe plánovat preventivní údržbu provozních přístrojů. Petrochemický, ropný a plynárenský průmysl, přes svůj doposud více méně konzervativní postoj k novinkám v oblasti digitálních komunikačních sběrnic, se začal na měření průtoku ultrazvukovými přístroji orientovat v poslední době proto, že s nim lze při rozumných nákladech měřit velmi přesně a spolehlivě.
 

Hlavními oblastmi růstu budou Asie a Střední východ

Největší nárůst prodeje ultrazvukových průtokoměrů se v příštích letech očekává v Asii a v oblasti EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika). Odborníci společnosti ARC předpokládají, že především Čína a Indie budou investovat do modernizace základní infrastruktury a nových výrobních komplexů velké finanční prostředky. Čína, jako země chudá na zdroje energie, potřebuje paliva pro svůj rychlý ekonomický růst, a musí proto urychleně modernizovat a rozšiřovat infrastrukturu pro rozvod ropy a zemního plynu. Země Středního východu s obrovskými nalezišti ropy a zemního plynu budou nadále výnosnou oblastí pro dodavatele ultrazvukových průtokoměrů pro jejich široké využití při těžbě a zpracování ropy a zemního plynu. Prodej v Severní Americe (USA) poroste relativně mírně, ale stále zdravě, a to díky trvalým investicím do rozvoje těžby a dopravy ropy a zemního plynu. Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách společnosti ARC (http://www.arcweb.com).
[AVERY, A.: Ultrasonic Flowmeter Worldwide Outlook. ARC Advisory Group, June 2008.]
Ing. Karel Kabeš
 
Obr. 1. Očekávaný roční obrat na světovém trhu s ultrazvukovými průtokoměry do roku 2012 (zdroj: ARC Advisory Group)