Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

ROEQ – bezpečné, spolehlivé a jednoduché příslušenství k mobilním robotům MiR

Dne 2. září navštívila Prahu Shermine Gotfredsenová, globální obchodní ředitelka dánské firmy ROEQ. Odborným novinářům představila svou firmu, její sortiment a trendy v oboru.

 

Název firmy ROEQ se správně vyslovuje [ro-eek] a je to zkratka slov Robotic Equipment, robotické vybavení. Firmu založili v roce 2017 dva inženýři, Michael E. Hansen a Benni S. Lund, s cílem vstoupit na trh s příslušenstvím pro mobilní autonomní roboty MiR.

V roce 2018 se k původním dvěma majitelům přidal třetí, Carsten Sřrensen. Všichni tři si uvědomovali, že v oboru, v němž se rozhodli pracovat, je základním parametrem spolehlivost. „Nechtěli jsme, aby se o našich produktech hovořilo na ranní poradě, že už to zase nefunguje,“ uvedl Michael Hansen. S tím přistupovali ke konstrukci svých výrobků.

Spolehlivost je jen jedním z parametrů, které jsou u mobilních robotických vozíků důležité, ale není jediný. Dalším je snadnost po­užití – aby uživatel mohl začít zařízení používat k požadovaným úkolům bez toho, že by je musel dlouhé hodiny uvádět do provozu. Snadnost použití je také spojena s velkou flexibilitou: pracovní úkoly se mění a uživatel potřebuje lehce a rychle přejít na jiný druh přepravovaného zboží nebo na jiný typ palet. Bez toho se mu mobilní robotické vozíky většinou nevyplatí, protože podniků, které dlouhodobě vyrábějí velké série stále stejného zboží, je stále méně. Ke konfiguraci zařízení firmy ROEQ se proto používá stejné uživatelské rozhraní, jaké používají roboty MiR, není třeba se učit nic nového. Aplikaci je možné pohodlně naprogramovat z počítače a parametry lze potom upravovat i z tabletu nebo mobilního telefonu.

Třetím z rozhodujících parametrů je bezpečnost. Mobilní robotické vozíky se pohybují v prostředí, kde se vyskytují další zařízení a osoby. Musí se jim umět bezpečně vyhnout. Zařízení ROEQ proto např. umí změnit bezpečnostní zóny okolo robotů MiR, jestliže nástavba změní jeho půdorys. Změna je automatická, uživatel nemusí sám nic upravovat.

Zařízení ROEQ mají patentovaný zámek, který spolehlivě uzamkne vozík k robotu nebo dokovací stanici, a řídicí systém má vždy přehled, kde se dané zařízení právě nachází.

A poslední malá, ale důležitá konstrukční úprava: veškeré příslušenství je konstruováno tak, aby nerušilo funkci bezpečnostních laserových skenerů robotů MiR.

 

Vozíky pro zboží i palety

Firma ROEQ vyrábí vozíky S-Cart v různých provedeních. Jejich funkce je zřejmá z obrázku, nebo ještě lépe z videa: obr. 1, https://youtu.be/3dUhgE9Rt4s. Na obrázku je vozík S-Cart 1500 W, v současné době největší vozík, který firma ROEQ vyrábí, s nosností do 1 500 kg. Vozík, který není připojený k robotu, je možné posouvat manuálně. K tomu je opatřen kolečky – v tomto velkém provedení šesti, ale menší vozíky vystačí se čtyřmi. Na vozík je možné do připravených otvorů připevnit příslušenství od firmy ROEQ i od třetích stran, např. ližiny pro palety.

V sortimentu ROEQ jsou i podjezdové police, tj. vlastně vozíky bez koleček (obr. 2).

 

Transportní nástavby

Mezi robotem a vozíkem nebo podjezdovou policí je jako důležitá součást transportní nástavba (obr. 3). Součástí nástavby je uzamykací mechanismus pro pevné připevnění vozíku nebo police na robot MiR. Dále je na ní tlačítko nouzového zastavení umístěné tak, aby bylo snadno dostupné i v případě, že je vozík naložen. K dispozici je také provedení pro transport nákladů, jejichž půdorys je větší než půdorys robotu MiR. Nástavby mají rovněž vstupy a výstupy pro zařízení třetích stran – typicky je to světelný sloupek indikující jízdu robotu.

 

Dokovací stanice

Je-li třeba vozík přesně polohovat, dodává ROEQ také dokovací stanice, kam se může vozík zaparkovat s přesností ±1 mm. To je nutné např. tehdy, když se předměty z vozíku vykládají robotickým ramenem.

 

Moduly válečkového dopravníku

Dalším produktem ROEQ je modul válečkového dopravníku (obr. 5). K dispozici jsou dopravníky s pevnou výškou od podlahy, ale na videoukázce https://youtu.be/gLcHwwF4PM je modul válečkového dopravníku TR500 Auto, který umožňuje výšku měnit a přizpůsobit se různým dopravníkům.

 

Komunikační systém GuardCom

Roboty MiR a jejich příslušenství od ROEQ mohou využívat komunikační systém GuardCom. Jde o proprietární bezdrátový systém, který propojuje roboty MiR s moduly válečkových dopravníků a příslušné dopravníkové stanice. Uplatní se zejména tam, kde skladové nebo výrobní prostory nejsou pokryté sítí WiFi. I přes svou jednoduchost jde o systém velmi bezpečný a dobře zabezpečený, nevyžaduje složitou instalaci infrastruktury a jeho uvedení do provozu není složité.

ROEQ v Česku

„Vzhledem k velmi rozvinutému výrobnímu sektoru zejména v odvětví automobilového průmyslu, který rychle adoptuje nová řešení postavená na mobilní robotice, představují Česká republika a Slovensko vedle Polska největší potenciál v rámci střední a východní Evropy,“ řekla Shermine Gotfredsenová během své návštěvy v Praze.

Produkty ROEQ, včetně kompletní technické podpory, jsou v České republice dostupné prostřednictvím certifikovaných partnerů. Jedním z nich je i firma DREAMland. „Zákazníci vidí velkou hodnotu v jednoduchém nastavení aplikace, spolehlivosti a funkčnosti řešení. Uživatelsky přívětivý software významně přispívá k tomu, že příslušenství ROEQ dokonale zapadá do požadavků společností využívajících AMR roboty ve svých výrobních a skladových zařízeních,“ sdělil David Nesiba, Applica­tion & Service Engineer ve společnosti DREAM­land. Kontakt na firmu zájemci najdou v inzerátu na str. 49 nebo na webové stránce https://www.dreamland-robots.cz/roeq.

 

Petr Bartošík

 

Obr. 1. Vozík S-Cart 1500 W s nosností 1 500 kg je v současné době největší vozík, který firma ROEQ vyrábí

Obr. 2. Podjezdová police Rack 150

Obr. 3. Transportní nástavba TMC 300

Obr. 4. Dokovací stanice DS 100

Obr. 5. Modul válečkového dopravníku TR500 (https://youtu.be/gL-cHwwF4PM)