Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Rockwell: vývoj přináší změny

Automa 3/2000

(Bk)

Rockwell: vývoj přináší změny

Obr. 1.

Firma Rockwell Automation, významný výrobce automatizačních prostředků, chystá výraznou inovaci struktury svých obchodních a technických zástupců v České republice. Tato inovace je důsledkem reorganizace mateřské firmy. O uskutečňovaných a chystaných změnách referoval v rozhovoru se šéfredaktorem časopisu ředitel zastoupení firmy Rockwell Automation v Praze pan Daniel Mach.

Rockwell International prošla v posledních letech mnoha proměnami. Strategie firmy vyústila v určité zúžení původního velmi širokého sortimentu. Těžištěm působení firmy zůstává i nadále divize Rockwell Automation, která se zabývá výrobou a prodejem prostředků průmyslové automatizace. Další divizí je Rockwell Collins, jež dodává navigační a naváděcí systémy. Poslední divizí, která vznikla z bývalé Rockwell Semiconductors, je divize Electronic Commerce, zabývající se technikou pro call centers, zákaznická telekomunikační centra, využívaná např. bankami pro tzv. phone banking, ale i většími podniky nebo úřady pro interaktivní poskytování základních informací volajícím. Tato profilace s sebou přinesla množství akvizic větších i menších firem, ale na druhé straně také prodej některých divizí, které nezapadaly do nové struktury firmy. Změny v sortimentu vyvolaly potřebu změnit také systém prodeje a servisu na mezinárodní úrovni i na úrovni národních zastoupení.

Nový distributor
Co konkrétně budou tyto změny pro zákazníka znamenat? Dejme slovo panu Machovi: „Pro letošní rok připravujeme tři základní změny. První je vznik nové distribuční firmy, která bude výhradním zástupcem pro prodej všech výrobků firmy Rockwell Automation v České republice. Stávající dva distributoři tak budou nahrazeni jedinou silnou firmou. Nově vzniklá firma samozřejmě využije zkušeností dosavadních distributorů. Nový distributor bude mít také jako dosud možnost doplnit svůj sortiment i o výrobky jiných nekonkurenčních firem a začne na českém trhu působit 1. 5. 2000. Hlavní kancelář bude v Kolíně, pobočky v Hradci Králové, Brně a Ostravě a předpokládá se rozšíření sítě i do jižních a západních Čech. Firma již existuje, připravuje se na svoji činnost a Rockwell se chystá představit ji veřejnosti na veletrhu AMPER v Praze.“

Nový postup autorizace Systémových Integrátorů
Druhá chystaná změna je vyvolána urychlením vývoje technologií. Uskuteční se letos v létě a spočívá ve změně procesu autorizace systémových distributorů. Tato změna má svůj základ v mezinárodním projektu Solution Provider Program. Trh se vyvíjí takovým tempem, že se stále více ukazuje potřeba znát nejen aplikaci řídicího systému, ale i technologické know-how. Důraz při certifikaci tedy bude kladen na znalost nejen řídicích systémů, ale i řízené technologie. Firma, která bude chtít získat certifikát, musí projít příslušným školením a také předložit konkrétní referenční projekty. Pan Daniel Mach k tomu ještě dodal: „Změna v systému certifikace souvisí i se záměrem firmy pronikat i do nových odvětví, kde dříve nepůsobil.“ Na otázku, které oblasti to budou, se pan Mach zmínil především o procesní výrobě a společném projektu firem Rockwell Automation a Honeywell (Process Logic a PlantScape). Konkrétněji cíle projektu nespecifikoval – lze se ale domnívat, že se v nejbližší době dočkáme některých zajímavých překvapení.

K čemu jsou vlastně firmě Rockwell systémoví integrátoři? Na to pan Mach odpověděl: „Rockwell nedělá zakázky na klíč, včetně kompletního projektu. Není ani v našich strategických záměrech se touto činností ve větší míře zabývat. Proto potřebujeme kvalitní spolupracující firmy.“

Středisko servisu a technické podpory
„Třetí změnou, o které jsem se zmínil, je založení střediska servisu a technické poprodejní podpory,“ řekl dále pan Mach. „Tyto služby bude poskytovat nová firma, kterou Rockwell na českém trhu založí a v níž bude mít majetkovou většinu. Náplní její činnosti bude kromě záručního i pozáručního servisu a technické podpory i organizování školení partnerů i zákazníků. Domníváme se, že tyto služby jsou pro uspokojování zákazníka stále důležitější.“