Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Rockwell představil modul umělé inteligence pro průmyslovou výrobu

Společnost Rockwell Automation uvedla na trh speciální modul umělé inteligence, který umožňuje provádět prediktivní analýzu bez odborníka na zpracování dat, což pracovníkům ve výrobě významně usnadní využívání dat z výrobních zařízení k předvídání problémů ve výrobě a ke zlepšení výrobních procesů při nynější úrovni automatizace a řízení. Modul FactoryTalk Analytics LogixAI, dříve známý jako Project Sherlock, využívá umělou inteligenci (AI) k detekci anomálií ve výrobě a odeslání upozornění operátorům, aby mohli případný problém prošetřit a včas zasáhnout.

Většina stávajících postupů analýzy dat vyžaduje hluboké odborné znalosti jak v oblasti datové vědy, tak v oblasti průmyslových procesů. Nový přídavný modul pro řídicí systémy ControlLogix snižuje požadavky na odborné znalosti pracovníků tím, že zastane úlohu odborníka na zpracování dat. Data z řídicího systému jsou přenášena přímo do modulu, který vytváří prediktivní modely, což umožňuje nepřetržitě sledovat výrobní operace a detekovat případné anomálie.

„Modul FactoryTalk Analytics LogixAI poskytuje prediktivní analýzy, které pracovníkům pomáhají při jejich rozhodování,“ uvedl Jonathan Wise, produktový manažer společnosti Rockwell Automation. „Modul se naučí pracovat s aplikací ControlLogix a informuje operátory a techniky, jestliže se něco neočekávaně změní. To jim dovoluje vyhnout se problémům s kvalitou produktů a chránit integritu procesů.“

Modul může operátorům pomoci např. odhalit odchylky výkonu zařízení, jako jsou míchadla v tancích, které by mohly ovlivnit kvalitu produktu nebo vést k prostojům. Modul lze rovněž použít jako virtuální senzor. Místo toho, aby pracovníci kontrolovali např. vlhkost baleného potravinářského výrobku, modul může analyzovat data z jednotlivých zařízení výrobní linky, jako jsou průmyslové postřikovače, sušičky či hořáky, a vlhkost místo měření určit výpočtem. Pracovníci pak mohou být o problémech informováni prostřednictvím konfigurace alarmů v aplikaci HMI (Human Machine Interface) v počítači nebo v řídicím panelu.

Modul FactoryTalk Analytics LogixAI je nejnovější přírůstek řady FactoryTalk Analytics společnosti Rockwell Automation. Ta zahrnuje platformu FactoryTalk Analytics for Devices, která sleduje celou strukturu automatizovaných systémů a pracovníky upozorňuje na problémy jednotlivých zařízení. Modul LogixAI to vše rozšiřuje o informace o aplikaci automatizovaného systému a pomáhá identifikovat provozní anomálie.

Oba produkty fungují individuálně, ale jelikož se vzájemně doplňují, společně poskytují lepší výkonnost. FactoryTalk Analytics for Devices sleduje jednotlivá výrobní zařízení a modul LogixAI sleduje jejich konkrétní aplikaci. Platforma FactoryTalk Analytics tak agreguje data z několika zdrojů, takže pracovníci mají k dispozici lepší informace. 

(Rockwell Automation)