Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Rockwell Automation uvede řešení pro výrobce nápojů

Na letošním odborném veletrhu Brau Beviale, který se bude konat v Norimberku (SRN) ve dnech 12. až 14. listopadu 2008, předvede společnost Rockwell Automation, jak dokáže podporovat výrobce nápojů, a to konkrétně novými řešeními Fluid Routing pro řízení distribuce kapalných surovin a pomocných látek a Digital Blending pro kontinuální dávkování přísad při výrobě nápojů.
 
Výrobci nápojů nyní stojí před úkolem postarat se o trvale udržitelnou výrobu. To je víc než jen omezování emisí skleníkových plynů snižováním energetické náročnosti nebo lepší hospodaření s vodou. Důležité je také efektivní využívání výrobních prostředků a vstupních surovin, stejně jako bezpečnost výroby ve vztahu k zaměstnancům i k životnímu prostředí a rovněž i zmenšování objemu odpadů a nekvalitní produkce.
 
Společnost Rockwell Automation představí řešení Fluid Routing, které dokáže pružně a efektivně řídit dopravu kapalných materiálů trubkovými rozvody v průmyslovém prostředí. Druhý nástroj, Digital Blending, umožňuje snadno a rychle změnit receptury a přizpůsobit vlastnosti výrobků požadavkům trhu. Je to systém určený pro měření, dávkování a míchání přísad ve směšovači v kontinuálním toku produktu. Přesným dávkováním přísad se dosáhne požadovaných hodnot kvalitativních parametrů nápojů, a to i při proměnné kvalitě vstupních surovin. Ve srovnání s klasickým postupem, při němž jsou jednotlivé přísady míchány v tanku, výsledná směs je analyzována a po dosažení požadovaných vlastností použita k dalšímu zpracování, řešení Digital Blending nevyžaduje žádný mísicí tank a kontinuální sledování a řízení kvality zmenšuje objem odpadů i kvalitativně nevyhovujících produktů.

(ed)