Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Rockwell Automation Summer Days 2016

Firma Rockwell Automation a její autorizovaný distributor ControlTech uspořádali dvoudenní seminář zaměřený na aktuální témata průmyslové automatizace. Tato akce se koná pravidelně na začátku září a mezi uživateli si získala značnou oblibu. Hojná účast svědčí o tom, že průmyslový Ethernet, funkční bezpečnost, moderní řízené pohony a řídicí systémy zajímají stále více pracovníků zabývajících se tímto oborem.

Všemi prezentacemi prolínalo motto Con­nected Enterprise neboli inteligentní výroba, která nabývá na důležitosti i v souvislosti s nedostatkem pracovních sil. Opominout nelze bezpečnost pracovníků, snižování nákladů a zkracování prostojů. Rockwell Automation uživatelům nabízí přístroje špičkových technických parametrů, navíc s uživatelsky příjemným programováním a obsluhou. Příkladem z mnoha funkcí je Automatic Device Configuration (ADC), funkce, která urychluje výměnu měniče frekvence Rockwell Automation s automatickým načtením parametrů nastavených v původním měniči.

Výhodou semináře, který probíhal současně ve dvou sálech, byla možnost využít učebnu vybavenou přístroji určenými k vyzkoušení a také zhlédnout mobilní výstavu, kde mohli účastníci konzultovat funkční ukázky konkrétních řídicích aplikací pro řídicí systémy Rockwell Automation, od malých a levných až po drahé a výkonné. Vystaven byl rovněž sortiment přístrojů k zajištění bezpečnosti strojů a servopohony a měniče frekvence. Všechny přístroje Rockwell Automation mohou komunikovat v síti EtherNet/IP, která umožňuje realizovat také kruhovou topologii.

Velmi zaujaly i přednášky věnované metodikám analýzy a certifikace bezpečnosti strojů a zařízení.

(RA)

Obr. 1. Rockwell Automation Summer Days 2016