Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Robustní ultrazvukový měřič tepla

Automa 3/2001

(rgs)

Robustní ultrazvukový měřič tepla

Obr. 1.

Nový ultrazvukový měřič tepla Ultraheat 2WR5 je v současné době v celosvětovém měřítku jediným ultrazvukovým měřičem tepla, jehož hydraulická část je výhradně kovová, a to i pro malá průtočná množství média od 0,6 do 2,5 m3/h. Za provozu se tudíž minimálně otírá. Patentovaný systém vedení ultrazvukového signálu umožňuje měřit s přesností větší, než jakou požadují normy německého úřadu PTB a evropského CEN. Exaktní měření množství tepla i při jeho velmi malé spotřebě přináší samo o sobě provozovateli dodatečný zisk. Nový měřič je výsledkem splynutí obou dosavadních stavebních řad měřičů tepla Siemens: Sonogyr a Ultraheat 2WR4. Dodává se pro všechny běžné jmenovité průtoky od 0,6 do 60 m3/h ve stavebních délkách odpovídajících měřičům s vrtulkovými průtokoměry. Tlaková ztráta při jmenovitém průtoku je menší než 200 hPa. Elektronické počítadlo je pro všechny jmenovité průtoky stejné. Měřič Ultraheat 2WR5 lze použít jako klasický měřič tepla v topných nebo chladicích zařízeních i jako kombinovaný měřič kondenzátu nebo čidlo průtoku s rychlým impulsním výstupem, např. pro měřiče tepla obsaženého v páře. Číst naměřené hodnoty lze přes optické rozhraní ručním terminálem nebo PC, popř. přes komunikační moduly umožňující začlenit měřič do různých komunikačních systémů. Měřič se napájí z baterie s dobou života až jedenáct let nebo ze sítě 230, 110 nebo 24 V stejnosměrným nebo střídavým napětím. Splňuje požadavky normy EN 1434 třída 2.

Siemens s. r. o.
tel.:+420 2 33 03 33 03
fax:+420 2 33 03 11 12
e-mail: call-center@rg.siemens.cz
http://www.siemens.cz