Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Robustní snímač rychlosti pásových dopravníků

Nový kompaktní snímač rychlosti Sitrans WS100 je univerzálně vhodný pro všechny průmyslové pásové dopravníky používané např. při těžbě a zpracování nerostných surovin. Uplatní se zejména v lomech a cementárnách. Lehký, a přitom odolný snímač Sitrans WS100 má střední rozlišení a je použitelný při teplotě od –40 do +110 °C. Přístroj je určen pro měření pohybu pásu, jehož rychlost nepřekračuje 2 m/s.
 
Uvedený snímač měří rychlost pohybu pásu jako vstupní veličinu pro převodník vypočítávající rychlost, okamžitý tok přepravovaného sypkého materiálu, jeho celkové přepravené množství a zatížení pásu. Snímač Sitrans WS100 lze kombinovat s převodníky BW100 a BW500 značky Siemens-Milltronics, modulem Siwarex FTC pro programovatelný automat či pásovou váhou Siemens-Milltronics, což umožňuje vytvořit kompletní vážicí systém. Snímač Sitrans WS100 se snadno instaluje díky magnetické příchytce s přídržnou sílou až 670 N, takže není třeba zasahovat do primární konstrukce dopravníku. Robustní vnitřní komponenty snímače jsou vyrobeny z polypropylenu, vnější pouzdro a držák z korozivzdorné oceli typu AISI 304 (1.4301). Snímač je odolný proti korozi a nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Vnitřní prostor přístroje je navíc zcela utěsněn, což je zárukou jeho spolehlivého chodu. Snímač Sitrans WS100 se dodává ve standardním i jiskrově bezpečném provedení a stupeň jeho krytí je IP65/Nema 4.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com