Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Roboty KUKA řeší nedostatek zaměstnanců v průmyslu

Od jejich uvedení na trh v roce 2010 dodala společnost KUKA více než 100 000 robotů řady KR Quantec. Důvodem zájmu o ně je jejich vysoká spolehlivost a univerzálnost s širokým spektrem použití. S nosností mezi 120 a 300 kg jsou roboty navrženy pro použití v téměř každém segmentu na trhu, jako jsou automobilový průmysl, slévárenství a zdravotnictví, stejně tak i strojírenství a manipulace s materiálem. V Česku a na Slovensku je to pro své vlastnosti nejrozšířenější typ robotu v automobilovém průmyslu.

„Při modernizaci řady KR Quantec jsme využili naše dlouholeté zkušenosti se zaváděním automatizace v průmyslu s využitím průmyslových robotů. Došlo ke zvýšení kapacity užitečného zatížení robotu, zlepšení variability pohybu pomocí technických zdokonalení, jako jsou zkrácené brzdné dráhy nebo optimalizovaný pracovní rozsah, ke snížení nákladů na provoz a k omezení požadavků na údržbu,“ vysvětluje Wolfgang Bildl, produktový manažer firmy Kuka. KR Quantec bude užitečnější i z hlediska využití výrobní doby: výpadky a požadavky na servis jsou minimalizovány díky novému konceptu kabelového a energetického systému a zároveň byl snížen počet náhradních dílů v souvislosti s optimalizací modulárního systému.

Roboty KR Quantec nové generace (obr. 1) jsou vybaveny dodatečnými režimy pohybu. Jde o softwarové doplňky, které zajišťují optimální pohyb robotu ve specifických úlohách. Režim path mode umožňuje mnohem přesnější a preciznější pohyb, zatímco dynamic mode zvyšuje rychlost a tím zkracuje dobu cyklu a zlepšuje prostupnost výrobních linek.

Modernizovaný robot KR Quantec byl vytvořen pro ještě rychlejší a přesnější práci a v souhrnu přináší velkou přidanou hodnotu, která představuje nejen konkurenční výhodu, ale také řešení nedostatku pracovních sil, což jistě není zanedbatelné. 

KUKA CEE GmbH, odštěpný závod

Obr. 1. Robot KR Quantec nové generace