Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Robotizace, elektromobilita a chytré aplikace – to je budoucnost automobilového průmyslu

Experti z ING Bank, předních podniků automobilového průmyslu a zástupci členských firem Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) diskutovali během akce ING Automotive Conference o nových trendech a inovacích v automobilovém průmyslu. V posledních několika letech v České republice roste poptávka po automobilech, jejich produkce i export. Hlavní trendy v tomto odvětví představují robotizace, autonomizace a ve vzdálenější budoucnosti elektromobilita a chytré aplikace. 

Automobilový průmysl je obor, který nejvíce přispívá k růstu českého průmyslu. Neustálý nárůst automobilové produkce lze ve střední a východní Evropě pozorovat již od 90. let minulého století. V loňském roce došlo ke zrychlení v tomto odvětví meziročně dokonce o 13 %. Česká republika skončila celkově na třetím místě. Zatímco v roce 2012 produkovala kolem 3,5 milionu vozů, v roce 2017 to je již zhruba 4,3 milionu. Vývoj produkce automobilů ve vybraných regionech ilustruje graf na obr. 1.

„ING Bank dlouhodobě sleduje vývoj a trendy ve světě automobilového průmyslu. Je to odvětví, ve kterém máme bohaté know-how, a to nejen v oblasti financí, ale také z pohledu sledování inovací a trendů. Chceme sdílet tyto znalosti s ostatními významnými hráči na trhu a být jejich důvěryhodným partnerem i zde v České republice,“ sdělil Isold Heemstra, generální ředitel ING Bank ČR, který konferenci ING Automotive zahajoval. Za uspořádání konference, které se zúčastnilo mnoho členů ČNOPK, poděkoval ve své úvodní řeči Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK. 

Jaká byla letošní konference ING Automotive?

Konference k aktuálním trendům v automobilovém průmyslu se uskutečnila 20. června 2017 v moderních prostorách Žižkovské věže. Vystoupili na ní zástupci ING Bank Thorsten Mehltretter, ředitel sekce ING Global Automotive Platform, a Jakub Seidler, hlavní ekonom ING Bank ČR. Za Svaz průmyslu a dopravy ČR dorazil viceprezident Radek Špicar a pozvání přijal i Jan Edlman z DigiLab Škoda Auto. Konference se zúčastnilo osmdesát hostů z řad členů ČNOPK a klientů ING Bank ČR. 

Několik statistických údajů

V roce 2014 vzrostla poptávka po automobilech v celé Evropské unii a dvouciferné tempo zaznamenala ještě i v roce 2015. Loni její dynamika dosáhla 8,4 % meziročního růstu a za tento rok je to prozatím zhruba 7,0 %.

Automobilový segment dosahuje úspěchů i v exportu. Zatímco v roce 2013 představoval automobilový průmysl pouze 20 % celkového vývozu, v lednu 2017 dosáhl celých 28 %.

Jedním z hlavních trendů v automobilovém průmyslu po celém světě je nárůst robotizace. Ze statistik vyplývá, že počet více­účelových průmyslových robotů na deset tisíc zaměstnanců je v automobilovém průmyslu o mnoho větší než v ostatních průmyslových odvětvích. Nejvíce robotů v automobilovém průmyslu vlastní Japonci. Je to téměř 1 300 kusů, zatímco v ostatních odvětvích je to jen asi 200 kusů. Německo, coby evropská automobilová velmoc, se s téměř 1 200 roboty na deset tisíc pracujících v automobilovém sektoru v celosvětovém srovnání umístilo na čtvrtém místě. (O rostoucím trendu robotizace v Číně jsme informovali v čísle 8-9/2016 [1] a o jejím globálním vývoji v souvislosti se čtvrtou průmyslovou revolucí v čísle 12/2016 [2]). Dalším významným trendem v automobilovém průmyslu jsou tzv. autonomní vozidla. V této oblasti lze stanovit celkem pět úrovní automatizace [3]. Zatímco ještě donedávna byla auta zcela pod kontrolou řidičů, nyní jde o sta­dium, kdy vůz může v určitých situacích převzít kontrolu nad rychlostí či umístěním v pruhu. Nejvyšší, páté úrovně by mělo být dosaženo kolem roku 2025. V té době bude vozidlo již zcela samostatné, bez potřeby zásahů řidiče.  

Literatura:

[1] BARTOŠÍK, Petr. Čína na prahu průmyslové revoluce. Automa. Děčín: Automa – ČAT, 2016, (8-9), 5–6. ISSN 1210-9592.

[2] KABEŠ, Karel. Automatizace a čtvrtá průmyslová revoluce. Automa. Děčín: Automa – ČAT, 2016, (12), 44–45. ISSN 1210-9592.

[3] BARTOŠÍK, Petr. Fórum o deterministickém Ethernetu. Automa. Děčín: Automa – ČAT, 2017, (připraveno k tisku). ISSN 1210-9592. 

(ed)

Obr. 1. Vývoj produkce aut (zdroj: OICA, PwC Autofacts)