Robot YuMi na filmovém festivalu ve Zlíně

Na letošním Zlín Film Festivalu (26. 5. až 3. 6. 2017) byl pro malé účastníky vyhrazen zvláštní prostor s názvem Vesničky tvůrčích dílniček. Právě zde představila společnost ABB svou techniku a „hvězdou“ jejího programu byl kolaborativní robot YuMi® s rozměry podobnými lidskému tělu. Pohyby člověka napodobují jeho dvě paže, které jsou schopny montovat drobné součástky společně s lidským operátorem. Na filmovém festivalu si děti mohly naprogramovat robot YuMi úplně samy. Použily programovací systém, který je tak jednoduchý, aby s ním mohl pracovat kdokoliv. Je velmi podobný vyučování. Paže a ruce robotu YuMi lze vést po požadovaných trajektoriích, jež si robot zapamatuje (obr. 1). Na připojeném tabletu se zaznamenají souřadnice pohybu i úkony chapadel. Návštěvníci mohli sledovat, jak software okamžitě mění tyto pohyby do základního kódu, kterým se YuMi ovládá. Programováním pomocí učení je program hotov v několika minutách, a tak odpadá zdlouhavý vývoj. Jestliže jsou operace složitější a nemohou být naprogramovány v režimu učení, jednoduše se přejde k tradičnímu programování jazykem RAPID. S robotem YuMi si mladí návštěvníci užili i jiné radovánky: posílali pozdravy z filmového festivalu, vytvářeli omalovánky a animace.

V doprovodném programu zlínského filmového festivalu byl také prostor rozšířené reality. V něm se návštěvníci ocitli, když si nasadili náhlavní soupravu (headset) Microsoft HoloLens pro rozšířenou realitu. Do prostředí rozšířené reality byl umístěn i spolupracující robot YuMi a jiná robotická zařízení. 

(ed)

Obr. 1. Mladí návštěvníci Zlín Film Festivalu si mohli vyzkoušet programování robotu YuMi vedením jeho paží po požadovaných trajektoriích