Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Robot KUKA typu LBR iiwa optimalizuje osazovací linky SMT pro elektronický průmysl

Firma ASM Assembly Systems, přední světový dodavatel výrobních zařízení pro elektronický průmysl, předvedla při akci ASM Inhouse-Technology-Show 2015, uspořádané v centru kompetence v oboru techniky povrchové montáže (SMT) v hlavním sídle firmy v Mnichově u příležitosti veletrhu Productronica 2015, použití robotu LBR iiwa (Leichtbauroboter intelligent industrial work assistent) od společnosti KUKA ve dvou variantách: jako stacionárního robotu v úseku předpřípravy a na pojízdné plošině jako KMR iiwa (Kuka Mobile Robot iiwa) během probíhající výroby na osazovací lince Siplace SMT. Účelem této demonstrace nebylo ani tak předvést již hotové řešení, ale spíše představit návštěvníkům možnosti využití koncepce Smart Factory v rámci sítě partnerů firmy ASM.

 

Robot LBR iiwa umožňuje realizovat robotické pracoviště bez ochranného plotu

V demonstrační ukázce robot LBR iiwa odebírá role součástek ze zařízení Siplace Tower a ukládá je v potřebném pořadí do vozíku na součástky. Citlivý robot LBR iiwa lehké konstrukce se přitom bez ochranného oplocení na pracovišti vzájemně doplňuje s člověkem. „Ukázka se dvěma způsoby použití robotu byla na naší Inhouse Technology Show v listopadu 2015 třešničkou na dortu,“ vysvětluje Bernhard Fritz, ředitel centra kompetence pro techniku SMT ve firmě ASM Assembly Systems (obr. 1). Hlavním důvodem zavádění robotů je požadavek zvýšit produktivitu při zachování vysoké kvality výroby.
 

Stacionární robot LBR iiwa odebírá role se součástkami

Při provozu automatizované osazovací linky typu SMT je na úseku předpřípravy třeba vkládat role součástek určených k povrchové montáži (SMD) na výměnné stoly. „Program Siplace Material Setup Assistant při tom zjišťuje, které role jsou pro danou výrobu třeba, a předává požadavek programu Siplace Material Manager, který pak tyto role automaticky vydává prostřednictvím zařízení Siplace Tower,“ vysvětluje Fritz. Stacionární robot LBR iiwa role součástek odebírá a ukládá je ve správném pořadí do vozíku na součástky. „Základní podmínkou správné činnosti robotu je zvláštní konstrukce chapadla provedená podle požadavku zákazníka tak, aby byla zajištěna bezpečná manipulace s rolemi. Protože role součástek, s nimiž se manipuluje, mají rozličné průměry, tloušťku a pružnost, robot LBR iiwa musí v daném případě mít velmi specifické chapadlo,“ dodává k tomu Fritz.
 

Mobilní robot LBR iiwa podporuje běžný provoz

Druhá z představených robotických úloh ukazuje obsluze, které součástky ve které stopě na lince dojdou nejdřív, a dodává aktuálně potřebný materiál přímo na místo jeho použití. Zařízení Siplace Tower ví, kterých deset rolí součástek bude na lince spotřebováno nejdříve, a automaticky je vyskladní ve správném pořadí. Robot Kuka KMR iiwa, v němž se snoubí silné stránky robotu LBR iiwa s provozní flexibilitou mobilní autonomní plošiny, přijede k zařízení Siplace Tower a sám si najde spodní hranu a levou stranu jeho výdejní šachty. Potom robot vsune své rameno do šachty a nahmatá její hloubku. Zpětným pohybem zjistí výšku role, poté ji uchopí a uloží do boxu na mobilní plošině. Stejně mobilní robot odebere ze zařízení Siplace Tower i dalších devět vyskladněných rolí (obr. 2). Nakonec dopraví všechny odebrané role se součástkami k osazovací lince a předá je lidské obsluze ve správném pořadí a na správném místě.
 

Spolupráce člověka s robotem v praxi funguje!

„Při použití takové robotické automatizace mohou zaměstnanci našich zákazníků na úseku předpřípravy a na osazovací lince zamezit v budoucnu chybám a usnadnit si práci,“ bilancuje Bernhard Fritz. Robot LBR iiwa se svým zabudovaným senzorovým systémem je zkonstruován pro přímou spolupráci s lidskými „kolegy“, může také bezpečně manipulovat s choulostivými výrobky a nevyžaduje přitom žádnou ochrannou zónu. Uživatelé linek SMT mohou v případě potřeby přemísťovat s použitím robotu i zpracovávané díly, což činí výrobu ještě pružnější a minimalizuje potřebu místa.
 
Ing. Jindřich Vaňous, Country Manager CZ & SK,