Robosoutěž pro střední školy se blíží

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze (FEL) opět vyhlásila podmínky oblíbeného soutěžního klání Robosoutěž 2017 – již devátého ročníku. Soutěž je určena pro tříčlenné týmy středních škol z České republiky. Úkolem každého týmu bude sestavit robot ze stavebnice Lego® Mindstorms® tak, aby co možná nejlépe splnil zadanou soutěžní úlohu. Týmy své síly změří při společné soutěži sestrojených robotů ve čtyřech samostatných předkolech ve dnech 20., 22., 24. a 27. listopadu 2017. Každého předkola se může zúčastnit maximálně 32 středoškolských týmů. Šest nejlepších týmů z každého předkola (celkem 24 týmů) se může zúčastnit finálové soutěže (15. prosince 2017) spolu se studenty bakalářského programu kybernetika a robotika na FEL ČVUT. Hlavní organizátor soutěže může navíc udělit maximálně čtyřem dalším středoškolským týmům „divokou kartu“, opravňující k účasti ve finálovém kole. Účast v soutěži je bezplatná, náklady spojené s účastí (dopravu, ubytování a další náklady spojené se soutěží) si hradí účastníci sami. V průběhu soutěže bude zajištěno občerstvení a každý účastník obdrží na památku tričko.

Týmy budou přijaty do soutěže v pořadí, v jakém se přihlásily. Každá škola může do soutěže přihlásit libovolný počet týmů. Pořadatel soutěže však garantuje zapůjčení stavebnic Lego maximálně pro tři týmy z každé přihlášené školy.

Soutěžním úkolem bude úloha Střelnice. Cílem je sestavit a naprogramovat robot tak, aby samostatně bez jakékoliv další pomoci sebral na hracím hřišti co nejvíce barevných míčků a umístil (vystřelil) je do cílových oblastí (terčů) s různým bodovým ohodnocením. O vítězství rozhoduje počet získaných bodů. Podrobnější informace o soutěži a jejích podmínkách jsou uvedeny na www.robosoutez.cz.

Pro úplnost uveďme, že letos se 28. dubna uskutečnila Robosoutěž pro žáky základních škol (druhého stupně ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií) a na programu Dětské univerzity ČVUT byla také letní škola o robotech.

Mediálním partnerem a sponzorem Robosoutěže je opět redakce časopisu Automa. 

 (šm)