Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Robosoutěž 2013 i pro středoškoláky

První část tradiční soutěže je určena pro tříčlenné týmy studentů středních škol z České republiky. Úkolem každého týmu bude sestavit robot ze stavebnice LEGO® MindStorm® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu, a to co možná nejlépe. Změří své síly ve dvou samostatných předkolech v pátek 22. a 29. listopadu 2013. Tři nejlepší týmy z obou předkol (celkem šest týmů) mají možnost zúčastnit se finálové soutěže pro studenty bakalářského studia na Fakultě elektrotechniky ČVUT v Praze v pondělí 16. prosince 2013. Účast v soutěži (dopravu, popř. ubytování a další náklady spojené se soutěží) si hradí sami účastníci. Na požádání je možné zajistit ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích (620 Kč nebo 1 110 Kč za pokoj a noc) na Masarykově koleji v Dejvicích. V průběhu soutěže bude zajištěno občerstvení (ve formě švédských stolů) pro všechny účastníky soutěže. Každý účastník obdrží na památku tričko. Zadání soutěžní úlohy bude zveřejněno 20. října 2013 na www.robosoutez.cz. Stavebnice lze zakoupit u jejich výhradního distributora v České republice, firmy EDUXE (www.eduxe.cz), nebo si je účastníci mohou po domluvě s hlavním organizátorem soutěže zapůjčit pro řešení soutěžní úlohy.

Jednotlivá kola soutěže se budou konat v posluchárně KN:E-107 (Zengerova posluchárna) na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze na Karlově náměstí 13. Soutěžní klání v obou předkolech i ve finále je vzrušující i pro nezúčastněné diváky, kteří jsou zváni. Soutěž organizuje katedra řídicí techniky (K13135), kontaktní osobou je Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. (martin.hlinovsky@fel.cvut.cz, 224357477), podrobné informace lze získat na www.robosoutez.cz/index.php?sekce=roborace_highschool&id=roborace_highschool_1314. Soutěž probíhá pod záštitou firmy Škoda Auto a. s., mediálním partnerem je i odborný časopis Automa. Pro vítěze každého předkola jsou jako ceny připraveny tři mobilní telefony Samsung Galaxy Xcover 2 a základní soupravy LEGO Mindstorms Education pro jejich školu. Další úspěšné týmy v každém předkole získají tři elektronické čtečky knih, tři přehrávače MP3 a tři USB flash disky.

Přihlašování zájemců bylo zahájeno 2. září, ale pro enormní zájem bylo 3. října zastaveno z důvodu naplnění maximální kapacity – přihlášení mohou být nyní zařazeni již jen mezi náhradníky. Původně byl počet týmů každého předkola omezen na 24 (celkem 48), ale pro velký zájem byl zvýšen na 32 týmů v každém předkole (64 celkem).

(Šm)