Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Řízení výkonné hydrauliky

Italská společnost Atos je předním výrobcem elektrohydraulických systémů. Elektrohydraulika je vyspělá technika, která integruje olejovou hydrauliku s elektronikou, což vede ke zlepšení výkonu moderních strojů. Tato společnost nabízí úplný sortiment elektrohydraulických součástí, jako jsou čerpadla, válce a ventily. Firma Atos se vydala cestou začleňování digitální techniky do svých elektrohydraulických součástí a ve spolupráci s firmou B&R vyvinula řídicí jednotku E-BM-HZ, založenou na výkonném procesoru B&R X20.
 

Digitální řešení v hydraulice

Výrobky firmy Atos se používají po celém světě při výrobě a zpracování plastů, v kovozpracujícím a dřevozpracujícím průmyslu a při výrobě energie (větrné turbíny, ropné platformy atd.). Využití nacházejí také v průmyslových vozidlech, jako jsou jeřáby, asfaltovací stroje, vrtací stroje k hloubení tunelů, bagry atd. Elektrohydraulické výrobky firmy Atos lze nalézt i v leteckých simulátorech a zábavních systémech.
 
Vývoj v oboru automatizace v poslední době přivedl společnost Atos k rozšíření nabídky výrobků, v nichž se stále více uplatňují řešení využívající digitální techniku. Po devíti letech práce na vývojovém projektu dokončila společnost Atos implementaci digitální techniky do rozsáhlé řady elektrohydraulických součástí. Vznikly nové digitální jednotky Atos pro měření signálů, ovládání solenoidů a ventilů. Efektivně zajišťují také komplexní zpracování dat a výkonem překonávají tradiční analogové ventily z hlediska dynamiky, spolehlivosti a možností kalibrace, automatické ochrany a diagnostiky.
 
Díky inovativním algoritmům, vyvinutým ve spolupráci s technickou univerzitou v Turíně (Itálie) speciálně pro použití v hydraulických systémech, je možné překonat tradiční omezení obecně zaměřených digitálních řídicích jednotek.
 
Dalšími výrobky Atos, které efektivně využívají tuto koncepci, jsou tlakové ventily, průtokové a dynamicky proporcionální kazetové ventily a kombinované systémy řízení ventilů a čerpadel P/Q.
 

Digitální akční servočleny

Digitální akční servočleny jsou inteligentní prvky strojů integrující hydraulické válce, převodníky a proporcionální směrové ventily do kompaktních a efektivních systémů řízení pohybu. Doplní-li se velké množství různých výkonných integrovaných proporcionálních ventilů řídicí jednotkou E-BM-HZ, vznikne velmi výkonný systém (obr. 1). Ke snadné obsluze přispívá univerzální uživatelsky příjemný konfigurační software Atos pro řízení ventilů a os s grafickým rozhraním.
 
Samostatná výkonná jednotka pro řízení os s označením E-BM-HZ je určena ke snadnému řešení náročných úloh v praxi bez požadavku na hlubokou znalost programování. Různorodé složité hydraulické a polohovací úlohy v rozličných oborech je s její pomocí možné realizovat velmi pružně a efektivně. Flexibilní jednotku pro řízení os lze velmi snadno programovat v grafickém programovacím jazyce (obr. 2) prostřednictvím počítače.
 

Společnost B&R – partner se zkušenostmi s řízením pohybu

Proč se firma Atos pustila do vývoje nové řídicí jednotky, vysvětluje ředitel výzkumu a vývoje společnosti Atos Marco Agostani: „Více než kdy předtím zákazníci vyžadují úplná řešení, například jednoduchou konfiguraci předdefinovaných profilů, ovšem při zachování vysokého stupně flexibility. Naše nová vysoce výkonná řídicí jednotka nabízí zákazníkům novou generaci řešení hydraulických aplikací.“
 
Společnost Atos si jako partnera pro dosažení tohoto cíle vybrala společnost B&R právě pro její modulární produkty a mechatronický přístup k automatizaci. Její předností je i velký ohled na požadavky zákazníků. Při rozhodování byly brány v potaz i zkušenosti společnosti B&R s řízením pohybu a specifické znalosti v oblasti strojů na zpracování plastů, které jsou tradičně vynikajícím trhem pro hydrauliku.
 
Dalšími důvody pro volbu B&R byly vysoká kvalita a spolehlivost výrobků B&R a profesionální technická podpora během vývoje aplikace i po jeho skončení. Ve spolupráci se společností B&R byl vývoj řídicí jednotky překvapivě rychlý.
 

Snadná konfigurace a rozšíření

Hardware jednotky E-BM-HZ je postaven na výkonném procesoru B&R X20, jehož výhodou jsou krátké doby cyklu pro dynamické pohyby. Díky uživatelsky příjemnému programovacímu softwaru a modulární koncepci hardwaru i softwaru jednotka flexibilně a efektivně obslouží mnoho různorodých úloh.
 
Firmware řídicí jednotky poskytuje uživatelům předem definované standardní funkce, které lze v případě potřeby rozšířit a přizpůsobit. To je u speciálních úloh rozhodující výhodou. Její parametry jsou nastavovány z interní databáze, což vede k velmi jednoduchým řešením třídy plug-and-play.
 
Ve spojení s produkty rozsáhlé nabídky společnosti Atos je výkonná řídicí jednotka os E-BM-HZ úplným řešením vhodným pro přesné systémy hydraulického řízení dynamických pohybů.
 
Obr. 1. Digitální akční servočlen pro řízení pohybu s řídicí jednotkou E-BM-HZ
Obr. 2. Jednotku E-BM-HZ pro řízení os lze programovat prostřednictvím počítače