Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Řízení teploty technologického procesu odpařování

číslo 10/2002

Řízení teploty technologického procesu odpařování

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Enzymatická hydrolýza,
fermentace, filtrace, sušení,
tepelná soustava vakuové rotační odparky,
návrh regulátoru,
adaptivní, robustní regulátory,
snímání teploty, podtlaku.

Ing. Pavel Pokorný, doc. Ing. Vladimír Vašek, CSc.,
Univerzita Tomáše Bati, Institut informačních technologií
(e-mail: pokorny@ft.utb.cz, vasek@ft.utb.cz)

Inzerce zpět