Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Řízení dodávek energie podmořským vysokonapěťovým vedením

Firma Unicorn Systems vyvinula a uvedla do provozu systém řízení v reálném čase s provozním názvem BritNed Control Point System (BNCPS), jehož úkolem je automatizovat a optimalizovat provoz podmořského vysokonapěťového vedení stejnosměrného proudu (HVDC) mezi Nizozemím a Velkou Británií. Řídicí systém BNCPS generuje v reálném čase povely přímo určující úroveň a směr toků energie v podmořském vedení. Vstupní hodnoty v podobě obchodních dat jsou průběžně přijímány z aukčního systému Kingdom, který na platformě Damas rovněž dodal Unicorn Systems. Hlavní přidanou hodnotou BNCPS je průběžná optimalizace dodávek a minimalizace odchylek při provozu podmořského vedení. BNCPS prostřednictvím svých automatizovaných rozhraní i možností přímého uživatelského zásahu rovněž přispívá k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektrické energie.

 
Řídicí systém BNCPS pracuje na bázi Unicorn Open Platform, což je spolehlivá základna pro budování rozsáhlých informačních systémů. Je složena ze stabilních softwarových komponent s volně dostupným kódem (open-source) zaměřených na jednotlivé funkce, např. správu uživatelů, zabezpečení dat, grafickou prezentaci dat, generování zpráv (report), hlášení prostřednictvím SMS a e-mailu apod. Dále jsou k dispozici konfigurovatelné funkční moduly. Platforma tak umožňuje využívat široké spektrum funkcí přizpůsobených specifickým potřebám klienta.

(ev)