Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Řízení a fyzikální modelování v systému Matlab a Simulink

Ve středu 25. února 2009 od 9 do asi 12 hodin se v Kongresovém centru ČVUT v Praze – Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6, uskuteční seminář na téma Řízení a fyzikální modelování v systému Matlab a Simulink. Pořadatelem semináře je společnost Humusoft s. r. o., lektorem Pavel Jirkovský (Humusoft) a jednací řečí čeština.
 
Na semináři budou poskytnuty informace o nejnovějších nástrojích sytému Matlab/Simulink používaných k navrhování řídicích systémů a fyzikálnímu modelování. Lektor ukáže na jednotlivých příkladech postup řešení metodou Model-Based Design od tvorby modelu, přes návrh a ladění řídicích algoritmů, automatické generování softwaru pro cílovou platformu až po ověření funkce a detailní testování výsledného zařízení. V průběhu semináře je počítáno s prostorem pro dotazy a konzultace.
 
Podrobný program semináře a registrační formulář jsou na www.humusoft.cz/akce/seminar-rizeni-praha/. Registrovaní účastníci se semináře zúčastní zdarma. Každý účastník jednotlivě obdrží informační materiály. Zájemcům, kteří se osobně nezúčastní, budou materiály zaslány na požádání (www.humusoft.cz).
(mp)