Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Rittal, EPLAN, Cideon a GEC na veletrhu SPS

V listopadu 2023 se v Norimberku konal veletrh SPS, jeden z největších evropských veletrhů zaměřených na automatizaci v průmyslu. Společný stánek zde měly firmy Rittal, EPLAN, Cideon a GEC, sesterské firmy ze skupiny Friedhelm Loh Group, a předvedly zde možnosti využití potenciálu digitální transformace v průmyslu.

 

Pro budoucí konkurenceschopnost firem je rozhodující zefektivnění podnikových procesů s cílem zvýšit produktivitu výroby. Ekonomické aktivity se ale nikdy nekonají ve vakuu. Zejména průmysl je neustále vystaven globálním změnám a krizím, a proto je pod stálým tlakem. Jak by se měly firmy připravit na současné a budoucí situace? Jak zvládnout digitální a energetickou transformaci a jak se vypořádat s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků? Na veletrhu SPS v Norimberku na to hledaly odpověď firmy Rittal, EPLAN, Cideon a GEC (German Edge Cloud).

 

Továrna budoucnosti: digitální dvojčata pro inteligentní výrobu

Moderní doba vyžaduje inteligentní výrobu – s nízkými náklady a s vysoce automatizovanými a účinnými procesy. Zároveň je nutné, aby byla energeticky úsporná a flexibilní, aby se mohla rychle přizpůsobit individuálním potřebám zákazníků. A to vše při nedostatku kvalifikovaných pracovníků.

Čtyři společnosti na veletrhu předvedly, jak je možné překročit hranice ekosystémů automatizace, produktů a výroby prostřednictvím jednoho digitálního dvojčete. Díky němu budou inteligentní výrobní procesy transparentnější a efektivnější. Navíc se tím zprůhledňují energetické toky, což je klíčový faktor úspěchu průmyslových firem nyní i v budoucnu.

Návštěvníci veletrhu mohli vidět praktickou realizaci nejen na základě vlastního příkladu aplikace Smart Factory firmy Rittal, ale také jako implementaci aplikace Intrafactory Track & Trace GEC ve firmě Smart Press Shop ve městě Halle v Německu. Tento společný podnik firem Porsche a Schuler, kde se lisují karoserie automobilů, využívá digitální sadu Schuler Digital Suite s funkcí track & trace pro sledování a dokladování průběhu výroby. Sada vychází z prostředí ONCITE DPS (Digital Production System) od GEC, certifikovaného pro digitální ekosystém Catena-X. Catena-X je datový ekosystém, který prostřednictvím jednotného datového prostoru umožňuje radikální spolupráci firem v rámci dodavatelských řetězců v automobilovém průmyslu.

 

Zefektivnění hodnotového řetězce

Jak lze rychleji vytvářet řídicí systémy strojů a energetickou infrastrukturu? Důslednou standardizací a sdílením konzistentních dat. Veletržní expozice byla zaměřena právě na konzistenci dat v celém hodnotovém řetězci – od návrhu a konstrukce strojů a zařízení přes dodávku automatizační techniky až po fázi digitálně řízeného provozu a údržby. Výrobci řídicích systémů a rozváděčů šetří čas a peníze pomocí synergie systémů EPLAN a Rittal. Provozovatelé zařízení zase ocení záruku konzistence dat pro údržbu, chytré služby a konektivitu.

 

Přidaná hodnota přes hranice výstavního stánku

Firmy Rittal a EPLAN demonstrovaly implementaci svých systémů na novém typu robotu pro zapojování vodičů v rozváděči a na propojení s exponáty v sousedních partnerských stáncích. Plně automatický stroj Rittal Wire Terminal WT C ve stánku vyráběl konfekční vodiče (upravoval jejich délku, opatřoval je koncovkami a popisoval je) a posílal je do vzdálených pracovních stanic pomocí prototypu systému manipulace s vodiči využívajícího stlačený vzduch. Prototyp robotu od společnosti Rittal Automation Systems pak plně automaticky zapojoval řídicí komponenty v rozváděči. „Drátová pošta“ také překračovala hranice sousedních stánků partnerských společností, kde byly vodiče dále zpracovávány na pracovních stanicích Rittal za podpory softwaru EPLAN Smart Wiring. Základem takové spolupráce je konzistence a vysoká kvalita dat komponent v elektronické databázi EPLAN Data Portal.

 

Automatická tvorba rozpisky dílů

Konzistence dat je také klíčem k připojení systémů EPLAN k softwaru Cideon Conify, který propojuje obchodní a inženýrská data a automaticky generujte data MCAD a ECAD v souladu s principy managementu dat výrobků PDM (Product Data Management). Strojní inženýři mohou prostřednictvím konfigurátoru produktu automaticky generovat konstrukční data a rozpisky, přičemž rozpiska může obsahovat strojní i elektrické komponenty. Pomocí nástroje EPLAN Engineering Configuration (EEC) lze potom jedním kliknutím generovat elektrická schémata a projektovou dokumentaci.

Na veletrhu SPS společnost EPLAN rovněž představila návrh kabeláže strojů pomocí EPLAN Harness proD včetně vytvoření dat pro digitální dvojče stroje a inovace platformy EPLAN Platforms 2024 s elektrickými, pneumatickými, hydraulickými, měřicími a řídicími komponentami a konstrukčními systémy rozváděčových skříní.

 

[Tisková zpráva Rittal, Eplan, Cideon, GEC: Optimierung als Handlungsprinzip – mit Daten­räumen die Chancen der Transformation nutzen. Říjen 2023.]

(Bk)