Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Řídicí systémy Modicon pro „malou“ automatizaci

číslo 4/2002

Řídicí systémy Modicon pro „malou“ automatizaci

Společnost Schneider Electric uvedla během uplynulého roku na český trh koncept moderního pojetí řízení průmyslových a energetických podniků, infrastruktury a dalších automatizovaných zařízení nazvaný Transparent Factory. Vývoj v oblasti řídicích systémů Modicon v současné době přináší možnosti a funkce tohoto výjimečného konceptu i pro ty nejmenší řídicí systémy.

Vlastní řídicí systémy Modicon, ale i programové vybavení pro vývoj aplikací podléhají mezinárodním normám IEC 1131, které mají i svou českou obdobu ČSN EN 61131.

TSX Nano

Jde o malý řídicí systém určený převážně pro strojní automatizaci, lze jej však použít i v jiných procesech. Systém TSX Nano je dodáván ve třech velikostech (podle počtu vstupů a výstupů). Všechny varianty jsou dále rozšířitelné o diskrétní i analogové signály. Mimo diskrétní signály obsahuje každý systém obousměrný čítačový vstup a měřič kmitočtu do 10 kHz a pulsní výstup do 4,9 kHz, až dvě sériové komunikační linky a popř. i integrovaný analogový vstup. Maximální rozsah je 120 diskrétních, popř. čtrnáct analogových signálů. Všechny řídicí systémy Modicon jsou vzájemně kompatibilní z pohledu komunikací, ale také z pohledu využití vzdálených a distribuovaných vstupů a výstupů. Z pohledu programového vybavení existuje možnost exportovat aplikační program do vyšších řídicích systémů Modicon.

Obr. 1.

TSX Micro

Systém je určen především pro malé a střední strojní i procesní aplikace. Možnost komunikace s distribuovanými senzory a akčními členy prostřednictvím sběrnice AS-i a specifický modul pro bezpečnostní aplikace kategorie 3 zvyšují využitelnost systému ve strojních procesech. Maximální rozsah je 248 diskrétních a 40 analogových signálů, popř. osm čítacích signálů do 500 kHz, až dvě sériové konfigurovatelné komunikační linky nebo vstupy pro rychlou průmyslovou linku typu peer-to-peer. Navíc lze systém TSX Micro, stejně jako ostatní systémy Modicon, konfigurovat se vzdálenými vstupy a výstupy nebo ve zcela decentralizovaném řešení. Tak lze využít zmíněnou kompatibilitu se systémem TSX Nano.

Novinkou systému TSX Micro je kombinovaný modul analogových vstupů a výstupů a modul absolutního čítače až do frekvence 1 MHz. K systému lze přímo připojit operátorský terminál, a to bez omezení možnosti využít tentýž komunikační port např. pro programování. Komunikační schopnosti jsou podpořeny také programovými rutinami, které přímo nabízejí připojení např. měničů frekvence a jiných zařízení. Tyto rutiny bez větších úprav poskytují výčet všech parametrů a hodnot dostupných z připojeného zařízení.

Transparent Factory v malé automatizaci

Součástí systémů Modicon, včetně systému TSX Micro pro malé a střední aplikace, je jedinečné řešení založené na komunikacích a zejména na datové otevřenosti. Jde o koncept Transparent Factory, v němž řídicí systém obsahuje přímé připojení na komunikační síť Ethernet TCP/IP a navíc má funkci webového serveru.

Znamená to tedy, že kdokoliv s definovaným přístupem má možnost připojit se prostřednictvím pouhého internetového prohlížeče, jako je např. Internet Explorer, a sledovat tak data, která jej zajímají. Je to např.:

  • diagnostika celého řídicího systému,
  • provozní data z řízeného procesu,
  • integrovaný prohlížeč alarmů,
  • grafy a časové průběhy,
  • technologická schémata a jiné.

Obr. 2.

Navíc, dojde-li k poruše jakéhokoliv zařízení v provozu, pozná to uživatel okamžitě tak, že mu řídicí systém zašle např. zprávu elektronickou poštou nebo zprávu SMS. Operátor běžně zjistí závadu, až když se projeví na řízeném procesu. To už často může způsobit nemálo nepříjemností a zbytečných nákladů na opravy. Včasnou informovaností lze obvykle předejít mnoha výpadkům v provozu a k výrobním ztrátám.

Důležité je, že všechny tyto informace jsou uloženy v aplikaci Web Server přímo v řídicím systému. To tedy dovoluje realizovat připojení mnoha účastníků bez nutnosti instalovat jakýkoliv program nebo připojení speciálních zařízení.

Samozřejmě, je zde zajištěna 100% bezpečnost řízeného procesu: každý uživatel se totiž připojuje k aplikaci Web Server a ne k procesoru řídicího systému. Při splnění určitých předpokladů a respektování bezpečnostních zásad lze však prostřednictvím Transparent Factory také programovat řídicí systém, popř. monitorovat dílčí algoritmy z připojeného vývojového prostředí.

Celé kouzlo je skryto ve specifickém modulu (obr. 1), který obsahuje:

  • integrovaný Web Server,
  • přímé připojení na Ethernet TCP/IP rychlostí 10 nebo 100 Mb/s,
  • integrovaný přístup RAS (Remote Access Server) s připojením RS-232 pro modem nebo jiné zařízení.

Řešení s sebou přináší množství dalších výhod. Kromě již zmíněné otevřené informovanosti o všech provozních, diagnostických a jiných hodnotách je výhodná nezávislost na jednom nebo několika vybraných počítačích, které jsou v obvyklých systémech určeny pro přístup k datům. Naprosto běžný stávající počítač lze bez úprav použít pro monitorování a sledování řízeného procesu.

Zajímavá je také cenová politika firmy Schneider Electric. Přes velké know-how, které řešení obsahuje, jsou programové prostředky pro konfigurování aplikace Web Server zcela bezplatné a jsou součástí vlastního modulu. Hardwarový modul Web Serveru je tak k dispozici, v porovnání s výkonností a užitkem, za „symbolickou“ cenu.

Řešení Transparent Factory si již našlo mnoho spokojených zákazníků ve světě, ale také v České republice. Ale přesvědčete se sami a přijďte si vyzkoušet popisované řešení ke specialistům firmy Schneider Electric.

Ing. Martin Červinka,
vedoucí Segmentu automatizace, Schneider Electric CZ, s. r. o.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Technická podpora
tel.: 0362/76 63 33
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha - Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 02/81 08 81 11, fax: 02/24 81 08 49

Brno - Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 05/43 42 55 55, fax: 05/43 42 55 54

http://www.schneider-electric.cz

Inzerce zpět