Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Řídicí systémy CNC v době digitalizace

Řídicí systémy obráběcích strojů CNC (Computer Numerical Control) prošly od svého vzniku v 50. letech 20. století mnoha vývojovými etapami, jako např. využíváním hardwarových čítačů, digitálních řídicích jednotek a programovatelných logických automatů (PLC). V 70. letech se objevily první systémy s mikroprocesory, které umožnily výrazné zlepšení řízení výrobních procesů. Podle odborníků společnosti Profika, která se na stroje CNC specia­lizuje, bude trendem řídicích center zjednodušování obsluhy a důraz na digitalizaci, sběr a vyhodnocení dat.

 

Jak si vybrat ten správný systém?

Existují různé typy řídicích systémů CNC, rozšířené jsou značky Fanuc, Siemens, Heidenhain a mnoho dalších. „Každý systém má své výhody a nevýhody, např. Fanuc a Siemens jsou známé pro svou jednoduchost, přehlednost a spolehlivost. Fanuc navíc i pro svou cenovou dostupnost. Důležitá je i otevřenost řídicích systémů Fanuc, čímž je myšlena možnost jednoduchého rozšíření systému pro integraci do automatových systémů. Heidenhain je naopak znám pro svou uzavřenost, což s sebou ale zase nese následnou vysokou rychlost a přesnost. I proto se využívá pro řízení složitých více­osých strojů s důrazem na kvalitu povrchu výrobků. Každý řídicí systém má tedy svá specifika, výhody a nevýhody,“ uvádí Jakub Kaufman, odborník na automatizaci firmy Profika. Připomíná, že není dobré kombinovat více řídicích systémů v jednom menším výrobním úseku – už pro potřebnou vyšší odbornost technologů a obsluhy různých řídicích systémů.

 

Pozor na výměnu baterie

Robustní a vcelku uzavřené řídicí systémy CNC nejsou příliš náchylné na závady, spojené např. s operačními systémy počítačů. Závada může vzniknout v hardwaru a softwaru. Nejčastěji přestane systém fungovat z důvodu opomenutí výměny záložní baterie, která udržuje polohová data os při vypnutém napájení stroje. Tyto baterie je nutné pravidelně měnit, a to hlavně před plánovanou dlouhodobou odstávkou stroje. Dalším typickým rizikem je neodborné ovládání.

 

Řídicí systémy jsou zabezpečené

Digitalizace sebou nese rostoucí počet kyberútoků, a proto se objevuje i otázka bezpečnosti dat a provozu strojů. V případě, že stroj není připojený k internetu, je podle odborníků firmy Profika pravděpodobnost napadnutí téměř nulová. V době digitalizace a sběru dat je třeba připojovat stroje do nadřazené sítě, někdy i k internetu. Je tedy nutné zlepšit kybernetickou bezpečnost ve výrobě tak, aby systémy vyhovovaly příslušným evropským normám.

 

Trend – sběr dat a zjednodušení obsluhy

Řídicí systémy se postupně mění a vyvíjejí podle nových požadavků. „Řídicí systémy se podle mě budou směrovat ke snazšímu a uživatelsky jednoduššímu rozhraní tak, aby se snížily nároky na odbornost obsluhy. Dalším nevyhnutelným trendem je jistě pokračující digitalizace, sběr a vyhodnocení dat,“ odhaduje Kaufman. S takovými systémy CNC budou schopny moderní stroje bez problému spolupracovat, což je důležitý krok pro následné zvýšení efektivity výroby celého výrobního úseku, nejen v konkrétním technologickém procesu.

(Profika)

 

Obr. 1. Díky systémům CNC mohou být výrobní procesy rychleji a efektivněji automatizovány