Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Řídicí systémy ABB v oblasti potravinářské výroby

Splnění náročných požadavků na spolehlivost a kvalitu při dodávkách automatizace pro nové výrobní provozy i pro jejich rekonstrukce je zvláště v potravinářství na prvním místě. Proto se přední česká firma působící v této oblasti, ProjectSoft HK, a. s., při výběru řídicích systémů opírá o osvědčenou techniku programovatelných automatů (PLC) i distribuovaných řídicích systémů (DCS) od společnosti ABB.
 
Na základě vlastního vizualizačního produktu TomPack navrhli inženýři z firmy ProjectSoft pro PLC od společnosti ABB typu Satt a Compact 800M jedinečné integrační řešení speciálně určené pro potravinářský průmysl. Z velkého množství realizovaných projektů v tomto oboru lze uvést největšího výrobce pektinu ve střední Evropě – firmu Danisco Czech Republic, a. s., a taktéž společnost Olma, a. s., v Olomouci, která je dodavatelem dobře známých mléčných výrobků.
 
DCS od společnosti ABB našly uplatnění v mnoha českých cukrovarech a lihovarech. Systém Freelance 800 byl firmou ProjectSoft velmi úspěšně použit např. při výstavbě lihovaru v Dobrovicích, kde plní řídicí a kontrolní funkci při výrobě bezvodého kvasného ethanolu, tzv. bioethanolu. Rozsáhlost systému se sedmi obslužnými a kontrolními stanicemi, tisíci proměnných, stovkami integrovaných přístrojů, elektronickou požární signalizací, ale také kamerovým systémem a celkovým instalovaným výkonem elektrických pohonů přibližně 1 MW znamená zcela neobvyklou úroveň integrace v jednom technologickém celku. Velmi pokrokovým řešením je přímá integrace inteligentních měřicích přístrojů a čidel prostřednictvím sběrnice Profibus. Na kompletní dodávku měla společnost ProjectSoft pět měsíců. Samotné zprovoznění zabralo pouze neuvěřitelný jeden týden, po kterém se již, jako první v České republice, rozběhla výroba finálního produktu.
 
Technologická výjimečnost tohoto lihovaru spočívá hlavně v synergii s blízkým cukrovarem, která vede ke snížení energetické náročnosti provozu a omezení jeho škodlivých dopadů na životní prostředí. Odpady z lihovaru v podobě výpalků jsou bezvýhradně recyklovány při vyslazování řepných řízků. Vratná a brýdová pára z cukrovaru jsou zase zdrojem pro varnu lihovaru. Z laického pohledu je energetika lihovaru pokryta tím, co ještě v nedávné minulosti „foukalo na střechu“ a již z dálky signalizovalo přítomnost průmyslového závodu. Toto řešení je ovšem mimořádně náročné na řídicí systém a úspěšné zvládnutí této úlohy bylo skvělým vysvědčením jak pro odborníky z firmy ProjectSoft, tak i pro řídicí systémy ABB Freelance.
 
V současné době se firmy po celé Evropě musí neustále vypořádávat s mnoha regulačními opatřeními vedoucími k omezení nežádoucího vlivu jejich činnosti na životní prostředí. Tato opatření vyžadují ze strany firem zvyšovat účinnost ve výrobě, snižovat ztráty a využívat všechny zdroje. Úspěšná spolupráce společností ProjectSoft a ABB umožňuje zákazníkům z průmyslové výroby zlepšit jejich výkonnost při současném snížení nepříznivého dopadu jejich činnosti na životní prostředí.
 
Jaroslav Kukla,
ProjectSoft
 
Obr. 1. Distribuovaný řídicí systém Freelance (ABB)
Obr. 2. Pohled na lihovar Agroetanol TTD Dobrovice HK a. s.