Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Řídicí systémy ABB pro novou cementárnu ve Vietnamu

Vietnamská společnost Tan Thang Cement ve své nové cementárně v provincii Nghe An úspěšně uvedla do provozu systémy z řady ABB Ability™: řídicí systémy ABB Ability™ System 800xA DCS (Distributed Control System), ABB Ability™ Knowledge Manager a ABB Ability™ Expert Optimizer firmě pomáhají zajistit vysokou provozní účinnost a spolehlivou dodávku elektřiny. 

Společnost ABB dodala do nové cementárny firmy Tan Thang Cement ve vietnamské provincii Nghe An (obr. 1) systém distribuovaného řízení (DCS – Distributed Control System) ABB Ability System 800xA, který zahrnuje řízení technologických procesů, řízení elektrické sítě a komunikaci a zajišťuje přehled o všech výrobních procesech, nutný k zaručení stabilní výroby a optimálního využití surovin a energie. Dodávka dále zahrnovala systémy ABB Ability Knowledge Manager a ABB Ability Expert Optimizer, které jsou integrovány do DCS, stejně jako základní komunikační a elektrorozvodnou infrastrukturu a vybavení.

Systém ABB Ability Expert Optimizer umožňuje realizovat pokročilé řízení kritických částí závodu, jako je cementářská pec (obr. 2), alternativní zdroje paliva, mlýny a dávkovače přísad. Cílem pokročilého řízení je provozovat technologická zařízení s maximální účinností a spolehlivostí při současném snižování provozních nákladů a spotřeby paliva a elektřiny.

ABB Ability Knowledge Manager je pokročilý vizualizační software, který zobrazuje provozní data celého závodu a umožňuje zvyšovat jeho efektivitu. Zpracovává velké objemy dat a zpřístupňuje jednotlivým operátorům aktuální informace, které potřebují, prostřednictvím webového rozhraní na jejich pracovních terminálech i mobilních zařízeních.

Nový řídicí systém byl instalován ve zcela nové cementárně v provincii Nghe An, 250 km jižně od Hanoje. Vietnamská socialistická republika je s objemem 100 milionů tun ročně jedním z největších světových výrobců cementu. Nový závod k tomu přispívá roční kapacitou více než dva miliony tun.

Hoang Anh Tuan, generální ředitel firmy Tan Thang Cement, ocenil podporu, kterou jim při realizaci celého projektu firma ABB poskytovala díky svým bohatým zkušenostem z automatizace a řízení v cementářském průmyslu. „Náš podnik je jednou z nejmodernějších cementáren v regionu. To nám pomůže dosáhnout ambiciózních podnikatelských a výrobních cílů,“ řekl Hoang Anh Tuan.

Realizace projektu trvala několik let a systémy byly dodávány postupně podle harmonogramu zákazníka. Firma ABB při tom využívala také podporu na dálku a poskytla zákazníkovi všechna potřebná školení, aby celý tým mohl uvedení do provozu dokončit včas a bezpečně. „Byl to pro nás náročný projekt,“ uvedl Nguyen Hoang Giang, vedoucí divize procesního průmyslu firmy ABB Vietnam.

Z hlediska elektrorozvodné soustavy dodala společnost ABB 110kV venkovní vzduchem izolovanou rozvodnu se systémem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) založeným na systému ABB Ability System 800xA for Power Control a rovněž potřebná telekomunikační zařízení a vysokonapěťová primární a sekundární zařízení pro podporu elektrické infrastruktury. Společnost ABB dodala také výkonové transformátory, distribuční transformátory, inteligentní rozváděče řízení motorové instalace, pomocné řídicí rozváděče, havarijní dieselgenerátor, vybavení pro stejnosměrné napájení, různé provozní přístroje a služby s nimi související při uvádění do provozu.

[Tisková zpráva ABB Ltd., říjen 2020.]

(Bk)

Obr. 1. Pohled na novou cementárnu společnosti Tan Thang Cement v provincii Nghe An ve Vietnamu

Obr. 2. Klíčová součást cementárny – rotační cementářská pec