Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Řídicí a bezpečnostní technika Siemens v elektrárně v Mannheimu

Společnost Siemens dodala v rámci modernizace uhelné elektrárny v Mannheimu-Neckarau hlavní řídicí systém, transformátory, přípojky k vysokonapěťové síti a elektrickou požární signalizaci. Díky moderní technice Siemens patří nyní blok 9 elektrárny Grosskraftwerk Mannheim mezi jeden z nejefektivnějších bloků uhelných elektráren na světě.

 

Blok 9 zajišťuje od svého spuštění v roce 2015 dodávku energie občanům města Mannheim a městského území Rýn-Neckar. Díky využití moderní techniky a kogeneraci je zde energie vyráběna s velkou účinností a malými emisemi.

 

Hlavní řídicí systém maximalizuje stabilizaci rozvodné soustavy

Veškeré informace, které jsou rozhodující pro provoz nové elektrárny, se soustřeďují v hlavním řídicím centru, kde jsou vyhodnocovány řídicím systémem Siemens SPPA T3000. Celkem šestnáct velkoformátových displejů nabízí obsluze přehled o všech aktuálních hodnotách provozních veličin v rámci elektrárny. Systém SPPA T3000 zajišťuje plně automatické řízení bloku 9 a představuje spolehlivou ochranu proti poruchám a kritickým stavům. Systém podporuje také manuální i kombinovaný režim.

 

Jelikož solární a větrné elektrárny nelze regulovat podle potřeby, jsou v rozvodné síti třeba zdroje, které lze rychle zapnout či vypnout v závislosti na aktuální situaci. Hlavní řídicí systém umožňuje blok 9 velmi rychle regulovat a zajistit tak rovnováhu rozvodné sítě v oblasti Mannheimu.

 

Připojení k vysokonapěťové síti

Nový blok 9 je připojen k vysokonapěťové (220 kV) síti dodavatele elektřiny TransnetBW a provozovatele přenosové soustavy Amprion prostřednictvím dvou transformátorů GSU a několika spínacích jednotek. Kromě toho společnost Siemens dodala další transformátory a spínací jednotky, které napájejí veškeré elektrické pohony, čerpadla a ovladače.

 

Detekce požáru jako ochrana proti falešným poplachům

Až 1 200 kombinovaných hlásičů Siemens Sinteso, využívajících pokročilou analýzu signálu ASAtechnology, a detektory plynu v elektrárně Grosskraftwerk Mannheim detekují vznik požáru a eliminují výskyt falešných poplachů způsobených prachem či párou. Kromě toho systém požární signalizace obsahuje 400 tlačítkových hlásičů a zahrnuje detekci nárůstu teploty optickým kabelem, který detekuje případný požár u dopravníků popele s přesností až 2 m. Veškeré signály jsou přiváděny do jedenácti ústředen Sigmasys, které jsou navzájem propojené systémovou sběrnicí s kruhovou topologií a jsou připojené k dispečinku ve velínu. Zde je možné zdroj zahoření sledovat na monitoru a zobrazit jej na půdorysu. Vznikne-li

požár, jsou automaticky informováni hasiči v elektrárně. V případě potřeby jsou povolány na pomoc i externí hasičské jednotky.

(Siemens AG)

 

Obr. 1. Zmodernizovaná elektrárna Grosskraftwerk Mannheim