Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

RFID budou tlačit vpřed automobilky, výroba spotřebního zboží a doprava

číslo 10/2005

RFID budou tlačit vpřed automobilky, výroba spotřebního zboží a doprava

Podle posledního prCompTIA (Computing Technology Industry Association, http://www.comptia.org) mezi více než 510 severoamerickými firmami budou v příštích dvanácti měsících zavádět metody radiofrek­venční identifikace (RFID) především automobilový průmysl, výrobci spotřebního zboží a odvětví dopravy a logistiky.

Více než polovina respondentů průzkumu RFID již zavedla nebo se nachází ve fázi příprav a metodu zavede do roka. Mezi respondenty byly i firmy, které použití metody RFID již zvážily a rozhodly se ji nezavádět. Nejvstřícněji se k zavádění RFID staví respondenti z automobilového průmyslu, z nichž do roka bude tuto metodu používat 59 %. V těsném závěsu jsou odvětví spotřebního zboží, dopravy a logistiky, vždy po 58 %.

Organizace CompTIA současně požádala přední poradenskou společnost Frost & Sullivan o ocenění růstového potenciálu trhu s RFID v Severní Americe se zvláštním zaměřením na příležitosti pro dodavatele prostředků pro RFID, perspektivy uživatelů, včetně vlivu na pracovní sílu, a potřebu školicích a certifikačních aktivit.

Celkem bylo zjištěno, že metody RFID jsou v Severní Americe zaváděny především v reakci na požadavky několika klíčových organizací, např. ministerstva obrany a úřadu pro potraviny a léčiva USA (FDA), a obchodního řetězce Wal-Mart (požadavek řetězce byl rozhodují pro zavedení RFID u 46 % respondentů – výrobců spotřebního zboží, 34 % výrobců potravin a nápojů a 24 % výrobců textilu a oblečení). Organizace vystavené tvrdému tlaku odběratelů a regulatorních orgánů se podle výsledků průzkumu spíše kloní k použití RFID způsobem „připlácnout a poslat„ (slap-and-ship), kdy se údaje ze štítků RFID umístěných na krabicích, bednách a paletách již nijak nezavádějí zpět do informačního systému podniku (tak postupuje např. 56 % res­pondentů z odvětví spotřebního zboží, 52 % z potravinářského a 51 % z textilního a oděvního průmyslu).

Pro porovnání: u 70 % bank a finančních společností, 70 % firem z oboru informatiky, 67 % firem věnujících se dopravě a logistice je RFID integrální součástí jejich současných obchodních procesů.

Z respondentů jich má 41 % v úmyslu zavést systémy RFID zahrnující větší počet navzájem vzdálených provozoven. Nejčastěji jde o organizace působící v dopravě či v oblasti zdravotní péče. V celé své organizaci zavede RFID 31 %, v jediné provozovně 21 % a pouze u vybraných produktů 17 % respondentů.

Sdružení CompTIA nyní spolupracuje s asi dvaceti organizacemi aktivními v oboru RFID, přičemž cílem je vytvořit certifikační orgán nezávislý na dodavatelích, který by hodnotil znalosti a dovednosti techniků v oblasti instalace, údržby, oprav technických i programových prostředků v oboru RFID. Očekává se, že certifikační procedura s označením CompTIA RFID+ bude k dispozici nejpozději začátkem roku 2006.
[MBT Mid/day Report, 22. srpna 2005.]

(sm)