Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Řešení společnosti A.R. Technik pro zavedení chytré výroby a průmyslu 4.0

Společnost A.R.Technik spol. s r. o., poskytuje inženýrské a dodavatelské služby v oboru automatizace se zaměřením na zákazníky z oborů farmacie, biotechnologie, potravinářství, energetiky a automobilového průmyslu již 25 let. V souvislosti s nástupem průmyslové revoluce 4.0 nabízí zákazníkům koncepční řešení pro zavedení tzv. chytré výroby. Základním prvkem je implementace systému MES (Manufacturing Execution System).

Význam implementace MES

Současné systémy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition; obr. 1) monitorují online průběh výroby, definují přístupová práva uživatelů, nabízejí archivaci technologických dat, určují receptury a kontrolují je. Zpětné dohledání chyb, které způsobily potíže ve výrobě, a jejich souvislostí může být problematické, a někdy dokonce nemožné, zvlášť je-li monitorovaných veličin příliš mnoho, jsou-li nevhodně nastavena alarmová hlášení nebo neexistuje-li spolehlivá dokumentace o prováděné údržbě, o aktuálním strojním zařízení či aktuálním softwaru apod.

Pro zvýšení efektivity, kvality a produktivity výroby je nutné kromě již instalovaných systémů SCADA doplnit další online hodnoty z energetických systémů, personálních systémů a podnikových informačních systémů ERP (Enterprise Resource Planning) tak, aby uživatel získal jak okamžitý přehled o výrobě, tak souhrnný směnový přehled, kompletní přehled o celé sérii či šarži a nutné doklady o kvalitě výroby pro odběratele, státní orgány apod. Tyto a další důležité ukazatele výroby jako KPI (Key Performance Indicator), ukazatele celkové efektivity zařízení OEE (Overall Equipment Effectiveness) a další uživatelsky definované výstupy zprostředkuje právě MES, který dále stanovuje a optimalizuje výrobní termíny, optimalizuje logistické procesy a zajišťuje alokaci a řízení materiálových, lidských a strojních zdrojů. Jelikož každá výroba je dynamický proces, tak i práce na MES je dlouhodobá činnost s neveřejnými výrobními daty. Proto tyto práce včetně různých analýz musí provádět jen samotný uživatel nebo jím pověřená osoba.

Společnost A.R.Technik ve spolupráci s uživatelem realizuje návrh a instalaci MES postavených na platformě Dream Report jako otevřené řešení, které podporuje velké množství současných komunikačních protokolů, což usnadňuje integraci zařízení třetích stran – od jednotlivých výrobních celků po energetický nebo personální management.

Předstupněm instalace MES je zpracování studie proveditelnosti, která určí základní ekonomické zhodnocení aktuální výroby, návrh pro cíle a výstupy MES, vypočítá návratnost instalace MES a stanoví podmínky pro instalaci a trvalou udržitelnost systému MES. 

Další inženýrské služby

Společnost dále poskytuje svým zákazníkům inženýrské činnosti včetně projektové technologické přípravy, mj. také pro legislativně komplikované technologie a nepříznivé vnější prostředí, např. prostředí s nebezpečím výbuchu nebo chemicky agresivní prostředí, a to podle požadavků norem EU a norem Ruské federace, které jsou většinou plně akceptovány společenstvím nezávislých států SNS (bývalý Sovětský svaz).

Jelikož v současné době neustále rostou požadavky na operativní řízení a komunikační možnosti jednotlivých výrobních uzlů, rozhodla se společnost vstoupit také na trh technologických celků a zákazníkům především v oborech farmacie, biotechnologie, odpadového hospodářství a automobilového průmyslu dodává celé stanice, jako např. CIP/SIP (Cleaning/Sterilization In Place; obr. 2, obr. 3), PW (Pure Water), WFI (Water For Injection), vakuové stanice, temperační stanice, výrobní reaktory, jednotky katalytického spalování plynných organických odpadů, separátory a chladiče odpadních plynů s chladicím výkonem až 50 kW nebo zplyňovací jednotky pro biomasu a organické odpady s kogenerační výrobou elektrické energie o výkonu přibližně 100 kW.

Dokumentace potřebná k validaci výroby podle farmaceutických norem

K dodávaným celkům mimo běžnou dokumentaci firma poskytuje na přání zákazníka také dokumentaci FAT a SAT (Factory/Site Acceptance Test) pro následné zpracování dokumentace IQ (Installation Qualification) a OQ (Operational Qualification). Pro farmaceutickou výrobu dodává zařízení s doklady sloužící pro validaci správné výrobní praxe GMP podle americké normy FDA 21 CFR Part 11 a postupy stanovené normou GAMP 5.

Jelikož společnost dodává řešení a služby v celém euroasijském prostoru, jsou všechna tato řešení a služby plně certifikovány úřady EU a rovněž úřady v Ruské federaci, Bělorusku a Kazachstánu.

(A.R.Technik spol. s r. o.)

Obr. 1. Ukázka systému SCADA – schéma technologie výroby

Obr. 2. Ukázka systému SCADA – systém CIP

Obr. 3. Automaticky vytvořený protokol SIP