Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Řešení podle přání zákazníka

číslo 2/2002

Řešení podle přání zákazníka

Obr. 1.

Společnost Level Instruments dodává na český a slovenský trh přístroje světově proslulých výrobců pro měření výšky hladin, průtoku, tlaku a teploty, které jsou určeny pro použití v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Zákazníci oceňují především dokonalé provedení, snadnou instalaci, nenáročnou údržbu a velkou spolehlivost všech dodávaných přístrojů. Protože společnost Level Instruments nenabízí výrobky pouze jediného výrobce, má možnost svým zákazníkům nabídnout optimální řešení výběrem vhodného principu měření (měření ultrazvukové, mechanické, radarové atd.). Nezanedbatelnou výhodou je také 24 hodinový každodenní servis a možnost vyzkoušet přístroj v náročných aplikacích ještě před jeho zakoupením.

Level Instruments nabízí:

 • ultrazvukové a radarové hladinoměry kapalin a sypkých látek (i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu),

 • provozní a fakturační měřicí systémy pro velké nádrže v petrochemickém a chemickém průmyslu,

 • potenciometrické podmínkách (tlak od –0,1 MPa do 40 MPa a teplota do 250 °C)

 • limitní sondy pro detekci hladin sypkých hmot a kapalin (i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu),

 • měření průtoku v kanálech, žlabech, plně a částečně zaplněných potrubích pro různé aplikace ve vodním hospodářství a v průmyslu,

 • průtokoměry sypkých látek pro měření v chemickém, potravinářském a energetickém průmyslu,

 • pásové váhy pro těžební průmysl (např. uhlí, kamení, písek), potravinářství, zemědělství a také pro jiné průmyslové aplikace,

 • akustické senzory k detekci těsnosti ventilů, stavu ložisek (bezpečný chod motorů) pro kontrolu zamrzání regulátorů plynu, k indikaci kavitace a průtoku sypkých hmot pro různé průmyslové aplikace, Obr. 2.

 • kontinuální měření hladiny a rozhraní voda-kal v čistírnách a úpravnách odpadních vod,

 • snímače hydrostatického tlaku k měření výšky hladiny v zásobnících kapalin,

 • snímače teploty Pt 100 a termoelektrické články (–200 až +1 820 °C) i do těžkých provozů,

 • bimetalové teploměry se zkrácenou měřicí zónou (–70 až +800 °C),

 • manometry s přesností 0,1 až 1,6 % v rozsazích 0 až 250 Pa, 0 až 160 MPa,

 • manostaty se spínacím tlakem od 20 Pa do 60 MPa,

 • spojité snímače s rozsahem od 0 až 100 Pa do 0 až 100 MPa,

 • diferenční snímače tlaku,

 • vlhkoměry a kalibrátory vlhkosti,

 • zařízení signalizující poruchu filtrů,

 • měření koncentrace prachu, měření teploty a průtoku plynu.

Level Instruments
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava
tel.: 069/662 26 18, 662 28 84, 0602 533 433
fax: 069/662 06 18
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz

Inzerce zpět