Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Research and Innovation Summit poprvé jako součást veletrhu Hannover Messe

Kongres o výzkumu a inovacích, Research and Innovation Summit, se poprvé bude konat 22. dubna 2024 v rámci veletrhu Hannover Messe. Zástupci podnikatelské i vědecké obce, politici a reprezentanti občanské společnosti budou diskutovat na téma inovací v Evropě: o katalyzátorech výzkumu a vývoje, o klíčových kompetencích a o nutnosti spolupráce mezi výzkumníky a průmyslem.

 

Na začátek bych měl napsat nějakou hezkou frázi o tom, jak jsou výzkum, vývoj a inovace důležité a že jsou nezbytné pro pokračující průmyslovou transformaci. Jenže to není tak jednoduché. Vládní a veřejné instituce a firmy do nich investují nemalé prostředky, ale ty často nejsou vynakládány efektivně. „Posedlost inovacemi“ snižuje produktivitu výroby, veřejná podpora pochybných projektů zatěžuje rozpočty, výzkumná centra nepřinášejí očekávané plody a dotace deformují podnikatelské prostředí. Prominentní účastníci kongresu budou diskutovat právě o těchto otázkách a na příkladu umělé inteligence budou hledat odpovědi na otázky, co děláme špatně, že přes halasnou podporu ztratila Evropská unie v tomto oboru svou vedoucí pozici. Jak omezit výzkum pro granty a inovace pro dotace a vrátit Německu i Evropě jejich význam?

Kongres pořádá Stifterverband (Asociace pro podporu německé vědy), Německá národní akademie věd Leopoldina a Odborná komise pro výzkum a inovace EFI. Financuje ho Nadace Volkswagen. Letos se bude konat ve spolupráci s Hannover Messe, aby ještě těsněji propojil průmysl, politiku a vědu.

Veletrh Hannover Messe věnuje výzkumu a inovacím trvale velkou pozornost a veletržní hala, která je jim věnovaná, patří k mým nejoblíbenějším: kromě expozic spolkových zemí a států z celého světa (zatím kromě České republiky) zde své výsledky představují i malé firmy a výzkumné ústavy a hledají kontakty na průmyslové partnery a potenciální investory.

Kongres Research Summit se koná od roku 2015 jako každoroční interdisciplinární fórum pro dialog a vytváření kontaktů na vysoké úrovni v oblasti inovací a výzkumné politiky. Letos ho kromě stěhování z Berlína do Hannoveru čeká také změna názvu na Research and Innovation Summit, která odráží rozšíření jeho tématu. Více na https://forschungsgipfel.de/.

Veletrh Hannover Mes­se se uskuteční ve dnech 22. až 26. dubna 2024. Je to průmyslový veletrh, kde vystavují společnosti z oborů strojírenství, elektrotechniky, energetiky, automatizace a digitalizace. Mezi klíčová témata patří Manufacturing-X (Industrie 4.0), energie pro průmysl, digitalizace a umělá inteligence, uhlíkově neutrální výroba a energetické využití vodíku. Více na https://www.hannovermesse.de/en.

Petr Bartošík

 

Obr. 1. Diskusní fórum na kongresu Research Summmit 2023 v Berlíně (foto: Stifterverband)