Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Reliance SCADA: výsledky soutěže o nejzajímavější projekt roku 2019

Reliance je český systém kategorie SCADA/HMI určený pro vizualizaci a řízení průmyslových procesů a automatizaci budov. Velké množství instalací po celém světě, široká síť distributorů a téměř čtvrtstoletí působení na trhu svědčí o tom, že si český software dokáže vydobýt své místo na trhu ve světové konkurenci.

Každoročně je vyhlašována soutěž o nejzajímavější vizualizační projekt vytvořený v systému Reliance. V roce 2019 to byl již devátý ročník, kterého se zúčastnilo celkem osm projektů ze tří zemí.

Na prvních třech místech se umístily tyto čtyři projekty (o třetí místo se dělí dva účastníci):

1.  Centrální zásobování teplem v severozápadních Čechách: vizualizace a řízení soustavy centrálního zásobování teplem v severozápadních Čechách (obr. 1), autor: Michal Vošmik (MARTIA, a. s.).

2.  Plynová kotelna Vitana Varnsdorf: vizualizace a řízení plynové kotelny společnosti Vitana ve Varnsdorfu (obr. 2), autor: Martin Jirásek (JS stavby, s. r. o.) ve spolupráci s Břetislavem Hromkem (uživatelem projektu).

3a. Chlazení odporového svařování – Honeywell Aerospace Olomouc: vizualizace a řízení chlazení odporového svařování v leteckém výrobním podniku Honeywell Aerospace Olomouc, autor: Jan Tandler (Siemens, s. r. o.).

3b. IRC regulace Ostrava: vizualizace a řízení vytápění kanceláří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, autor: Martin Holaň (AEF Acimex Electronics Fulnek, s. r. o.).

Soutěže se rovněž zúčastnily tyto projekty:

  • Energetická spotřeba – Honeywell Aero­space Olomouc: vizualizace a řízení energetické spotřeby v leteckém výrobním podniku Honeywell Aerospace Olomouc, autor: Jan Tandler (Siemens, s. r. o.),
  • Lanové dráhy Diana a Imperial: vizualizace a řízení provozu lanových drah Diana a Imperial v Karlových Varech, autor: Kateřina Chladová (J-Controls, s. r. o.),
  • Obchodní centrum Meydan, Dubaj, Spojené arabské emiráty: vizualizace a řízení obchodního centra Meydan v Dubaji, autor: Anas Lutfi (TECO Middle East),
  • Odčerpávání vody, Amapá, Brazílie: vizua­lizace a řízení procesu odčerpávání vody v brazilské společnosti CAESA, autor: Rodrigo Lima (Gaiatec Sistemas).

 

Vítězný projekt: centrální zásobování teplem v severozápadních Čechách

Cílem tohoto projektu bylo nahradit původní softwarové a hardwarové vybavení a vybudovat centrální dispečerský portál rozvodu tepla pro společnost ČEZ Teplárenská pro oblast severozápadních Čech.

Systém Reliance byl zvolen po předchozích kladných zkušenostech s tímto softwarem. Jsou využívány jak jeho nativní komunikační drivery, tak i skriptová otevřenost systému s možností napojení do podnikových systémů.

Reliance zajišťuje komunikaci s výměníkovými stanicemi a archivuje data a alarmová hlášení. U technologicky důležitých čidel jsou v systému nastaveny alarmové meze pro včasné odhalení případného problému s dodávkou tepla.

Společně s daty stanic jsou přenášena i data z měřičů tepla, která jsou následně předávána do nadřazeného podnikového systému pro jejich fakturaci koncovým odběratelům.

Systém vizualizace a řízení centrálního dispečerského portálu rozvodu tepla byl implementován v letech 2017 až 2019 společností MARTIA, a. s.

Podrobné informace k dalším soutěžním projektům i k samotnému systému Reliance lze najít na stránkách www.reliance-scada.com.

 

Mgr. Jiří Svoboda, GEOVAP, spol. s r. o.

Obr. 1. Vizualizace a řízení soustavy centrálního zásobování teplem v severozápadních Čechách (Martia)

Obr. 2. Vizualizace a řízení plynové kotelny společnosti Vitana ve Varnsdorfu (JS stavby, Vitana Varnsdorf)