Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Reliance 4 – dvanáct let na úspěšné cestě na světové trhy

Reliance je český systém SCADA/HMI, vyvíjený ve firmě Geovap, spol. s r. o., od roku 1997. Od uvolnění první verze Reliance až do současnosti byl tento systém instalován ve více než 10 000 aplikacích po celém světě. Počet prodaných licencí se každoročně zvyšuje. V loňském roce prodej systému Reliance vzrostl i přes nepříznivý vývoj ekonomiky na světových trzích o více než 47 % oproti předchozímu roku.
 

Reliance na světových trzích

Mezinárodní síť distributorů, kteří systém Reliance úspěšně prodávají, se neustále rozšiřuje. Systém je v současnosti distribuován v Nizozemí, Belgii, Polsku, Rumunsku, Rusku, Turecku, USA, na Slovensku, ve Švédsku a ve Švýcarsku. V letošním roce se ve spolupráci s německým partnerem připravuje uvedení systému Reliance na německý trh a obdobná jednání probíhají i s potenciálními distributory z dalších zemí.
 
Systém Reliance je každoročně prezentován na veletrzích doma i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější patří MSV Brno, Amper, Hannover Messe, CeBit, Aandrijf Techniek, AB&E, I.A.S. (Nizozemí), WIN (Turecko), ECL (Belgie), MSV Nitra nebo Scanautomatic (Švédsko).
 
Systém Reliance je využíván v mnoha oborech. Uveďme např. plynárenství, energetiku, vodárenství, chemickou výrobu, potravinářský průmysl, těžký průmysl, teplárenství, vytápění a klimatizaci, inteligentní budovy, dopravu a různé výrobní linky.
 
Mezi významné uživatele Reliance patří RWE Group, E.ON, Plzeňský Prazdroj, Budějovický Budvar, Heineken, Coca Cola, Pirelli, Olympus, Intel, Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, Mercedes-Benz, Panasonic, Tesco, Česká rafinérská, Aliachem, KGHM měděné doly a mnoho dalších.
 
Kromě toho systém Reliance také řídí např. centrální vytápění mnoha měst, zabezpečuje dopravu pražského metra ve stanici Florenc, řídí dopravu v dálničním tunelu Valík u Plzně a uplatňuje se ještě v mnoha dalších řídicích a automatizačních úlohách nejrůznějšího typu. Jednou ze zajímavých akcí je vizualizace a řízení vlhkosti a teploty vzduchu v kapli svatého Kříže na státním hradě Karlštejn, kde je umístěn soubor 129 vzácných deskových obrazů Mistra Theodorika. Podrobnější seznam referencí je možné najít na www.reliance.cz.
 

Vývoj ve spojení s uživateli

Systém Reliance je od samého počátku vyvíjen v úzkém spojení s jeho uživateli. Zpětná vazba spolu s vývojem nových řešení jsou klíčové při dalším rozvoji systému. Mezi jeho největší přednosti, které nejvíce oceňují uživatelé, patří intuitivní ovládání, rychlost práce v systému, galerie velmi zdařilých grafických prvků a rovněž výborná technická podpora. Téměř každý z nás dělá chyby, a proto stojí za zmínku i velmi výkonný nástroj Diagnostika projektu, který pomáhá odhalit případné chyby „lidského faktoru“ ještě před implementací systému u zákazníka. Tento nástroj je součástí každé vývojové licence Reliance.
 
Vizualizační systém je v systému Reliance vytvářen komplexně. Pro jakkoliv rozsáhlou vizualizaci systém (pro libovolný počet počítačů) se vytvoří pouze jediná verze vizualizačního projektu. Takto připravená aplikace může být spuštěna jak na lokálním dispečerském pracovišti, tak v síti. K vizualizačnímu systému je možné zároveň přistupovat i vzdáleně s využitím internetového prohlížeče (Web Client) nebo pomocí zařízení PDA s operačním systémem Windows CE (Mobile Client).
 
Jednou z nejvýznamnějších zakázek v oblasti inteligentních budov z poslední doby je instalace systému Reliance v nově budovaném Moskevském mezinárodním obchodním centru pro řízení techniky budov v Severní věži (North Tower).
 

Moskevské mezinárodní obchodní centrum (Moskva City)

Mezinárodní obchodní centrum v Moskvě je jedním z největších a nejambicióznějších současných projektů v Rusku. Výstavba luxusní obchodní, relaxační a zábavní čtvrti s nejvyššími mrakodrapy Evropy na Krasnopresněnském nábřeží byla schválena ruskou vládou již v roce 1992, ale pro nedostatek financí se začalo stavět až v roce 1996. Staveniště o rozloze sto hektarů je rozděleno do třiceti stavebních parcel, na nichž bude stát celkem 200 budov. Výška sedmi z nich přesáhne nejvyšší současné budovy v Evropě. Výstavba je financována z ruské státní pokladny a za pomoci zainteresovaných soukromých
subjektů.
 
Centrum bude otevřeno nejpozději v roce 2010, kdy by měla být dostavěna většina z pětadvaceti výškových budov. Dominantou celého komplexu se má stát Russia Tower, výšková budova, která se svou úctyhodnou výškou 612 m a 118 podlažími zařadí mezi nejvyšší mrakodrapy světa. Tento mrakodrap připomíná úzkou a vysokou pyramidu. Skládá se ze tří samonosných pilířů, které mají symbolizovat tři lidské paže směřující vzhůru do nebes.
 
Budova má splňovat přísné standardy ochrany životního prostředí, takže v ní bude minimalizována spotřeba energie. Nízký profil podlahy mezi jednotlivými podlažími zajistí, aby do jednotlivých pater pronikalo co nejvíce slunečního světla. Hlavní plášť budovy bude tvořen třívrstvými skleněnými tabulemi bránícími úniku tepla z budovy. V budově bude také nainstalován inteligentní systém recyklace energie, který by měl ušetřit až 20 % energie. Projekt počítá i s tím, že sníh a dešťová voda stékající po stěnách mrakodrapu budou zachytávány ve speciálních tancích a po vyčištění se použijí jako užitková voda ve všech toaletách budovy.
 

Severní věž

Jednou z budov Moskevského obchodního centra je Severní věž (North Tower) o výšce 132 m, která má 27 podlaží. Byla dostavěna v roce 2008 a funguje jako luxusní kancelářský a hotelový komplex. V budově sídlí známé firmy světových jmen, jako např. General Electric, IBM, Eli Lilly, P&G, Lucent Technologies, Bunge, Nortel. Severní věž je navržena tak, aby do ní během dne pronikalo dostatečné množství slunečního světla. V jejím centru se nachází velké prosklené atrium.Toto opatření opět vede k úspoře elektrické energie.
 
Dokonalé vytápění a klimatizaci budovy zajišťuje 204 vzduchotechnických a klimatizačních zařízení. Vlastní systém řízení technického vybavení budovy dodala a zprovoznila v letech 2006 až 2008 slovenská firma Sauter Building Control Slovakia. Pro řízení technického vybavení budovy a jeho vizualizaci byl vybrán systém SCADA/HMI Reliance.
 
V budově se nachází také požární depo, v němž byl k řízení zvolen systém EY3600 firmy Sauter a k monitorování požárních klapek DI byly vybrány moduly firmy ICPCON.
 
Systém Reliance je použit k monitorování a řízení těchto zařízení:
  • vzduchotechnické klimatizační jednotky,
  • výměníkové stanice,
  • chladicí zařízení,
  • dveřní clony,
  • osvětlení,
  • požární ventilátory,
  • samočinné sprchové hasicí zařízení (sprinklerovna),
  • požární klapky,
  • elektronický požární systém (EPS) a cizí datové body (zaplavení garáží, teploty transformátoroven).
Komunikaci s řídicími jednotkami zajišťuje OPC server Sauter EY3600, s jednotkami ICPCON OPC server NAOPC DA. Celý komunikační systém tvoří tři pracoviště, kde dvě monitorují a řídí klimatizační techniku a jedno monitoruje požární systémy.
 
Řídicí systém se skládá ze tří částí. Každá část komunikuje s dispečinkem po samostatné komunikační sběrnici. První část řídí klimatizační zařízení, výměníkovou stanici, chladicí zařízení a osvětlení.
 
Další částí je řídicí systém požárních ventilátorů a monitorovací systém sprchového hasicího zařízení. Tato část je z důvodu zvýšených požadavků na spolehlivost přenosu dat komunikačně oddělena od linky, po které komunikují regulátory klimatizačních zařízení. V řídicích centrálách pro požární ventilátory je naprogramována požární matice a podle hlášení ze systému EPS se zapínají jednotlivé požární zóny. Tyto dvě části komunikují prostřednictvím sběrnice novaNet. V dispečinku je převodník novaNet/Ethernet.
 
Třetí částí je systém komunikující s moduly I-7053, které ovládají polohu jednotlivých požárních klapek. Tato komunikace probíhá po sériové lince RS-485 a komunikační linky jsou svedeny do převodníku 8×RS-485/Ethernet. Jednotlivé části budovy mají samostatná dispečerská pracoviště, která jsou vzájemně propojena sítí Ethernet.
 

Závěr

Systém Reliance získává stále větší popularitu u systémových integrátorů na celém světě a je zaváděn a využíván při řešení úloh významných zakázek v ČR i v zahraničí. Pro firmu Geovap je to znamením, že cesta, která začala před dvanácti lety, je správná. Zároveň je to však výzva k tomu, systém Reliance nadále zdokonalovat a rozšiřovat, protože jenom tak se Geovap může prosadit na dalších světových trzích. Zkušební verzi Trial systému Reliance je možné stáhnout zdarma z webových stránek www.reliance.cz.
 
Ing. Zbyněk Pilný,
GEOVAP, spol. s r. o.
 
Obr. 1. Stavba Mezinárodního obchodního centra v Moskvě (Moskva City)
Obr. 2. Severní věž centra Moskva City – techniku budovy zde řídí systém Reliance