Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Relé nejen pro fény, ale i pro elektromobily

Společnost Panasonic Electric Works (PEW) je známa širokou nabídkou prvků pro automatizační techniku a její výrobky lze najít téměř ve všech oborech. S relé či konektory od PEW se lze setkat v domácích spotřebičích, jako jsou fény, lednice, pračky, a s jejich nejvýkonnější modely např. v hybridních automobilech i elektromobilech.

 
Záběr společnosti PEW je velmi široký a její výrobky jsou proslulé kvalitou a spolehlivostí, takže se na ně lze v provozu vždy stoprocentně spolehnout. Velké modely relé patří na trhu k nejvýkonnějším vůbec, miniaturní relé zase překvapí vskutku malými rozměry a výkonovou škálou spínaných proudů. Proto si každý mezi výrobky značky Panasonic jistě najde relé vhodné pro svou úlohu.
 
Relé značky Panasonic také splňují požadavky všech podstatných evropských směrnic. Typicky jde o směrnice ELV (Directive 2000/53/EC), RoHS (Directive 2002/95/EC), WEEE (Directive 2002/96/EC), REACh (Regulation EC 1907/2006) a PFOS (Directive 2006/122/EC).
 

Mechanické a elektronické spínání

Společnost PEW dodává jak klasická relé se spínacími kontakty pro široký rozsah spínaných napětí i proudů, tak i relé v elektronickém provedení. U elektronických relé ovládá spínaný obvod elektronika prostřednictvím optočlenu, čímž je zajištěno galvanické oddělení ovládacího obvodu od obvodu spínaného, ovládaného výkonnými tranzistory typu MOSFET. Elektronická relé patří na trhu mezi nejmenší a nejspolehlivější, neboť v nich nejsou použity žádné mechanické prvky. Variabilita ovládacích napětí a proudů je velmi široká a v nabídce je spousta výkonných modelů elektronických relé, lišících se rozměry a také provedením vývodů.
 

Elektromechanická relé

Elektromechanická relé jsou společností PEW dodávána v následujících produktových řadách.
 

Signálová relé

Signálová relé se spínacími proudy do 2 A jsou vhodná ke spínání řídicích signálů. V této řadě existuje vícero typů, lišících se provedením patice. Všechny nabízené typy jsou určeny k montáži na desky s plošnými spoji.
 
Výkonová relé
Výkonová relé se jmenovitými spínacími proudy většími než 2 A nacházejí typicky své uplatnění v napájecích zdrojích. K dispozici jsou zde i relé s proudovou zatížitelností až do 120 A. Jako celek se tato řada vyznačuje širokou variabilitou modelů.
 

Mikrovlnné komponenty

Mikrovlnné komponenty (vysokofrekvenční relé a koaxiální spínače) Panasonic jsou nabízeny v mnoha různých typech a provedeních odpovídajících zamýšlenému účelu: k montáži na desky s plošnými spoji pájením, k osazování technikou povrchové montáže s pájecí vlnou (součástky kategorie SMD), se svorkovými i speciálními konektory atd.
 

Automobilová relé

Řada relé určených k použití v automobilech se v principu skládá ze čtyř podskupin:
  • jednoduchá nebo dvojitá relé, montáž metodou Pin-in-Paste (PIP) nebo technikou povrchové montáže (SMT),
  • relé v provedení mini ISO a mikro ISO pro vestavbu,
  • relé pro velká proudová zatížení nebo typy s aretací,
  • relé řady EV pro velké proudy a pro odpínání velkých stejnosměrných zátěží.
 

Bezpečnostní relé

Bezpečnostní relé značky Panasonic s nuceně vedenými kontakty podle EN 50205 se uplatňují v konstrukci bezpečnostních automatizačních zařízení, v technice výtahů a v železniční technice. Speciální konstrukce spojuje kontakty tak, aby mohly být detekovány poruchy typu svaření kontaktů. Tím je umožněno včas zastavit automatizovaný proces a ochránit lidi před zraněním či zabránit poškození stroje.
 

Elektronická bezkontaktní relé

Elektronická bezkontaktní relé jsou v nabídce společnosti PEW zastoupena řadou spínacích relé PhotoMOS a speciálními relé provedenými v pevné fázi.
 

Bezkontaktní relé PhotoMOS

Bezkontaktní spínací relé řady PhotoMOS jsou nabízena v široké variabilitě provedení uzpůsobených k instalaci na desky s plošnými spoji pájením nebo technikou povrchové montáže (obr. 1, obr. 2). Charakteristické je pro ně dokonalé oddělení ovládacího a spínaného okruhu optočlenem, velmi dlouhá doba provozního života (lze použít výraz nekonečná, protože většinou přežijí morální věk zařízení, v němž jsou použita) a po celou dobu provozního životnosti stejný odpor v sepnutém stavu. Protože jim nevadí vibrace ani jinak náročné provozní podmínky, jsou k dispozici i v provedení pro automobilový průmysl.
 

Speciální relé v pevné fázi (SSR)

Speciální relé v pevné fázi jsou stejnosměrně ovládána a na výstupu spínají stejnosměrné napětí. Vyrábějí se ve variantách
pro spínání proudu do 10 nebo 40 A při napětí 100 až 600 V. Většina z nich je opatřena signalizací stavu sepnutí prostřednictvím světelné diody (LED). Některé typy v provedení připomínajícím hokejový puk je možné osadit i na chladič.
 

Pomocník pro výběr relé PhotoMOS

V nabídce společnosti PEW lze nalézt vhodné relé pro téměř jakoukoliv úlohu. Společnost aktivně poskytuje dostatek materiálů v podobě podrobných katalogů, které s výběrem pomohou. Hledání vhodného relé pro danou úlohu ale někdy představuje pracnou a časově náročnou etapu návrhu zařízení.
 
Aby výběr vhodného relé co možná usnadnila, společnost PEW nabízí jednu velmi šikovnou alternativu – s určením především pro vývojáře a servisní techniky poskytuje zdarma aplikaci PhotoMOS Selector Guide pro operační systémy iOS nebo Android. Jde o zdatného pomocníka při výběru vhodného relé z řady PhotoMOS.
 
Při použití aplikace PhotoMOS Selector Guide (obr. 3) lze vyhledávat relé podle provedení kontaktů, maximálního spínaného napětí, proudu a přechodového odporu v sepnutém stavu, výstupní kapacity v rozepnutém stavu, izolačních schopností (elektrické pevnosti), balení nebo provedení pro montáž na desku s plošnými spoji klasickou technikou (THT) nebo technikou povrchové montáže.
 
Obrovskou předností uvedené aplikace je vzájemné ovlivňování nastavovaných parametrů. Jestliže uživatel zadá jako parametry např. relé pro povrchovou montáž (provedení SMD), spínané stejnosměrné napětí větší než 400 V a maximální průchozí odpor v sepnutém stavu menší než 5 Ω, pak vyjde, že k dispozici je jeden model se spínaným proudem do 350 mA. Jeho parametry a nákres si pak lze nechat zobrazit. Vybraná relé je možné ukládat mezi favority, aby už jednou úspěšně vyhledaná nebylo nutné hledat znovu.
 
Co si dále v aplikaci zaslouží pochvalu, je sekce „What is?“ neboli „Co znamená?“. Některé odpovědi uživatele přímo navedou na související webové stránky s tématy např. aplikace pro automotive, princip činnosti relé PhotoMOS atd. Jde o aplikaci, která určitě stojí za pozornost!
 
 
Obr. 1. Relé z výkonné řady Panasonic AQZ PhotoMOS Relays tloušťky pouhých 4,5 mm nabízí bezkontaktní spínání s parametry
60 V DC/10 A při odporu v sepnutém stavu 8 Ω
Obr. 2. Miniaturní relé řady PhotoMOS umožňuje spínat proudy až do 3 A
Obr. 3. Aplikace PhotoMOS Selector Guide pro iOS a Android obratem vyhledává relé odpovídající zadaným požadavkům