Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Rekuperační vysokonapěťový měnič s odolností proti obloukovým výbojům do 50 kA

Společnost Rockwell Automation představila svůj první vysokonapěťový měnič s odolností proti obloukovým výbojům do 50 kA a s kompletní schopností rekuperace vhodný do průmyslových podmínek.

 
Do vysokonapěťových střídavých měničů řady PowerFlex 7000 od společnosti Rockwell Automation byla doplněna technika ArcShield pro ochranu před vnitřním obloukovým výbojem. V kombinaci s integrovaným startérem Allen Bradley CENTERLINE, rovněž odolným proti obloukovým výbojům, vytváří nový měnič PowerFlex 7000 s technikou ArcShield plně integrovaný systém startéru a měniče s odolností proti obloukovým výbojům.
 
Technika ArcShield směruje oblouk a plyny tvořící se při vzniku obloukového výboje od personálu. To napomáhá ke snížení bezpečnostních rizik a k ochraně zařízení v těžkých průmyslových podmínkách, např. v ropném a plynárenském průmyslu, v těžařství, elektrárenských provozech nebo při úpravě pitné a odpadní vody.
 
Měnič PowerFlex 7000, odolný proti obloukovým výbojům, je certifikován podle souboru celosvětových, severoamerických i evropských norem stanovujících parametry odolnosti proti obloukovým výbojům: IEEE C37.20.7, EEMAC G14-1, C22.2 No. 22-11 (CSA), IEC 62271-200 (odpovídá ČSN EN 62271-200 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně) a IEC 62477-2 (odpovídá návrhu evropské normy BS EN 62477-2 Safety Requirements for Power Electronic Converter Systems and Equipment – Part 2: Power Electronic Converters from 1 000 V AC or 1 500 V DC up to 36 kV AC or 54 kV DC). Poskytuje jmenovitou úroveň odolnosti proti obloukovému zkratu 50 kA (podle uplatněných norem po dobu trvání obloukového zkratu 0,5 až 1 s) a rovněž splňuje požadavky na ochranu typu 2B, tj. zajišťuje ochranu personálu po celém obvodu zařízení, a to i v případech, kdy jsou otevřena kontrolní dvířka k nízkonapěťové části pro účely údržby (obr. 1).
 
Hlavním důvodem pro vývoj tohoto typu měniče, svými parametry na trhu zcela unikátního, byly požadavky zákazníků a reakce na rostoucí požadavky na zajištění elektrické bezpečnosti. Měniče PowerFlex 7000 se tak mohou stát základní volbou pro firmy působící v těžkém průmyslu po celém světě. Rozsah výkonů je do 1,5 až 2,6 MW, vstupní napětí je 2,4 až 6,6 kV a jmenovitý vstupní proud max. 430 A. Měniče jsou vhodné zvláště pro úlohy, kde je vyžadováno časté spouštění a zastavování. Využívají rovněž rekuperaci, která nejen uživatelům umožňuje motor rychle a efektivně zastavit, ale také zabraňuje plýtvání energií: místo přeměny brzdné energie na teplo je měnič schopen vracet ji zpět do rozvodné sítě.
 
Obr. 1. Technika ArcShield uplatněná u měniče PowerFlex 7000 (1 – odlehčovací průduchy odvádějí vznikající plyny mimo čelní, zadní
a boční stěny rozváděče, 2 – plyny a materiál uvolněný elektrickým obloukem jsou odvedeny přetlakovým výfukem na horní straně rozváděče, 3 – patentované samouzavírací žaluzie zabraňují průniku plynů výstupem ventilace rozváděčové skříně, 4 – odolné dveře rozváděče si zachovají svou funkčnost i při obloukovém výboji, 5 – robustní konstrukce celé rozváděčové skříně odolává přetlaku při obloukovém výboji, 6 – dveře mají zvlášť odolné závěsy i západky uzavíracího mechanismu, 7 – patentované samouzavírací žaluzie chrání i vstupní otvor ventilace rozváděčové skříně)