Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Rejstřík 2000

Automa 1/2001
Rejstřík 2000

Tematické okruhy uvedené v rejstříku
1 snímače
2 pohony a akční členy
3 převodníky a měřicí karty
4 řídicí systémy, plc a regulátory
5 komponenty pro ovládání a vizualizaci
6 pneumatické a hydraulické komponenty
7 měřicí technika
8 průmyslová výpočetní technika
9 průmyslové sběrnice a sítě pro přenos dat
10 systémový a obecný software
11 aplikační software
12 systémy řízení výroby
13 projekty a aplikace
14 automatizace budov
15 automatizace dopravy
16 robotizace
17 komponenty a technologie pro automatizaci
18 teorie pro praxi
19 trendy
20 nové knihy a publikace
21 normalizace a metrologie
22 výstavy, veletrhy, konference
23 zprávy a sdělení
24 průvodce nabídkou automatizační techniky

Jmenný rejstřík

jméno autora téma – číslo/strana
Ambrož, ing. 11 – 8/34, 13 – 8/34
Balda, Pavel, ing. 18 – 9/51
Bartoň, Jiří, ing. 15 – 5/25
Bartošík, Petr, ing. 22 – 7/03, 22 – 7/09
Basl, CSc., Josef, doc. ing. 11 – 8/03
Begeš, Milan, ing. 4 – 10/50
Belošovič, Marian, ing. 4 – 3/62
Beyr, Pavel 4 – 7/24, 13 – 7/24
Bílek, Karel, ing. 4 – 8/48
Blaschke, Matthias, Dipl. ing. 16 – 1/14
Blažek, František 4 – 6/36, 5 – 6/36
Boček, Petr, ing. 4 – 7/27
Bohušík, Petr 4 – 9/44, 17 – 9/44
Braun, Vlastimil, ing. 13 – 7/58
Bronec, CSc., Pavel, ing. 9 – 2/41
Brož, Václav, ing. 2 – 5/54, 22 – 9/28
Bůcha, Jindřich, ing. 16 – 8/57
Buchta, Richard, ing. 11 – 3/60, 13 – 3/60
Cagaš, Roman, ing. 11 – 8/40
Caha, Milan 5 – 3/29
Cendelín, CSc., Jiří, doc. ing. 12 – 7/49
Cerman, Miroslav, ing. 1 – 2/22, 14 – 2/22
Ciompa, Zbyšek, ing. 3 – 7/79, 8 – 7/79
Černík, Michal 11 – 8/12
Černohorský, DrSc., Jiří, ing. 1 – 4/18
Červenka, Zbyněk, ing. 11 – 3/46, 19 – 3/46
Červinka, Martin, ing. 9 – 6/20, 11 – 8/24
Dallmeyer, Frank 1 – 4/46, 14 – 4/46
David, Jan, ing. 1 – 7/23, 1 – 10/51
David, Milan, ing. 6 – 10/06
Dolejš, Ondřej, ing. 4 – 7/30, 9 – 3/44
Duda, Lubomír, ing. 1 – 4/32
Fejfar, Ota 6 – 10/14
Fiala, CSc., MBA, Petr, doc. RNDr. ing. 12 – 9/46
Fiedler, Petr, ing. 9 – 7/35
Fišar, Miroslav 12 – 9/48
Flídr, Milan 4 – 8/45, 4 – 9/31
Friml, Tomáš 4 – 7/61
Gloc, Stanislav, ing. 2 – 9/30, 4 – 3/30, 4 – 7/29, 4 – 8/55
Goldmann, Josef, ing. 14 – 2/09
Gorez, Raymond, prof. 4 – 4/49, 18 – 4/49
Gruncl, Pavel 5 – 3/18, 5 – 6/25
Grund, Milan 4 – 7/20
Gude, Ulrich, Dipl. ing. 2 – 6/17, 4 – 6/17
Hammer, Hansjörg 12 – 10/57, 19 – 10/57
Hampl, Vladimír, ing. 7 – 7/60
Hanzálek, Zdeněk, Dr. 9 – 2/41
Harwot, CSc., Lubomír, ing. 22 – 7/43
Hazdra, Tomáš, ing. 10 – 8/10
Heřman, CSc., Josef, ing. 23 – 1/39, 23 – 4/06
Hlavička, DrSc., Jan, prof. ing. 23 – 7/105
Hoffmann, Antonín, ing. 11 – 8/37
Holub, Gustav 2 – 4/43, 2 – 6/24, 2 – 9/22, 5 – 6/33, 9 – 3/24, 9 – 4/43, 9 – 6/24, 9 – 7/84, 9 – 10/47, 12 – 1/32, 16 – 1/12, 16 – 1/42, 16 – 5/37, 17 – 1/45, 17 – 2/40, 17 – 5/40, 17 – 8/56, 17 – 9/43, 17 – 10/33, 19 – 1/32, 19 – 3/24, 21 – 10/33, 22 – 2/40, 22 – 2/53, 22 – 5/44
Honec, Jozef, doc.ing. 13 – 5/28, 15 – 5/28, 19 – 7/96
Horňáček, Martin, ing. 11 – 3/31
Charvát, Robert, ing. 4 – 6/09
Jakl, CSc., Tomáš, ing. 11 – 1/30
Janeček, CSc., Josef, doc. ing. 18 – 10/62
Jaňour, Jan, ing. 15 – 5/06
Janů, CSc., Karel, ing. 1 – 4/22, 1 – 10/38, 7 – 2/29, 7 – 7/38
Jech, Petr, ing. 11 – 8/14
Jelínek, CSc., Richard, ing. 2 – 9/38, 17 – 9/38
Jirák, Martin, ing. 11 – 8/34, 13 – 8/34
Kadlec, CSc., Jiří, ing. 23 – 7/104, 23 – 7/105
Kandl, Jan 4 – 2/16
Klán, Petr, doc. 4 – 4/49, 4 – 4/54, 4 – 9/54, 18 – 4/49, 18 – 4/54, 18 – 9/54
Klenovský, Pavel, RNDr. 21 – 10/48
Konvalinka, Jiří, ing. 4 – 3/30
Kopeček, CSc., Pavel, doc. ing. 11 – 8/03
Korec, L. 1 – 9/25
Kořenář, CSc., Václav, ing. 12 – 9/46
Koubek, Petr 11 – 8/22
Koželka, Martin, ing. 2 – 9/20, 5 – 3/12
Kožušník, Oldřich, ing. 4 – 8/43, 12 – 8/43
Král, Ph.D., Luboš, ing. 10 – 8/10
Krantz, Lars 11 – 8/30, 19 – 8/30
Krupka, CSc., Zdeněk, doc. ing. 16 – 1/03
Kubica, Libor 1 – 1/21
Kubíček, CSc., Miroslav, doc. ing. 8 – 7/82
Kunc, Josef, ing. 14 – 2/05
Kupeček, Zdeněk, ing. 1 – 7/12
Kysela, Jindřich, ing. 11 – 8/34, 13 – 8/34
Lattenberg, Ivo, ing. 5 – 3/07
Lieskovský, Aleš 15 – 5/09
Lín, Tomáš 11 – 8/46
Lustik, Petr, ing. 1 – 4/28, 1 – 7/16
Macháček, Jiří, doc. ing. 20 – 1/36
Malina, Zdeněk, ing. 11 – 2/35, 11 – 7/66
Mařík, DrSc., Vladimír, prof. ing. 19 – 7/100
Mašika, Roman 13 – 7/62
Medal, Miroslav, ing. 5 – 3/22
Merz, Jiří, ing. 11 – 7/25, 23 – 7/25
Michálek, Rudolf 4 – 7/24, 13 – 7/24
Mikšovský, Petr 4 – 7/31
Mikula, Aleš, ing. 8 – 3/32
Minařík, Marek 1 – 7/11, 22 – 2/32
Moják, Josef, ing. 4 – 2/34, 4 – 6/34, 5 – 6/34
Mühlhofer, Jindřich, ing. 23 – 1/08
Náprstek, Jiří, ing. 22 – 7/26
Návrat, Petr, ing. 11 – 3/52
Neumann, Vladimír 22 – 7/04
Nikl, Jiří, ing. 11 – 6/41
Nosek, Petr 5 – 3/20
Noskievič, Petr, doc. ing, CSc. 8 – 2/14
Novák, CSc., Jaroslav, ing. 2 – 9/03
Novák, Petr, doc. Dr. ing. 8 – 1/24, 8 – 2/14, 16 – 1/40, 23 – 1/40
Pařík, Miloš, ing. 6 – 7/88, 6 – 10/12
Pátek, Miloslav, ing. 4 – 6/40, 8 – 6/40
Pátek, Pavel, ing. 11 – 8/34, 13 – 8/34
Pázral, CSc., Emil, ing. 2 – 9/14
Pelikán, Richard, ing. 6 – 10/24
Petránek, Jiří, ing. 6 – 2/44, 6 – 2/45, 6 – 9/58, 6 – 10/07, 22 – 9/58
Pliska, Jiří, ing. 12 – 7/49
Procházková, Iveta, Mgr. 6 – 10/20
Prokeš, Jaroslav, ing. 4 – 7/86, 4 – 8/51, 8 – 7/86, 11 – 8/51
Prokop, Antonín, ing. 13 – 7/58
Průša, Pavel, ing. 11 – 8/16, 11 – 8/25
Půst, Libor 16 – 1/09, 16 – 1/10
Pustowka, Petr, ing. 2 – 3/54, 22 – 3/54
Ranzenhofer, Tomáš, ing. 22 – 10/43
Reisner, Ladislav, ing. 10 – 10/54
Richter, CSc., Aleš, doc. ing. 2 – 9/09
Rudolfová, Jana 12 – 9/16
Rydlo, Pavel, ing. 2 – 9/09
Řeřucha, CSc., Vladimír, pplk. doc. ing. 16 – 1/03
Sedlák, Martin 2 – 10/27, 6 – 10/27
Shameti, Jiří, ing. 5 – 3/16
Schlegel, Miloš, ing. 18 – 9/51
Schnurbusch, Wolfgang, ing. 2 – 7/64, 10 – 7/64
Skařupa, CSc., Jiří, doc. ing. 16 – 1/40, 23 – 1/40
Smola, Richard, ing. 6 – 10/29
Stianko, Martin 10 – 6/03, 10 – 8/11
Stránský, Ivan 14 – 1/35
Suchý, Karel, ing. 23 – 9/60
Světlík, Vladimír, ing. 11 – 7/70
Sychra, Radek 11 – 7/75, 13 – 7/75
Šafařík, Martin 1 – 4/25
Šalak, Zdenko, ing. 11 – 8/34, 13 – 8/34
Šilhavý, Jan, ing. 1 – 4/14
Šimek, CSc., Jiří, ing. 1 – 9/25
Širůček, Emil, ing. 14 – 5/38, 22 – 5/38
Špindler, Karel, Mgr. 21 – 1/50, 21 – 3/35
Štefek, Alexandr, Dr. ing. 11 – 5/03, 15 – 5/03
Štefka, Petr, ing. 10 – 10/54
Šumbera, Petr, ing. 10 – 8/07
Švihálek, Jiří, ing. 4 – 6/19
Talácko, CSc., Jaroslav, prof. ing. 6 – 10/03
Tauchman, Michal, ing. 11 – 4/37
Tomala, Tomáš, ing. 5 – 5/39, 9 – 3/54, 9 – 4/36
Trojan, Jiří, ing. 1 – 9/34, 4 – 10/46
Trtík, Rostislav, ing. 2 – 9/17
Vaculík, Jan, ing. 1 – 4/08
Vácha, Jiří, ing. 17 – 7/90
Vdoleček, CSc., František, ing. 1 – 4/03
Veselý, Ladislav 15 – 5/30
Vích, Bořek, ing. 4 – 6/06, 4 – 7/31, 5 – 3/10, 15 – 5/25
Vondráček, CSc., Milan, ing. 12 – 9/48
Vrána, CSc., Pavel, ing. 4 – 6/14
Wendt, Hans Joachim, ing. 2 – 3/42
Wunder, Jörg, Dipl.ing. 2 – 9/18
Wurst, David, ing. 2 – 7/18
Zezulka, CSc., František, doc. ing. 9 – 7/35
Zídek, Pavel, ing. 15 – 5/06

Věcný rejstřík

Název článku (autor) číslo/strana
1. Snímače
Strojové vnímání vůní a zápachů (Bk) 1/18
Indukční senzory ifm se zvláštními vlastnostmi (-) 1/20
Napařovaná platinová čidla teploty (Libor Kubica) 1/21
PRAGOREGULA a EL-EXPO 2000 (Bk) 2/03
Čítače typu COMPACT (-) 2/11
Detektory hořlavých a toxických plynů a par DEGA (Ing. Miroslav Cerman) 2/22
Level Instruments - váš partner v měření hladin, průtoku, tlaku a teploty (-) 2/24
Saab Tank Control: aktuálně ze světa (-) 2/33
Nová generace čtecích zařízení čipových kart Amphenol (-) 2/51
Identifikační systémy Pepperl + Fuchs (-) 3/41
Snímače tlaku (Ing. František Vdoleček, CSc.) 4/03
BD SENSORS - měření tlaku na vysoké úrovni (-) 4/07
Membránové oddělovače pro měření tlaku (Ing. Jan Vaculík) 4/08
Snímače a převodníky tlaku JUMO (-) 4/10
Převodníky tlaku a diferenčního tlaku Contrans P (Bk) 4/12
DC PRESS - snímače tlaku, hladiny a tlakové diference (Ing. Jan Šilhavý) 4/14
Snímač tlaku Sitrans P získal Grand prix Pragoregula 2000 (Bk) 4/17
Snímače sil (Ing. Jiří Černohorský, DrSc.) 4/18
Váhy pro každou aplikaci od společnosti UTILCELL (-) 4/20
Snímače síly firmy Interface, Inc. (Ing. Karel Janů, CSc.) 4/22
Měření síly - naše specialita (Martin Šafařík) 4/25
Snímače síly pro průmyslové vážení – SPA Praha s. r. o. (-) 4/26
Snímače firmy Burster (-) 4/27
Segmentace nabídky polohových spínačů, indukčních a fotoelektrických čidel firmy Schneider Electric (Ing. Petr Lustik) 4/28
Tlakoměry a snímače tlaku v nabídce firmy AMT měřicí technika (-) 4/30
Ohlédnutí za výstavou Pragoregula 2000 – novinky v měřicí technice firmy Krohne (Ing. Lubomír Duda) 4/32
Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 51 (typ 451) (Bk) 4/45
Infračervené detektory plynu & Polytron IR: (r)evoluce pokračuje (Frank Dallmeyer) 4/46
Dohlížecí systémy s využitím obrazového signálu (Bk) 5/15
NASA ocenila snímače polohy (Bk) 5/16
Kompaktní hlídače teploty a tlaku (-) 5/22
Měření teplot v prostředí s nebezpečím výbuchu (-) 6/50
Perpektivy evropského trhu s přístroji na měření teploty (sk – va) 6/54
Radarové hladinoměry pro každou aplikaci (Marek Minařík) 7/11
Číslicové indikace polohy ANILAM (Ing. Zdeněk Kupeček) 7/12
OLYMPO controls představuje průmyslové snímače (-) 7/14
Schneider Electric představuje nové elektronické snímače tlaku a tlakové spínače Telemecanique (Ing. Petr Lustik) 7/16
Optoelektronické snímače LARM (-) 7/19
Vážicí systém Inline (-) 7/22
Kapacitní senzory pro stavoznaky (Ing. Jan David) 7/23
Programovatelný monitor otáček (-) 8/53
Zkušenosti s měřením akcelerometrickými snímači TLA05 a TLA50 v praxi (L. Korec – Ing. Jiří Šimek, CSc.) 9/25
Nové optické snímače (Ing. Jiří Trojan) 9/34
Novinky v sortimentu firmy Druck (Ing. Karel Janů, CSc.) 10/38
Stručný klíč k výběru manometrů (-) 10/41
Optická tlačítka (Ing. Jan David) 10/51
2. Pohony a akční členy
MITSUBISHI ELECTRIC, nová generace frekvenčních měničů pro velké výkony FR-A 540 L EC (-) 1/48
Vektorový doping (Ing. Hans Joachim Wendt) 3/42
Mitsubishi Electric představila novinky na veletrhu Hannover Messe 2000 (Ing. Petr Pustowka) 3/54
Motorové spínače se schopností komunikovat v systému Interbus (Gustav Holub) 4/43
Harmonické - lepší prevence než náprava (-) 5/51
Nová řada malých stejnosměrných motorů EC (Ing. Václav Brož) 5/54
Regulátor pohonu plní funkce PLC (Dipl. Ing. Ulrich Gude) 6/17
Řízení polohy elektrických pohonů po sběrnici Interbus (Gustav Holub) 6/24
ECOFAST: nový koncept elektroinstalace pro automatizaci ve strojírenství (-) 6/47
Altivar 28 Telemecanique - nová řada frekvenčních měničů (Ing. David Wurst) 7/18
OPC Drive Server - „řídicí program“ pro automatizaci (Ing. Wolfgang Schnurbusch) 7/64
Novinky firmy Bernecker&Rainer na MSV 2000 (-) 7/98
Současné trendy rozvoje elektrických pohonů napájených z polovodičových měničů (Ing. Jaroslav Novák, CSc.) 9/03
Piezoelektrické motory (Ing. Pavel Rydlo – (doc. Ing. Aleš Richter, CSc.) 9/09
Frekvenční měniče Taian (-) 9/13
Jednoduchá uspořádání asynchronních motorů pro dvouúrovňovou regulaci (Ing. Emil Pázral, CSc.) 9/14
Frekvenční měniče ABB LonWorks (Ing. Rostislav Trtík) 9/17
Mezník techniky pohonů (Dipl.Ing. Jörg Wunder) 9/18
ACOPOS - snadné řešení složitých aplikací (Ing. Martin Koželka) 9/20
Kvalitní elektrické pohony za přijatelné ceny (Gustav Holub) 9/22
Frekvenční měniče Mitsubishi Electric řady FR 500 (-) 9/24
Zlatá medaile MSV nové řadě výkonných malých elektromotorů (Ing. Václav Brož) 9/28
Nové softstartéry a vektorové měniče frekvence (Ing. Stanislav Gloc) 9/30
Integrované pohony vřeten typu LTS (-) 9/32
Český výrobce frekvenčních měničů pro řízení otáček asynchronních motorů (-) 9/37
Odrušení, odrušovací filtry, příklady odrušení (Ing. Richard Jelínek, CSc.) 9/38
Pneumatické válce pro každou aplikaci (-) 10/16
Inteligentní pneumatický pohon Interact (Martin Sedlák) 10/27
3. Převodníky a měřicí karty
Novinka v oblasti multifunkčních PC kart (-) 1/17
JSP Nová Paka vstupuje do roku 2000 (-) 2/48
Snímače a převodníky tlaku JUMO (-) 4/10
Multifunkční a technologické PC karty TEDIA (-) 6/38
Ovládací program pro ZUS 03.1 (-) 6/55
Měřicí a řídicí karty pro PC od firmy ADLINK - od standardu po zpracování videosignálu (Ing. Zbyšek Ciompa) 7/79
4. Řídicí systémy, PLC a regulátory
Kompaktní průmyslové regulátory řady UT100 (-) 1/23
iRSM 2000 - průmyslový automat pro třetí tisíciletí (Jan Kandl) 2/16
Mitsubishi ALPHA - regulace hladiny vody v nádrži (Ing. Josef Moják) 2/34
Využití programovatelného automatu Moeller pro systém monitorování a řízení chodu rozvodny vysokého napětí (Ing. Jiří Konvalinka – Ing. Stanislav Gloc) 3/30
Zelio Logic - logicky jednoduché (Ing. Marian Belošovič) 3/62
Industrial Linux a soft-PLC na liště DIN (Bk) 4/21
Kompaktní řídicí systém ART267 (Bk) 4/47
Regulátor TECOREG TR050 - „malý hrdina z Kolína“ (Šm) 4/48
Vyvážené nastavení PD regulátorů (doc. Petr Klán – Prof. Raymond Gorez) 4/49
Ziegler-Nicholsovo nastavení PID regulátoru - retrospektiva (doc. Petr Klán) 4/54
Komunikační modul Simatic Net CP 443-1 IT (sk) 5/35
Programovatelné automaty (PLC) (-) 5/46
ControlLogix - řídicí systém budoucnosti (Ing. Bořek Vích) 6/06
Automatizační technika B&R (Ing. Robert Charvát) 6/09
Melsec Q Series - výkonný multiprocessing v PLC (Sk) 6/12
Programovatelné automaty (PLC) OMRON (Ing. Pavel Vrána, CSc.) 6/14
Regulátor pohonu plní funkce PLC (Dipl. Ing. Ulrich Gude) 6/17
PLC přímo na internetu - cesta k úsporám (Sk) 6/18
Bezpečnostní programovatelné automaty typu PSS (Ing. Jiří Švihálek) 6/19
Přepěťové ochrany pro PLC (Bk) 6/22
Operátorské panely pro programovatelné automaty (PLC) (Ing. Josef Moják) 6/34
Programovatelné operátorské panely FUJI POD (František Blažek) 6/36
Nové mikropočítače PROMOS (Ing. Miloslav Pátek) 6/40
Nový programovací nástroj 907 AC 1131 pro systémy ABB Advant Controller 31 (-) 6/51
Regulátor MRS 04DIN v provedení na lištu (Milan Grund) 7/20
Řídicí systém OCS ABB MOD300 Advant na etylenové jednotce v Chemopetrolu (Rudolf Michálek – Pavel Beyr) 7/24
Nová generace logického modulu LOGO! (Ing. Petr Boček) 7/27
Nové typy řídicího relé easy (Ing. Stanislav Gloc) 7/29
Novinky firmy WAGO pro decentralizovanou automatizaci (Ing. Ondřej Dolejš) 7/30
Miniaturní programovatelné relé PICO Controller (Petr Mikšovský – Ing. Bořek Vích) 7/31
ADAM-4500: náhrada za Smartmem (Tomáš Friml) 7/61
TECON s. r. o. – distributor v oblasti průmyslové automatizace (Ing. Jaroslav Prokeš) 7/86
Vertikální integrace dat a řídicí systémy DeltaV a OVATION (Ing. Oldřich Kožušník) 8/43
Nový I/O systém pro prostředí s nebezpečím výbuchu (Milan Flídr) 8/45
One tool, many targets - efektivita v automatizaci v podání B&R (Ing. Karel Bílek) 8/48
Think&Do - programování PLC v jazyce vývojových diagramů (Ing. Jaroslav Prokeš) 8/51
Programovací software pro PLC firmy Moeller (Ing. Stanislav Gloc) 8/55
Univerzální I/O moduly pro všechny sběrnice – piconet (Milan Flídr) 9/31
Rozšířená nabídka pomocných zařízení pro automatizaci (Petr Bohušík) 9/44
Moderní metody nastavení PID regulátorů Část I: Procesy s přechodovou charakteristikou typu „S“ (doc. Petr Klán) 9/54
Použití regulátorů teploty v každodenní praxi (-) 10/44
TimeRy Power - nové inteligentní relé od Fuji Electric (Ing. Jiří Trojan) 10/46
Programovatelné automaty Mitsubishi ve strojích pro zpracování plastů (Ing. Milan Begeš) 10/50
5. Komponenty pro ovládání a vizualizaci
Rockwell Automation a Logica podepsaly smlouvu o společném vývoji terminálů (-) 1/34
Ploché zobrazovací jednotky pro průmysl (-) 2/38
Novinky JUMO - jaro 2000 (-) 2/46
Moderní zobrazovací jednotky (Ing. Ivo Lattenberg) 3/07
Novinky v nabídce formy ControlTech (Ing. Bořek Vích) 3/10
Člověk si se strojem musí rozumět – a to na první pohled (Ing. Martin Koželka) 3/12
Vizualizační stěny firmy Barco (-) 3/14
Schneider Electric - operátorské panely SBT Magelis (Ing. Jiří Shameti) 3/16
Na co se budeme dívat v 21. století? Ploché displeje od CONRAC Elektron (Pavel Gruncl) 3/18
Průmyslové periferie (Petr Nosek) 3/20
Ovládací prvky v řídicí technice (Ing. Miroslav Medal) 3/22
Prostředky od Beatronic Supply pro komunikaci člověka se strojem (Bk) 3/26
Fóliové klávesnice z Tesly Jihlava (Bk) 3/28
Nový konstrukční prvek - elektroluminiscenční fólie (Milan Caha) 3/29
Displeje SIEBERT - zobrazování bez kompromisů (Ing. Tomáš Tomala) 5/39
Průmyslové monitory od CONRAC Elektron (Pavel Gruncl) 6/25
Estetické ovládací terminály (Gustav Holub) 6/33
Operátorské panely pro programovatelné automaty (PLC) (Ing. Josef Moják) 6/34
Moderní řešení ovládacích panelů (-) 6/35
Programovatelné operátorské panely FUJI POD (František Blažek) 6/36
JUMO LMD-400 (-) 7/45
Moderní zapisovače umí mnohem více než jen zaznamenávat hodnoty (Bk) 7/46
Průmyslový zobrazovač mnoha tváří (-) 9/36
6. Pneumatické a hydraulické komponenty
Úspěch ventilů CP firmy Festo (Ing. Jiří Petránek) 2/44
Pneumatický sval - inovační pneumatický pohon (Ing. Jiří Petránek) 2/45
Vakuová technika v automatizaci (Ing. Miloš Pařík) 7/88
Zajímavý exponát na MSV v Brně (Ing. Jiří Petránek) 9/58
Vývoj pneumatických prvků a mechanismů (prof. Ing. Jaroslav Talácko, CSc.) 10/03
Pneumatické systémy na internetu (-) 10/05
MEGA - modulární pneumatika (Ing. Milan David) 10/06
Zajímavé prvky ve výrobním programu firmy Festo (Ing. Jiří Petránek) 10/07
Výrobce moderních pneumatických komponent z Polska (-) 10/10
Elektromagnetické ventily v praxi (Ing. Miloš Pařík) 10/12
Vakuum - médium budoucnosti (Ota Fejfar) 10/14
Pneumatické válce pro každou aplikaci (-) 10/16
Pneumatické prvky pro 21. století (-) 10/18
Úprava stlačeného vzduchu (Mgr. Iveta Procházková) 10/20
Rozvody tlakového vzduchu (-) 10/22
Nové solenoidové ventily pro montáž do ventilových terminálů (-) 10/23
Zakázkové i standardní pneumatické prvky (Ing. Richard Pelikán) 10/24
Automatizace pro velkosériovou výrobu – inteligentní ruce robotů (-) 10/25
Inteligentní pneumatický pohon Interact (Martin Sedlák) 10/27
Výroba a rozvod stlačeného vzduchu pro pneumatickou regulaci (Ing. Richard Smola) 10/29
Pneumatické zařízení pro výrobu kabelových svazků (-) 10/32
Pneumatická regulace vysoké kvality (-) 10/34
Nové elektropneumatické převodníky na našem trhu (-) 10/36
7. Měřicí technika
Další novinky v sortimentu kalibrátorů Druck (Ing. Karel Janů, CSc.) 2/29
Druck nabízí kalibrátory leteckých přístrojů (Ing. Karel Janů, CSc.) 7/38
Kamerový tester automobilových palubních přístrojů (Ing. Vladimír Hampl) 7/60
8. Průmyslová výpočetní technika
Vybrané způsoby zabezpeční spolehlivosti řídicích systémů s IPC (doc. Dr. Ing. Petr Novák) 1/24
Výrobky společnosti ADVANTECH a multimédia (-) 1/46
Zabezpečení spolehlivosti řízení pódiových stolů v Obecním domě v Praze (doc. Ing Petr Noskievič, CSc. – doc. Dr. Ing. Petr Novák) 2/14
Automatizace živočišné výroby (Bk) 2/17
Inteligentní sběrnice LonWorks ve službách energetiky (Ing. Aleš Mikula) 3/32
Sběrnice PCI pro oblast měření a řízení v průmyslu (-) 3/58
Kompaktní průmyslový počítač s dotykovým panelem a s Windows CE (-) 4/42
PLC přímo na internetu - cesta k úsporám (Sk) 6/18
Kam směřuje vývoj průmyslových počítačů? (-) 6/26
Univerzální platforma IPC (Sk) 6/28
Výkonné IPC „Made in Germany“ (-) 6/39
Nové mikropočítače PROMOS (Ing. Miloslav Pátek) 6/40
Komunikační PC karty TEDIA pro sběrnici PCI (-) 7/42
Měřicí a řídicí karty pro PC od firmy ADLINK - od standardu po zpracování videosignálu (Ing. Zbyšek Ciompa) 7/79
Univerzální sériové rozhraní USB (Doc. Ing. Miroslav Kubíček, CSc.) 7/82
TECON s. r. o. - distributor v oblasti průmyslové automatizace (Ing. Jaroslav Prokeš) 7/86
WebCon 2000 - nástup globální automatizace (-) 8/54
Mobilní počítače pro extrémní podmínky (-) 10/52
Jednodesková PC Advantech v průmyslových aplikacích (-) 10/53
9. Průmyslové sběrnice a sítě pro přenos dat
DRS 155: rádiové mikrovlnné systémy pro přenosy dat s vysokou kapacitou (-) 1/33
Komunikační prostředky pro systémy řízení budov (-) 2/18
B-IO - instalace na míru (Bk) 2/27
Více než 500 aplikací PlantWeb s komunikačním systémem Foundation Fieldbus (Bk) 2/30
Profibus a Foundation Fieldbus: konkurenti v oblasti průmyslových sběrnic (Ing. Pavel Bronec, CSc. – Dr. Zdeněk Hanzálek) 2/41
Siemens integruje APC Redundant Switch (-) 2/54
Automatizace s úplným servisem (Gustav Holub) 3/24
WAGO I/O SYSTEM – řešení pro průmyslovou automatizaci (Ing. Ondřej Dolejš) 3/44
ASi, nová komunikace = nové možnosti (Ing. Tomáš Tomala) 3/54
Modemy pro vláknovou optiku s rozhraním pro Profibus (-) 4/31
Více komunikace za méně peněz: nový modul master sběrnice AS-i pro PLC MITSUBISHI MELSEC (Ing. Tomáš Tomala) 4/36
Motorové spínače se schopností komunikovat v systému Interbus (Gustav Holub) 4/43
Novinky v technice GSM (-) 5/33
Komunikační modul Simatic Net CP 443-1 IT (sk) 5/35
Schneider Electric - v průmyslových komunikacích dokážeme více (Ing. Martin Červinka) 6/20
Řízení polohy elektrických pohonů po sběrnici Interbus (Gustav Holub) 6/24
Komunikace a dálkové řízení (-) 6/31
ECOFAST: nový koncept elektroinstalace pro automatizaci ve strojírenství (-) 6/47
Novinky firmy WAGO pro decentralizovanou automatizaci (Ing. Ondřej Dolejš) 7/30
Ethernet v průmyslové automatizaci (Ing. Petr Fiedler – doc. Ing. František Zezulka, CSc.) 7/35
Firma Phoenix Contact a otevřená sběrnice Interbus (Gustav Holub) 7/84
Široké spektrum produktů programu Interface (Gustav Holub) 10/47
10. Systémový a obecný software
Rockwel Automation podporuje Windows DNA-M (-) 2/51
Linux - Microwindows: soupeř Win CE (Bk) 3/39
Industrial Linux a soft-PLC na liště DIN (Bk) 4/21
Windows CE 3.0 na obzoru (Bk) 5/49
OPC - nový průmyslový standard pro informační technologie (Martin Stianko) 6/03
Hard real-time - stabilní reálný čas (-) 6/52
OPC Drive Server – „řídicí program“ pro automatizaci (Ing. Wolfgang Schnurbusch) 7/64
Porovnávací test operačních systémů reálného času (Ing. Petr Šumbera) 8/07
Testování a diagnostika softwaru (Ing. Luboš Král, Ph.D. – Ing. Tomáš Hazdra) 8/10
Nové specifikace od OPC Foundation (Martin Stianko) 8/11
DisCO - jeden software, různý hardware (Ing. Ladislav Reisner – Ing. Petr Štefka) 10/54
11. Aplikační software
Software drives my business (Bk) 1/08
Další přírůstek na poli ekonomických systémů (-) 1/22
Data Acquisition Toolbox (Bk) 1/29
Programování v prostředí LabWindows a Microsoft C (Ing. Tomáš Jakl, CSc.) 1/30
FactorySuite 2000 - verze 7.1 (-) 1/31
PROMOTIC 2000 - správné řešení pro průmyslové aplikace (Ing. Zdeněk Malina) 2/35
Control Web v Japonsku (-) 3/11
Předáváte dokumentace v digitální podobě? (Ing. Martin Horňáček) 3/31
Úspěšné tažení HELIOS IQ po ČR (-) 3/40
Současné trendy v průmyslovém automatizačním softwaru pro průmyslovou automatizaci (Ing. Zbyněk Červenka) 3/46
PROMOTIC 2000, strukturovaná data a XML (Ing. Petr Návrat) 3/52
Rekonstrukce softwaru řídicího systému pneumatické dopravy popela v elektrárně Tušimice II (Ing. Richard Buchta) 3/60
Praxe budování datových skladů - zkušenosti firmy SPEEDWARE (-) 4/36
Wonderware InBatch - software pro flexibilní řízení dávkových procesů (Ing. Michal Tauchman) 4/37
Optimalizace MHD v rpostředí GIS (Dr. Ing. Alexandr Štefek) 5/03
Virtuální realita pro MATLAB/Simulink (-) 5/41
Vestavné systémy plus internet (Bk) 5/42
Chcete vyhrávat automobilové závody? Používejte MATLAB! (-) 6/32
Wonderware IndustrialSQL Server 7.1 a příklady aplikací v ČR (Ing. Jiří Nikl) 6/41
Nový programovací nástroj 907 AC 1131 pro systémy ABB Advant Controller 31 (-) 6/51
Ovládací program pro ZUS 03.1 (-) 6/55
Merz, spol. s r. o., ohlásila vývoj nového softwaru typu SCADA/HMI za přímé podpory EU (Ing. Jiří Merz) 7/25
Promotic 2000 - software SCADA HMI pro vizualizaci a řízení (Ing. Zdeněk Malina) 7/66
Wonderware InTrack (Ing. Vladimír Světlík) 7/70
Standard SQL - řešení současných požadavků kladených na vizualizační systémy (Radek Sychra) 7/75
Současné softwarové nástroje pro řízení výrobních podniků (doc.Ing. Josef Basl, CSc. – doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.) 8/03
Nechte počítače mluvit jazykem obchodu (Michal Černík) 8/12
Datové sklady - zdroj znalostí a informací (Ing. Petr Jech) 8/14
Jazyk XML a průmyslová data (Ing. Pavel Průša) 8/16
Industrial Framework (sk) 8/21
Software Cimplicity HMI (Petr Koubek) 8/22
Concept - všestranný nástroj pro vývoj aplikací (Ing. Martin Červinka) 8/24
Publikace dat z Wonderware FactorySuite do prostředí internet/intranet (Ing. Pavel Průša) 8/25