Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Rejstřík 1999

Automa 1/2000
Rejstřík 1999

Tematické okruhy uvedené v rejstříku
1 Čidla a akční členy
2 Řídicí systémy a programovatelné automaty
3 Systémy pro přenos dat
4 Měřicí technika
5 Automatizace výrobních procesů
6 Aplikační software
7 Výpočetní technika
8 Technologie a komponenty
9 Automatizace budov a domácností
10 Automatizace dopravy
11 Robotizace
12 Výstavy a veletrhy
13 Automatizace v České republice a ve světě
14 Věda, výzkum, inovace
15 Čeština v technice

Jmenný rejstřík

jméno autora číslo tematického okruhu – číslo vydání/strana
Bärtl, Vladimír, Ing. 1 – 9/38
Bartošík, Lubomír, Ing. 12 – 9/03
Bartošík, Petr, Ing. 4 – 11/40, 11 – 7/50, 12 – 11/40, 14 – 7/50
Bednář, Jiří, Ing. 7 – 1/23
Behúň, Miroslav, Ing. 6 – 5/16
Beneš, CSc., Pavel, Doc. Ing. 8 – 7/04
Boček, Petr, Ing. 2 – 5/06
Bor, David, Ing. 8 – 7/08
Braun, Vlastimil, Ing. 5 – 9/66
Brázda, Roman, Ing. 5 – 9/66
Buchta, Richard, Ing. 2 – 3/17
Bukovský, Radomír, Ing. 2 – 5/28, 6 – 5/28
Cagaš, Roman, Ing. 6 – 5/19, 6 – 9/31
Ciompa, Zbyšek, Ing. 7 – 5/36
Dopita, Libor, Ing. 6 – 3/40
Dostalík, Martin, Ing. 1 – 1/11
Drlík, Jan, Ing. 1 – 1/10
Fišar, Miroslav, 13 – 7/59, 14 – 7/59
Franc, Miloslav, Ing. 1 – 1/14
Franěk, Petr, Ing. 1 – 3/14, – 3/14
Frengl, J., Ing. 6 – 5/40
Fulín, Josef, Ing. 1 – 1/13
Gloc, Stanislav, Ing. 2 – 9/18
Görner, Vladimír, Ing. 1 – 9/09
Grund, Milan, 1 – 3/09, 1 – 5/05, 2 – 11/50
Gude, Ulrich, Dipl. Ing. 1 – 9/10
Havle,CSc., Otto, Ing. 3 – 11/16, 7 – 5/38, 8 – 11/16
Hlobil, Jaroslav, 9 – 11/42
Holub, Gustav, 3 – 5/18, 3 – 11/14, 3 – 11/26, 6 – 5/18, 6 – 11/www, 8 – 1/39, 8 – 3/64, 8 – 5/52, 8 – 7/58, 8 – 9/20, 8 – 11/14, 8 – 11/www, 10 – 1/45, 11 – 3/70, 12 – 1/45, 12 – 7/64, 12 – 7/www
Hub, Jiří, Ing. 6 – 5/10
Chlupsa, Jan, 1 – 1/18
Janů, CSc., Karel, Ing. 1 – 1/29, 1 – 3/06v1 – 7/23v1 – 9/16, 1 – 11/34, 4 – 1/29, 4 – 3/06, 4 – 11/34
Kačmář, Dalibor, Dr. Ing. 3 – 11/03
Klasna, CSc., Miloš, Ing. 1 – 3/18, 1 – 9/14, 4 – 3/18, 4 – 9/14
Klemperer, Ivan, 1 – 1/12
Klimáček, Milan, 4 – 7/45, 8 – 7/45
Kolínová, Magdaléna, Ing. 14 – 5/46
Komp, Petr, Ing. 1 – 7/14
Kratoška, Martin, Ing. 7 – 11/21
Krusberský, Roman, Ing. 6 – 3/31
Křiklan, Pavel, 2 – 3/14
Kulhánek, Jiří, 8 – 7/26
Lacko, CSc., Branislav, doc. Ing. 13 – 1/42, 14 – 1/43
Lín, Tomáš, 6 – 5/26
Mainda, Emil, Ing. 5 – 7/53
Maixner, CSc., Ladislav, Doc. Ing. 14 – 1/41
Malina, Zdeněk, Ing. 6 – 9/56
Martinásková, Marie, Ing. 8 – 7/04, 13 – 7/04
Mašika, Roman, 5 – 9/45
Matějka, Pavel, 3 – 11/30
Medal, Miroslav, Ing. 1 – 1/04
Meduna, Jaroslav, Ing. 1 – 3/29
Minařík, Marek, 1 – 3/26, 1 – 9/38
Mitrenga, Stanislav, 1 – 1/30
Moják, Josef, Ing. 2 – 3/30
Mudrová, Martina, Ing. 14 – 5/47
Müller, Otakar, Ing. 3 – 3/60, 3 – 9/70, 3 – 11/10
Náhlík, CSc., Jan, Doc. Ing. 2 – 7/46, 7 – 7/46
Návrat, Petr, Ing. 6 – 3/56
Nikl, Jiří, Ing. 6 – 3/49
Novák, Petr, Doc. Dr. Ing. 7 – 11/45, 14 – 11/45
Opat, David, Ing. 6 – 5/13
Pánek, Martin, Ing. 14 – 5/46
Pařík, Miloš, Ing. 1 – 7/20, 8 – 7/20
Petránek, Jiří, Ing. 8 – 7/05
Potměšil, Zdeněk, Ing. 6 – 3/58
Poucha, Pavel, Ing. 3 – 3/62
Prágl, Miroslav, 1 – 1/07
Procházka, Aleš, Ing. 14 – 5/46
Prokeš, Jaroslav, Ing. 2 – 3/22
Rous, CSc., Zdeněk, Ing. 3 – 11/12, 8 – 3/66, 8 – 11/12
Sedlář, Zdeněk, 1 – 1/31, 4 – 1/31, 4 – 3/19
Sehnal, Jiří, Ing. 7 – 5/30
Shameti, Jiří, Ing. 6 – 9/22, 8 – 3/34
Schiller, Jiří, Ing. 7 – 5/37
Skovajsa, Pavel, 1 – 3/13
Sládek, Bohumír, Ing. 1 – 7/18, 8 – 7/18
Staněk, Vlastimil, Ing. 2 – 9/54, 6 – 9/54
Stránský, Ivan, 9 – 9/76, 13 – 7/55
Stříbrský, Jaroslav, Ing. 14 – 5/46
Světlík, Vladimír, Ing. 6 – 9/49
Svoboda, Jiří, Ing. 2 – 7/40
Szeruda, Rostislav, Mgr. 1 – 11/48, 4 – 11/48
Ševčík, Martin, 2 – 3/10
Šimandl, Josef, 15 – 3/67
Širůček, Emil, Ing. 12 – 1/26
Šmahel, Jiří, 7 – 5/42
Štefl, Karel, Ing. 13 – 1/38
Šviga, Michal, 13 – 3/55
Táborský, Aleš, Ing. 1 – 1/08
Tesař, Robert, 1 – 1/22
Tesař, Petr, Ing. 2 – 7/25
Tománek, Vítězslav, Ing. 2 – 7/52
Tomeš, Jan, Ing. 8 – 7/44
Vaněk, Jan, Ing. 14 – 5/51
Vepřek, Jiří, Ing. 13 – 5/53
Veselík, Zdeněk, 8 – 7/30
Vlková, CSc., Věra, PhDr. 15 – 1/44, 15 – 3/67
Volčko, Juraj, 3 – 11/www
Vondráček, CSc., Milan, Ing. 13 – 7/59, 14 – 7/59
Vránová, Jana, Ing. 12 – 9/06
Vrba, Jan, Ing. 3 – 9/74, 5 – 9/74
Wunder, Jörg, Dipl.Ing. 1 – 3/16
Wurst, David, Ing. 1 – 3/46
Zadák, Zdeněk, 6 – 7/34
Zemánek, Jan, Ing. 5 – 9/74

Věcný rejstřík

název článku (jméno autora) číslo/strana
1. Čidla a akční členy
Současné trendy v měření geometrických veličin (Ing. Miroslav Medal) 1/04
Snímače firmy SIKO (-) 1/06
CPT 1 – Kapacitní snímač polohy (Miroslav Prágl) 1/07
Polohové indukční a optické spínače s certifikací ISO 9001 (Ing. Aleš Táborský) 1/08
Novinky ve fotoelektrických snímačích Allen-Bradley (Ing. Jan Drlík) 1/10
Optoelektrické snímače pro každou aplikaci (Ing. Martin Dostalík) 1/11
Optoelektrické snímače firmy ESSA – odměřování polohy pro průmyslové použití (Ivan Klemperer) 1/12
Ultrazvukové lineární odměřování Balluff (Ing. Josef Fulín) 1/13
Lineární indukční odměřovací systémy (Ing. Miloslav Franc) 1/14
Snímače polohy firmy Penny+Files (Bk) 1/15
Nový měřicí přístroj firmy RECTUS pro analýzu tlakovzdušných systémů (Jan Chlupsa) 1/18
Snímače CORREVIT s optickou mřížkou (Bk) 1/20
Nezbytné pomocník? Snímače polohy! (Robert Tesař) 1/22
Opět nový kalibrátor Druck (Ing. Karel Janů, CSc.) 1/29
Skenovací snímač pro detekci polohy LS 500 (Stanislav Mitrenga) 1/30
Procesní kalibrátory (Zdeněk Sedlář) 1/31
Nový kalibrátor Druck DPI 315 (Ing. Karel Janů, CSc.) 3/06
OLYMPO controls Ltd. na veletrhu AMPER 99 (-) 3/08
Inteligentní snímače relativní vlhkosti (Milan Grund) 3/09
Procesní převodník tlaku JUMO dTRANS p02 (-) 3/11
Měření polohy a úhlu otočení, zobrazení a řízení firmy SIKO (-) 3/12
Měření průtoků vodivých kapalin pomocí magneticko-indukčních průtokoměrů SIGMAFLOW MIP1010 (Pavel Skovajsa) 3/13
Řízení kotlů pomocí inteligentního relé easy (Ing. Petr Franěk) 3/14
Inteligentní pohony v automatizaci (Dipl. Ing. Jörg Wunder) 3/16
SENSORIKA a měření vlhkosti – 9. Část (Ing. Miloš Klasna, CSc.) 3/18
Firma HOUDEK s. r. o. se představuje (Marek Minařík) 3/26
Digitální pozicionéry – zcela nové možnosti regulace médií (Ing. Jaroslav Meduna) 3/29
Frekvenční kapacitní snímač Pointek (-) 3/38
Nový univerzální limitní spínač firmy PEPPERL+FUCHS (-) 3/39
Schneider se ptá: „Umíte stykačem regulovat otáčky?“ (Ing. David Wurst) 3/46
Měření průtoku – Flowset (-) 5/03
Elektronické teplotní senzory (-) 5/04
Nový inteligentní ukazovací přístroj firmy A.P.O. - ELMOS (Milan Grund) 5/05
Měření teploty v silech (-) 5/32
Možnosti elektronického měření tlaku přístroji firmy CRESSTO (-) 7/10
Regulační ventily s pozoruhodnými technickými a ekonomickými vlastnostmi (-) 7/11
Plováčkové průtokoměry – měřicí přístroje, které určitě nezklamou (Ing. Petr Komp) 7/14
HOERBIGER - ORIGA – inteligentní řešení pro pohybové úlohy (-) 7/16
Pneumatická regulace – minulost nebo budoucnost? (Ing. Bohumír Sládek) 7/18
Rozváděč – důležitý prvek v automatizaci (Ing. Miloš Pařík) 7/20
Inteligentní pneumatika ASCO Joucomatic (-) 7/22
Nová verze pístového tlakoměru RUSKA 2465 (Ing. Karel Janů, CSc.) 7/23
Optoelektronické senzory rozpoznávající barvy, provedení ODC (-) 7/24
Novinky firmy Honeywell v oblasti bezpečnostních prvků (Ing. Vladimír Görner) 9/09
Inteligentní pohon se stává programovatelným automatem splňujícím požadavky normy IEC 1131 (Dipl. Ing. Ulrich Gude) 9/10
JUMO – novinky na 41. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (-) 9/12
SENSORIKA a měření vlhkosti desátá – závěrečná část (Ing. Miloš Klasna, CSc.) 9/14
Nové přístroje DRUCK pro prostředí s nebezpečím výbuchu (Ing. Karel Janů, CSc.) 9/16
Bezpečností světelné závory pro ochranu pracovních prostor (-) 9/17
Akce EKO 2000 – výhodná náhrada rtuťových snímačů tlaku (Bk) 9/24
KROHNE – odborník na měření průtoku a výšky hladiny (Bk) 9/32
Ultrazvukové průtokoměry (-) 9/32
Vírové průtokoměry (-) 9/33
Hmotnostní průtokoměry na Coriolisově principu (-) 9/34
Indukční průtokoměry (-) 9/35
Optoelektronické snímače polohy (Bk) 9/36
Nový král hladinoměrů: Saab TankRadar REX (Ing. Vladimír Bärtl – Marek Minařík) 9/38
Vstupte s námi do roku 2000 (-) 9/40
Nový magnetický spínač, provedení MKR (-) 9/63
Kapesní simulátor odporových teploměrů PSR02 (-) 9/69
Joystick JC400 pro průmyslové použití (Bk) 9/72
Reverzní a rozběhová relé (-) 9/73
Frekvenční měnič FR-E 500: všestranná použitelnost ve třídě kompaktů (-) 11/20
Nový přesný tlakový regulátor a kalibrátor DPI 515 (Ing. Karel Janů, CSc.) 11/34
Nový miniaturní převodník P5201 (-) 11/37
Robustní a spolehlivá zpětná vazba (-) 11/38
Měření teploty povrchu materiálu ohřívaného v peci (Mgr. Rostislav Szeruda) 11/48
Řada elektrických lineárních pohonů VUES Brno a. s. (-) 11/52
Stavěcí členy konstrukční řady IND a IND T firmy ifm electronic (-) 11/53
2. Řídicí systémy a programovatelné automaty
Průmyslové řídicí systémy (-) 1/25
SLC 5/05 s komunikací po síti Ethernet (-) 1/28
Systémy NX firmy Wiedmüller pro automatizaci v energetice (jpe) 1/34
Nový vícesmyčkový regulátor UMC 800 (Martin Ševčík) 3/10
Regulátory řady JUMO iTRON – nové perspektivy (-) 3/11
Řízení kotlů pomocí inteligentního relé easy (Ing. Petr Franěk – Pavel Křiklan) 3/14
07 KT 94 - výkonnější procesor řady ABB Advant Controller 31 (Ing. Richard Buchta) 3/17
MICROUNIT SERIE – stavebnice modulů pro distribuované systémy (-) 3/21
Automaty PLC Direct by Koyo opět boří cenové bariéry (Ing. Jaroslav Prokeš) 3/22
Nové procesory Mitsubishi Electric pro modulární PLC MELSEC AnS (Ing. Josef Moják) 3/30
KOMPAKT roku 2000 (-) 3/43
Nový směr v řízení technologických procesů – SoftPLC (-) 3/44
Příklady použití logického modulu LOGO! od firmy SIEMENS (Ing. Petr Boček) 5/06
Program KbdLCD – vizuální návrh obrazovek grafických terminálů firmy SofCon s. r. o. (Ing. Radomír Bukovský) 5/28
TERM 10-VP - vizualizace programovatelných automatů a regulátorů firmy Teco (Ing. Petr Tesař) 7/25
Nový modulární řídicí systém Micrologix 1500 americké firmy Rockwell Automation (Ing. Jiří Svoboda) 7/40
BIOGENES – znalostní řídicí systém pro řízení bioprocesů (Doc. Ing. Jan Náhlík, CSc.) 7/46
Kompaktní průmyslové regulátory řady UT100 (Ing. Vítězslav Tománek) 7/52
Modulární řídicí systém PACK-OC (-) 9/07
Programovatelné automaty firmy Moeller (Ing. Stanislav Gloc) 9/18
Windows NT na obráběcím stroji (Ing. Vlastimil Staněk) 9/54
Místo relé nový mikrokontrolér Mitsubishi ALPHA (-) 9/58
Novinky Weidmüller v průmyslové automatizaci na 41. MSV v Brně (jpe) 9/64
ControlLogix, nový řídicí systém Allen-Bradley, bude poprvé představen v České republice na MSV ’99 (-) 9/80
Nové možnosti osvědčeného regulátoru MRS 04 (Milan Grund) 11/50
3. Systémy pro přenos dat
SLC 5/05 s komunikací po síti Ethernet (-) 1/28
Ovládací a monitorovací systém AMS-AGENT (-) 1/37
Nové možnosti rádiových datových sítí v rozprostřených technologických systémech (Ing. Otakar Müller) 3/60
Poznámka k využití galvanického oddělení (Ing. Pavel Poucha) 3/62
Nový software pro kompletní automatizaci výroby pomocí sběrnicového systému Interbus (Gustav Holub) 5/18
Buffer pro sériovou linku s rozhraním RS-232 (-) 9/17
Modem pro posledních 200 metrů (-) 9/42
Použití rádiových datových sítí v distribuovaných systémech (Ing. Otakar Müller) 9/70
Dálkové monitorování a řízení odpojovačů sítě 22 kV (Ing. Jan Vrba) 9/74
Přehled sběrnic (-) 11/02
Počítačové sítě Ethernet (Dr. Ing. Dalibor Kačmář) 11/03
Síť Ethernet pro detekci poruch zvýšení efektivnosti zařízení Schneider Electric – IBM (–) 11/07
Rádiový přenos dat v řídicích systémech (Ing. Otakar Müller) 11/10
Hlavní zásady ochrany před přepětím v zařízeních pro zpracování dat (Ing. Zdeněk Rous, CSc.) 11/12
Bezpečné propojovací komponenty pro prostředí s nebezpečím výbuchu (Gustav Holub) 11/14
Prostředky pro lokální komunikaci asynchronních sériových rozhraní v průmyslových aplikacích (Ing. Otto Havle, CSc.) 11/16
OPC Foundation vsadila na BizTalk a XML (Bk) 11/18
Komunikační počítačové karty a konvertory rozhraní TEDIA (-) 11/19
Se sběrnicemi od senzorů k řidicím systémům (Gustav Holub) 11/26
COM-Watch 2000 - univerzální nástroj pro analýzu datových přenosů po komunikačních linkách (-) 11/28
Síť DeviceNet - součást komunikační strategie firmy Rockwell Automation (Pavel Matějka) 11/30
Recenze: Bustechnologien für die Automation (-) 11/54
Testovací prípravok pre RS-232 C (Juraj Volčko) 11/www
4. Měřicí technika
Opět nový kalibrátor Druck (Ing. Karel Janů, CSc.) 1/29
Procesní kalibrátory (Zdeněk Sedlář) 1/31
Firma Tektronix představuje osciloskopy DPO pro každého (-) 1/36
Nový kalibrátor Druck DPI 315 (Ing. Karel Janů, CSc.) 3/06
SENSORIKA a měření vlhkosti – 9. část (Ing. Miloš Klasna, CSc.) 3/18
Kapesní zdroj termočlánkových napětí PST04 (Zdeněk Sedlář) 3/19
Měřicí, záznamové a řídicí ústředny MS2, MS3, MS4 (-) 3/20
Měření teploty v silech (-) 5/32
RectuTest – stlačený vzduch pod kontrolou (Bk) 7/42
Systém pre diagnostiku rozvodov plynu PT-101 DATREZ (Milan Klimáček) 7/45
SENSORIKA a měření vlhkosti – desátá, závěřečná část (Ing. Miloš Klasna, CSc.) 9/14
Kapesní simulátor odporových teploměrů PSR02 (-) 9/69
Nový přesný tlakový regulátor a kalibrátor DPI 515 (Ing. Karel Janů, CSc.) 11/34
Zařízení pro vážení, značení a třídění ojnic KS-220 (Ing. Petr Bartošík) 11/40
Měření teploty povrchu materiálu ohřívaného v peci (Mgr. Rostislav Szeruda) 11/48
5. Automatizace výrobních procesů
Nová huť, a. s., Ostrava myslí i na bezpečnost (Ing. Emil Mainda)  
Normální je nekouřit: Otevřený řídicí systém ZAT-Plant Suite MP v provozu Odsíření elektárny Mělník (Roman Mašika) 9/45
Komplexní automatizační systém rafinerie jedlých olejů Milo Surovárny, a. s. Olomouc (Ing. Roman Brázda – Ing. Vlastimil Braun) 9/66
Dálkové monitorování a řízení odpojovačů sítě 22 kV (Ing. Jan Vrba – Ing. Jan Zemánek) 9/74
6. Aplikační software
Microsoft Visual J++ 6.0 Průvodce programátora (-) 1/03
Seminář firmy Humusoft – plná náruč zajímavých aplikací (Bk) 1/32
Nová kniha (-) 3/03
Projekt dolu Olympic Dam (Ing. Roman Krusberský) 3/31
WizFactory – komplexní nástroj pro automatizaci (Ing. Libor Dopita) 3/40
Wonderware IndustrialSQL Server – příklady aplikací v ČR a SR (Ing. Jiří Nikl) 3/49
Nové komponenty systému PROMOTIC, verze 4.3 (Ing. Petr Návrat) 3/56
Novinky ze světa elektrotechnických systémů CAD/CAE (Ing. Zdeněk Potměšil) 3/58
Průmyslový den Microsoft (Bk) 5/09
Microsoft a průmyslová automatizace (-) 5/09
České řešení pro české výrobní podniky (Ing. Jiří Hub) 5/10
Manažerské aplikace pro podporu rozhodování firmy Speedware (Bk) 5/12
Vybrané aplikace realizované systémem PROMOTIC (Ing. David Opat) 5/13
Od systémů SCADA k objektově orientované automatizaci (Ing. Miroslav Behúň) 5/16
Nový software pro kompletní automatizaci výroby pomocí sběrnicového systému Interbus (Gustav Holub) 5/18
Software pro průmyslovou automatizaci (Ing. Roman Cagaš) 5/19
SCADA/HMI Wonderware In Touch – příklady aplikací v České republice (-) 5/22
Nová verze vizualizačního softwaru Citect 5.2 (Tomáš Lín) 5/26
Program KbdLCD - vizuální návrh obrazovek grafických terminálů firmy SofCon s. r. o. (Ing. Radomír Bukovský) 5/28
RSView32 (Ing. J. Frengl) 5/40
Matlab Release 11 – ucelené vývojové prostředí (-) 5/41
Wavelet transformace a MATLAB Wavelet Toolbox (-) 5/51
GENESIS32 – systém SCADA nového tisíciletí (Zdeněk Zadák) 7/34
Schneider Electric uvádí nový přístup CIM nazvaný Transparent Factory (Ing. Jiří Shameti) 9/22
PlantWeb – nová, provozně zaměřená architektura PlantWeb nabízí nebývalé možnosti zvýšení efektivnosti výroby (-) 9/28
Control Web 2000 – naprostá spolehlivost a opět vyšší výkon (Ing. Roman Cagaš) 9/31
Windows CE verze 3.0 bude v příštím roce (Bk) 9/43
Wonderware InTrack – software MES nové generace (Ing. Vladimír Světlík) 9/49
Windows NT na obráběcím stroji (Ing. Vlastimil Staněk) 9/54
Vizualizační a řídicí systém PROMOTIC 2000 na MSV ’99 v Brně (Ing. Zdeněk Malina) 9/56
Blíží se rok 2000 (-) 9/59
Vývojářská konference firmy Wonderware (Bk) 9/60
TIRSWeb – internetovské technologie dobývají svět výrobních informačních systémů (-) 9/62
OPC Foundation vsadila na BizTalk a XML (Bk) 11/18
Windows 2000 (Ing. Martin Kratoška) 11/21
Clip Select a CMS-MARK-WIN – jednoduchý výběr, rychlé projektování a snadný popis svorek (Gustav Holub) 11/www
7. Výpočetní technika
Superpočítač NEC SX-4 (-) 1/19
Nový standard pro průmyslové PC (Ing. Jiří Bednář) 1/23
Malý, levný, výkonný – MicroBox PC (-) 1/24
Firma Siemens A&D a Windows CE (Bk) 1/33
LINUX TIME – server přesného času (-) 1/39
Nový směr v řízení technologických procesů – SoftPLC (-) 3/44
Novinky firmy ACME (Ing. Jiří Sehnal) 5/30
Nové jednodeskové kompaktní PC firmy Advantech (-) 5/34
PC4 a PC5compact – systémy pro extrémní podmínky (Ing. Zbyšek Ciompa) 5/36
SoftLogix5 – použití PC pro řízení v průmyslových aplikacích (Ing. Jiří Schiller) 5/37
Průmyslové počítače typu PC (Ing. Otto Havle, CSc.) 5/38
Průmyslové počítače ze srdce Evropy (Jiří Šmahel) 5/42
Hardwarový emulátor jednočipových počítačů (Bk) 5/55
Datové sklady (-) 7/23
Nové směry ve vývoji kompaktních panelových počítačů Advantech (-) 7/28
Průmyslová PC lepší a levnější (-) 7/33
BIOGENES – znalostní řídicí systém pro řízení bioprocesů (Doc. Ing. Jan Náhlík, CSc.) 7/46
Přehled perspektivních multifunkčních počítačových kart firmy TEDIA (-) 7/56
Novinky ve společné expozici firem Future Engineering s. r. o. a Alcor Moravské přístroje a. s. na MSV ’99 (-) 9/21
Komunikační počítačové karty a konvertory rozhraní TEDIA (-) 11/19
Průmyslový minitower IPC-6908 (-) 11/25
Spolehlivost řídicích systémů s IPC (Doc. Dr. Ing. Petr Novák) 11/45
Nové knihy (-) 11/www
8. Technologie a komponenty
Další moduly v technice rychlého připojování vodičů (Gustav Holub) 1/39
Schneider Electric: operátorské panely XBT Magelis (Ing. Jiří Shameti) 3/34
Dveřní závěsy, spojovací a uzavírací technika firmy SOUTHCO (-) 3/63
Spolehlivé spojovací a ochranné moduly pro automatizaci (Gustav Holub) 3/64
Nová řada spínaných zdrojů COUTANT LAMBDA (-) 3/65
Vysvětlení koordinace svodičů bleskového proudu a přepětí v síti nn (Ing. Zdeněk Rous, CSc.) 3/66
Další prostředky pro spolehlivý přenos signálů (Gustav Holub) 5/52
Postavení pneumatiky v automatizaci (Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc. – Ing. Marie Martinásková) 7/04
Novinky v pneumatice firmy Festo (Ing. Jiří Petránek) 7/05
FLUIDTECHNIK PRAHA (Ing. David Bor) 7/08
Regulační ventily s pozoruhodnými technickými a ekonomickými vlastnostmi (-) 7/11
Pneumatická regulace – minulost nebo budoucnost? (Ing. Bohumír Sládek) 7/18
Rozváděč – důležitý prvek v automatizaci (Ing. Miloš Pařík) 7/20
Inteligentní pneumatika ASCO Joucomatic (-) 7/22
Bloky ventilů firmy BOSCH (Jiří Kulhánek) 7/26
Stlačený vzduch od A do Z (Zdeněk Veselík) 7/30
RectuTest – stlačený vzduch pod kontrolou (Bk) 7/42
Komponenty pro stavbu strojů a zařízení firmy AMPOS s. r. o. (-) 7/43
Centrální maznice vzduchu (Ing. Jan Tomeš) 7/44
Systém pre diagnostiku rozvodov plynu PT-101 DATREZ (Milan Klimáček) 7/45
Phoenix Contact na veletrhu Hannover Messe 99 (Gustav Holub) 7/58
Nápadité spojovací prvky pro desky s plošnými spoji (Gustav Holub) 9/20
Reverzní a rozběhová relé (-) 9/73
Hlavní zásady ochrany před přepětím v zařízeních pro zpracování dat (Ing. Zdeněk Rous, CSc.) 11/12
Bezpečné propojovací komponenty pro prostředí s nebezpečím výbuchu (Gustav Holub) 11/14
Rekordní léto společnosti Altron, a. s. (-) 11/15
Prostředky pro lokální komunikaci asynchronních sériových rozhraní v průmyslových aplikacích (Ing. Otto Havle, CSc.) 11/16
Stavěcí členy konstrukční řady IND a IND T firmy ifm electronic (-) 11/53
Firma Powerware v čele vývoje zdrojů nepřerušitelného napájení (-) 11/56
Clip Select a CMS-MARK-WIN – jednoduchý výběr, rychlé projektování a snadný popis svorek (Gustav Holub) 11/www
9. Automatizace budov a domácností
Systémy NX firmy Wiedmüller pro automatizaci v energetice (jpe) 1/34
Ovládací a monitorovací systém AMS-AGENT (-) 1/37
Hospodárné systémy dodávky tepla (Ivan Stránský) 9/76
Řešení systémů ochrany majetku a osob u průmyslových zákazníků (Jaroslav Hlobil) 11/42
10. Automatizace dopravy
Špičkové logistické systémy (Gustav Holub) 1/45
11. Robotizace
Pokroky v servisní robotice (Gustav Holub) 3/70
Úsvit robotů, soumrak lidstva (Ing. Petr Bartošík) 7/50
12. Výstavy a veletrhy
Naplánujte si cestu na Hannover Messe (Bk) 1/17
ELEC ukázal, kam směřuje automatizace (Ing. Emil Širůček) 1/26
Špičkové logistické systémy (Gustav Holub) 1/45
Veletrhy o životním prostředí, energetice a zpracování plastů (jpe) 1/46
Založení World - F.I.M.A. - světového sdružení veletrhů přístrojové techniky, měření a automatizace (-) 1/46
Hannover Messe a automatizace výroby (Bk) 3/04
OLYMPO controls Ltd. na veletrhu AMPER 99 (-) 3/08
Noví držitelé ocenění z odborných veletrhů (Bk) 5/25
Konference Chemputers Europe 5 (Bk) 5/55
Veletrh LASER již počtrnácté (vc) 5/56
Tři významné veletrhy v Norimberku (vc) 5/56
Dny automatizace Rockwell Automation (Bk) 7/37
Dny vědy 99 (Bk) 7/63
Mimořádný rozvoj průmyslové elektroautomatizace (Gustav Holub) 7/64
Novinky firmy Siemens z oboru automatizace na veletrhu Hannover Messe (Gustav Holub) 7/www
Veletrh nových obchodů, kontaktů i technologií (Ing. Lubomír Bartošík) 9/03
Nakladatelství FCC PUBLIC na 41. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (Bk) 9/03
Informační technologie a elektronická výroba (vc) 9/05
9. mezinárodní veletrh informačních a komunikačních technologií Invex-Computer (Ing. Jana Vránová) 9/06
SPS/IPC/DRIVES ’99 - evropský veletrh automatizace (Bk) 9/07
Tři veletrhy v Brně současně (vc) 9/08
Po třech letech opět INTERKAMA (vc) 9/11
JUMO – novinky na 41. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (-) 9/12
Novinky ve společné expozici firem Future Engineering s. r. o. a Alcor Moravské přístroje a. s. na MSV ’99 (-) 9/21
Novinky Weidmüller v průmyslové automatizaci na 41. MSV v Brně (jpe) 9/64
Hannover Messe 2000 o měsíc dříve než obvykle (Bk) 11/06
Zařízení pro vážení, značení a třídění ojnic KS-220 (Ing. Petr Bartošík) 11/40
Řada elektrických lineárních pohonů VUES Brno a. s. (-) 11/52
Další novinky na veletrhu AQUA-THERM (vc) 11/55
Exponáty vyhodnocené v soutěži o Zlaté medaile MSV 99 (-) 11/www
Siemens na MSV v Brně (-) 11/www
13. Automatizace v České republice a ve světě
Kniha o výrobě šetrné k životnímu prostředí (-) 1/03
Firmy Farnell a Hirschmann se dohodly na spolupráci (-) 1/19
Logica integruje české IT do Evropy (-) 1/27
Nařízení vlády č. 178/97 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, a jeho vztah k elektrotechnickým výrobkům (Ing. Karel Štefl) 1/38
Telemedicína (Bk) 1/42
Kybernetika po padesáti letech (zpráva o kolokviu) (doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.) 1/42
Novinky firmy ABB (Bk) 3/24
ComNet Prague 99 (bk) 3/48
Katalog AMPER na CD (Michal Šviga) 3/55
Schneider Electric rozšiřuje svoje aktivity v České republice (Bk) 3/69
Výborné ekonomické výsledky firmy SIEMENS (-) 3/69
Průmyslový den Microsoft (Bk) 5/09
Microsoft a průmyslová automatizace (-) 5/09
Spojení firem ABB Group a Elsag Bailey Hartman & Braun (Ing. Jiří Vepřek) 5/53
Postavení pneumatiky v automatizaci (Ing. Marie Martinásková) 7/04
Dny automatizace Rockwell Automation (Bk) 7/37
Rockwell Automation – spojení tradice s budoucností (Bk) 7/38
GiTy, HNS a Daxta uvádějí na trh kabelové modemy CableServe (Bk) 7/39
Patentová ochrana v ČR – námět k diskusi (Ivan Stránský) 7/55
Automatizace a podnikání (Ing. Milan Vondráček, CSc. – Miroslav Fišar) 7/59
Jakost a informační systémy (Bk) 7/62
Vývojářská konference firmy Wonderware (Bk) 9/60
Automatizace a revitalizace (Bk) 9/78
Firma LOVATO na CD-ROM (-) 9/80
Nabídka seminářů Českomoravské společnosti pro automatizaci (-) 9/80
Rekordní léto společnosti Altron, a. s. (-) 11/15
Moeller – zelená pro elektrotechniku, zelená pro budoucnost (Bk) 11/56
14. Věda, výzkum, inovace
Centrum strojového vnímání FEL ČVUT v Praze (Bk) 1/40
Podpora výuky předmětu automatizace na technických středních školách (Doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc.) 1/41
Prof. Norbert Wiener a padesát let kybernetiky (doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.) 1/43
Čtyřicet let ÚTIA (-) 3/68
Wavelet transformace ve zpracování signálů (Ing. Martin Pánek – Ing. Magdaléna Kolínová – Ing. Jaroslav Stříbrský – Ing. Aleš Procházka) 5/46
Wavelet transformace a MATLAB Wavelet Toolbox (–) 5/51
Úsvit robotů, soumrak lidstva (Ing. Petr Bartošík) 7/50
Automatizace a podnikání (Ing. Milan Vondráček, CSc. – Miroslav Fišar) 7/59
Cena Siemens opět vyhlášena (-) 7/63
Dny vědy 99 (Bk) 7/63
Spolehlivost řídicích systémů s IPC (Doc. Dr. Ing. Petr Novák) 11/45
15. Čeština v technice
Velká písmena v současné češtině (PhDr. Věra Vlková, CSc.) 1/44
Internet nebo internet? (PhDr. Věra Vlková, Csc. – Josef Šimandl) 3/67
Odborná čeština aktuálně (-) 5/54