Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Regulátory pro procesy s velkým dopravním zpožděním

Automa 1/2001

Regulátory pro procesy s velkým dopravním zpožděním

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Smithův prediktor,
prediktivní PI regulátor,
Nyquistovy křivky.

doc. Ing. Miloš Schlegel, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, ZAT Příbram,
Ing. Oldřich Večerek, Západočeská univerzita v Plzni