Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Regulátor TECOREG TR050 – „malý hrdina z Kolína“

Automa 4/2000

Šm

Regulátor TECOREG TR050 – „malý hrdina z Kolína“

TECOREG TR050 je malý kompaktní programovatelný regulátor pro distribuované řízení, především v oboru techniky budov. Možnostmi programování, souborem instrukcí, systémovými a komunikačními službami je plně kompatibilní s většími regulátory TECOREG TR200, TR300 a s programovatelnými automaty TECOMAT. Může komunikovat i s distribuovanými regulátory TR100 kategorie IRC. Optimalizací konfigurace TR050 se pro malé aplikace podařilo snížit jeho cenu zhruba na polovinu – oproti větším regulátorům z typové řady TR300 a při zachování všech významných užitných hodnot. Přes své malé rozměry nabízejí regulátory TR050 veškerý programátorský, ladicí a obslužný komfort, jaký je obvyklý v kategorii velkých řídicích systémů.

Obr. 1.

Největší sestavu nabízí varianta TR053: čtyři binární vstupy 24 V, čtyři reléové výstupy 250 V/1 A, dva analogové vstupy pro pasivní odporové snímače teploty – typicky 1 000 W nebo pro proudové signály v rozsahu 0 až 20 mA a dva analogové výstupy s napěťovým rozsahem 0 až 9,96 V. Z variant TR051 a TR052 lze uspořádat menší sestavy. Všechny jsou vybaveny dvojicí sériových komunikačních kanálů. Kanálem CH1 regulátory komunikují s počítačem nebo s nadřízeným systémem, a to prostřednictvím rozhraní RS-485 v síti EPSNET a současně RS-232 s lokálním PC. Pro kanál CH2 může uživatel zvolit rozhraní RS-232, RS-422, RS-485 s galvanickým oddělením nebo bez něho a programem zvolit některý z komunikačních režimů – obdobně jako u PLC TE COMAT.

Regulátory řady TR050 se programují stejně jako TR200 a TR300 jazykem FBD v grafickém vývojovém systému MERKUR a MERKUR Plus. Programování regulátorů spočívá v kreslení logických, regulačních a simulačních schémat. Unikátní je i možnost graficky zobrazit časové průběhy sledovaných veličin v prostředí MERKUR nebo ANALYZER či Graph Tool a využít je jako podporu identifikace soustav a optimálního nastavení regulátorů. Všechny systémy TECOREG i TECOMAT automaticky komunikují s firemním vizualizačním systémem RELIANCE. Prostřednictvím programových ovládačů mohou spolupracovat s vizualizačními systémy jiných dodavatelů, prostřednictvím serveru DDE i s jinými produkty pod Windows.

Díky své univerzálnosti a programovatelnosti jsou regulátory TR050 schopny realizovat široký rozsah funkcí, např. autonomního řízení malých kotlů, předávacích stanic nebo klimatizačních jednotek. Mohou respektovat i různorodé požadavky zákazníků při použití jak ve velkých budovách a souborech budov, tak i v penzionech, ve firemních a rodinných sídlech, ale i v průmyslových aplikacích. Mohou se podílet i na rozlehlých distribuovaných systémech pro telemetrii, dálkové řízení a dokumentování kvality prostředí nebo výrobních procesů, řešit technickou diagnostiku a zabezpečení objektů.

V regulátorech TR050 je možné naprogramovat i náročné regulační a diagnostické úlohy, obvykle označované anglickými přívlastky „advanced“, „smart“, „inteligent“ nebo „sofisticated“, např. s fuzzy logikou a fuzzy regulací, s vnitřním modelem a se simulací, s filtrací a statistickým vyhodnocením vstupních veličin, robustní a stavové regulátory nebo prediktivní algoritmy pro regulaci.

Od TR050 je odvozen regulátor TR141, který obohacuje sortiment stavebnice distribuovaného regulačního systému TR100 kategorie IRC (Individual Room Control). Je určen k regulaci podokenních klimatizačních jednotek „fan-coil“ (pro topení i chlazení) a pro individuální ovládání teploty, osvětlení a elektrospotřebičů v jednotlivých místnostech v závislosti na přítomnosti osob a na jejich individuálních požadavcích i v závislosti na stavu okenního kontaktu. Je schopen zajistit uživateli maximální komfort a současně minimalizovat energetickou spotřebu a ztráty.

Nejmenší z programovatelných regulátorů TECOREG TR050 získal prestižní cenu Grand prix na mezinárodním veletrhu PRAGOREGULA 2000 jako „malý hrdina z Kolína“.

Teco a. s.
Havlíčkova 260
280 58 Kolín IV
tel.: 0321/72 57 48
fax: 0321/72 57 48
e-mail: teco@tecomat.cz
http://www.tecomat.cz