Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Regulátor MRS 04DIN v provedení na lištu

Automa 7/2000

Milan Grund,
A.P.O. – ELMOS

Regulátor MRS 04DIN v provedení na lištu

Kromě osvědčené řady panelových regulátorů a ukazovacích přístrojů uvedla v letošním roce firma A.P.O. – ELMOS na trh mikroprocesorový regulátor v provedení na lištu DIN s obchodním označením MRS 04DIN (obr. 1).

Obr. 1.

Tento přístroj lze obecně použít k monitorování a řízení technologických procesů. Vstupní část přístroje umožňuje připojit dva proudové vstupní signály. Výstupní prvky jsou miniaturní relé. Stav výstupů je indikován kontrolkami.

Regulátor se ovládá třemi klávesami na čelním panelu. Veškerá nastavená data jsou uložena v paměti EEPROM, čímž je zajištěno jejich zálohování i po vypnutí přístroje. Přístup do programování parametrů lze zablokovat pomocí hesla.

Přístroj má osm různých funkčních verzí regulace. Funkční verzi lze vybrat pomocí propojky při zapnutí přístroje. Výhodou tohoto systému je jednoduché zadávání parametrů. Po zadání požadované funkční verze regulátor vyžaduje pouze naprogramovat několik parametrů, takže programování je snazší než u panelových regulátorů řady MRS 01, MRS 04 a APOSYS 10. V nabídce funkčních verzí je např. regulace servopohonu s možností zapojit zpětnou vazbu, dva nezávislé okruhy regulace on/off, dva nezávislé okruhy regulace PID a jejich další kombinace, včetně regulace podle diference vstupních veličin. Zařízení reguluje na konstantní hodnotu.

Rozměry přístroje jsou 105 × 90 × 58 mm, napájení 24 V DC.

Bližší informace o produkci firmy mohou zájemci získat na internetové adrese http://www.apoelmos.cz nebo z katalogů, které jsou všem zájemcům zasílány bezplatně.

A.P.O. - ELMOS v. o. s.
Lomnická 111
509 01 Nová Paka
tel./fax: 0434/621 414, 621 515
e-mail: apo@apoelmos.cz
web: http://www.apoelmos.cz