Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Reflektometrické radarové hladinoměry Vegaflex

číslo 2/2006

Reflektometrické radarové hladinoměry Vegaflex

Společnost Level Instruments nabízí kompletní řešení pro měření výšky hladiny, průtoku, tlaku, teploty a vlhkosti. Pro realizaci spolehlivého kontinuálního měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů je zákazníkům k dispozici široký sortiment kontaktních i bezkontaktních hladinoměrů: pulsní radarové hladinoměry Vegapuls, reflexní radarové hladinoměry s vedenou vlnou Vegaflex, které jsou založeny na měřicí metodě TDR (Time Domain Reflectometry), ultrazvukové hladinoměry Vegason v kompaktním a odděleném provedení a kapacitní hladinoměry Vegacal. V tomto článku jsou představeny reflexní radarové hladinoměry od německé firmy Vega Grieshaber KG.

Princip měření

Reflektometrické hladinoměry tvoří mezi radarovými hladinoměry speciální skupinu kontaktního měření. Tyto přístroje s vedeným mikrovlnným signálem využívají šíření elektromagnetického impulsu v tělese, které je ponořeno do média v nádrži (lano, tyč, koaxiální tyč). Mikrovlnné impulsy se šíří rychlostí přibližně 300 000 km/s a přenášený signál se odráží v rovině hladiny. Intenzita odraženého signálu závisí na permitivitě média (er). Vyhodnocuje se doba mezi vysláním impulsu a přijetím odraženého impulsu (Time Domain Reflection – TDR). Frekvenční rozsah je 0 až 2 GHz.

Při použití reflektometrického hladinoměru lze pracovat s médii s permitivitou větší než 1,5. Čím je permitivita větší, tím je odraz intenzivnější.

Tab. 1. Základní technické údaje snímačů Vegaflex

Typ

Vegaflex 61

Vegaflex 62

Vegaflex 63

Vegaflex 65

Vegaflex 66

Vegaflex 67

Médium

kapaliny, lehké sypké materiály (prášky, granule)

kapaliny, těžké sypké materiály (kusový materiál)

kapaliny

kapaliny

kapaliny, lehké sypké materiály

měření rozhraní

Vodicí prvek

lano (Æ 4 mm) nebo tyč (Æ 6 mm)

lano (Æ 6 mm) nebo tyč (Æ 16 mm)

tyč (Æ 10 mm)

koax. vedení

lano (Æ 4 mm), tyč (Æ 6 mm) nebo koax. vedení

lano (Æ 4 mm), tyč (Æ 6 mm) nebo koax. vedení

Měřicí rozsah (max.)

s lanem 32 m, s tyčí 4 m

s lanem 60 m, s tyčí 6 m

4 m

6 m

s lanem 32 m, s tyčí nebo koax. ved. 6 m

s lanem 32 m, s tyčí 4 m, s koax. ved. 6 m

Procesní připojení

od G3/4 A

od G11/2 A

příruba od DN50 nebo tri-clamp od 1"

od G3/4 A

od G3/4 A

od G3/4 A

Teplota měřeného média

−40 až +150 °C

−40 až +150 °C

−40 až +150 °C

−40 až +150 °C

−200 až +400 °C

−40 až +150 °C

Provozní tlak

−100 až 4 000 kPa

−100 až 4 000 kPa

−100 až 1 600 kPa

−100 až 4 000 kPa

−100 až 40 000 kPa

−100 až 4 000 kPa

Přesnost

±5 mm

±5 mm

±5 mm

±3 mm

±3 mm

±10 mm

Výhody použití reflektometrického hladinoměru spočívají v tom, že signál není ovlivňován falešnými a několikanásobnými odrazy a že na přesnost měření nemá vliv teplota, tlak ani přítomnost prachu (při měření polohy hladiny sypkých látek) nebo par a pěny (při měření polohy hladiny kapalin). Předností těchto hladinoměrů je i velká spolehlivost a opakovatelnost měření a možnost použití v širokém rozmezí teploty a tlaku v nádrži (u hladinoměrů Vegaflex je to –200 až +400 °C, tab. 1.).

Hladinoměry Vegaflex

Měřicí princip TDR je jeden z nejuniverzálnějších měřicích principů pro kontinuální měření výšky hladiny.

Dvouvodičové a čtyřvodičové kompaktní hladinoměry Vegaflex (obr. 1) představují spolehlivé řešení pro měření výšky hladiny kapalin a sypkých látek a pro měření polohy rozhraní dvou kapalin (obr. 2). Výhodou je jejich spolehlivost, jednoduchá funkce, nízké náklady na údržbu, kompaktní provedení a malé rozměry.

Obr. 1.

Obr. 1. Reflektometrické radarové hladinoměry Vegaflex

Jako člen skupiny Plics® je hladinoměr Vegaflex cenově přijatelným řešením a umožňuje snadný výběr toho nejvhodnějšího řešení pro konkrétní použití.

Uvedení přístroje do provozu je snadné. Přístroj je již z výroby nastaven podle délky vodicího prvku. Hladinoměry Vegaflex patří mezi ta zařízení, která uživatel nainstaluje a může na ně doslova zapomenout (fit and forget). V případě potřeby lze tyč nebo lano libovolně zkrátit na požadovanou délku.

Krytí hladinoměrů IP68 umožňuje použít je také ve velmi vlhkých provozech. Přístroj má komunikační rozhraní HART (standardně), volitelně Profibus-PA nebo Foundation Fieldbus a pro připojení k počítači sběrnici I2C.

Vegaflex a ostatní hladinoměry, limitní hladinové spínače a snímače tlaku začleněné do modulárního konceptu Plics rovněž mohou být programovány s využitím nastavovacího a zobrazovacího modulu Plicscom, dále pomocí komunikátoru HART, pomocí PC připojeného k hladinoměru prostřednictvím protokolu HART nebo přímo přes komunikační sběrnici I2C. Pro snadné nastavení parametrů u všech přístrojů z konceptu Plics je určen software PACTware TM, který šetří dobu potřebnou při nastavování přístroje během jeho kalibrace a údržby.

Hladinoměry jsou k dispozici také v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T4 a v provedení EExd, aby vyhověly co nejširšímu spektru použití.

Obr. 2.

Obr. 2. Měření polohy hladiny kapaliny (vlevo) a rozhraní dvou kapalin (vpravo)

Měření je do značné míry nezávislé na vlastnostech měřeného média a provozních podmínkách. Je možné měřit polohu hladiny kapaliny i práškových a granulovaných materiálů. Reflektometrické hladinoměry Vegaflex 67 lze použít také k měření polohy rozhraní dvou kapalin.

Hladinoměry Vegaflex řady 60 jsou ideální pro měření v chemickém a petrochemickém průmyslu, ve vodním hospodářství, v potravinářství a v ostatních průmyslových odvětvích.

Závěr

Kontinuální reflexní radarové hladinoměry v nejrůznějším provedení pro velmi široký rozsah použití vyrábí a dodává německá firma Vega Grieshaber KG, kterou na českém trhu výhradně zastupuje společnost Level Instruments. Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám.

Rychlá reakce na poptávku, vysoce kvalitní zboží, nejmodernější technika, široký sortiment nabízených produktů, 24hodinový certifikovaný servis sedm dní v týdnu – to vše vede ke spokojenosti zákazníků.

Další technické informace o těchto i ostatních produktech pro měření výšky hladiny kapalin i sypkých materiálů od společnosti Level Instruments je možné získat telefonicky nebo elektronickou poštou.

(Level Instruments, spol. s r. o.)

LEVEL INSTRUMENTS spol. s r. o.
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 596 622 884, 596 622 618
fax: 596 620 618
hot-line: 602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz