Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Reed Exhibitions zve na 1. Vienna-tec

číslo 2/2006

Reed Exhibitions zve na 1. Vienna-tec

Společnost Reed Exhibitions je největším pořadatelem odborných veletrhů v Rakousku. Vedle pořádání místních akcí pro rakouský trh rozšiřuje nyní svou nabídku o nové interregionální veletrhy, vhodné jako významná kontaktní a exportní základna i pro české podniky. O aktuální pozici a nabídce společnost informovali její zástupci na tiskové konferenci v Praze dne 15. prosince 2005 za přítomnosti představitelů agentury Progress Partners Advertising, s. r. o., zastupující Reed Ehibitions v Rakousku na trhu v ČR.

Vienna-tec 2006

Charakteristika: mezinárodní průmyslový veletrh sdružující specializované veletrhy:

  • Automation Austria: řídicí a automatizační technika, technika pohonů,
  • energy-tec: rozvody energií, spínací technika,
  • ie: průmyslová elektronika,
  • Intertool: výrobní technika,
  • Messtechnik: měřicí a zkušební technika, řízení jakosti,
  • Schweissen/Join-Ex: technika svařování, spojování, dělení a povrchových ochran materiálů.

Důraz: na synergické efekty plynoucí ze současného setkání navzájem souvisejících průmyslových oborů v regionu.

Cílové skupiny návštěvníků: vedoucí pracovníci a jiné osoby s rozhodovacími pravomocemi, uživatelé a konstruktéři strojů a mechanických i elektrických a elektronických zařízení, technologové a provozní technici, energetici, měřicí technici, výzkumníci a vývojáři, pracovníci údržby a servisu, kontroloři, bezpečnostní technici apod. zejména z Rakouska a ze zemí střední a východní Evropy.

Místo: Vídeň, Messezentrum Wien Neu.

Termín: 10. až 13. října 2006, první ročník.

Cyklus pořádání: dvouletý.

Spolupráce na koncepci: odborná sdružení a profesní organizace z průmyslu.

Aktuální informace: http://www.vienna-tec.at

Reed Exhibitions v Rakousku

Společnost Reed Exhibitions v Rakousku, se zastoupeními v Salcburku a ve Vídni, je součástí londýnské společnosti Reed Exhibitions (www.reedexpo.co.uk) a díky své dynamice také významnou částí skupiny Reed Elsevier Group (www.reedelsevier.com). Filozofií skupiny, pořadatele veletrhů nevázaných na jedno určité místo, je nabízet zákazníkům příležitosti k navazování a upevňování obchodních vztahů zásadně tam, kde to jednotlivá odvětví a firmy pokládají za vhodné, tj. v Rakousku především ve Vídni a Salcburku, méně v Linci a Grazu.

Podle geografických spádových oblasti dělí Reed Exhibitions v Rakousku odborné veletrhy na národní, určené rakouským podnikům a nadnárodním dovozcům, regionální a mezinárodní. Mezinárodní odborné veletrhy jsou nadnárodně zaměřené oborové akce s velkým podílem rakouských vystavovatelů. A regionální odborné veletrhy jsou určeny pro regionální trhy především v jižním Německu a severní Itálii a nově také ve střední a východní Evropě.

Ročně pořádá společnost Reed Exhibitions v Rakousku 30 až 40 veletrhů pro laickou i odbornou veřejnost a více než 40 hospodářských odvětví. Například v roce 2004 navštívilo jejích 37 veletrhů pro odbornou i širokou veřejnost pořádaných ve Vídni, Salcburku, Grazu a Linci 630 000 zájemců, tj. o 27,3 % více než v roce 2003 (495 000 návštěvníků) při dosaženém obratu 55 milionů eur, zatím vůbec největším v historii společnosti (v roce 2003 asi 53 milionů eur). Zatímco v minulých více než 30 letech bylo se svou asi dvacítkou odborných veletrhů a 200 000 návštěvníků za rok v Rakousku nejúspěšnější veletržní centrum v Salcburku, v současné době se vedoucí role, zejména co se týče regionálních odborných veletrhů, velmi úspěšně ujímá Vídeň.

Vídeň – jednička mezi veletržními centry v Rakousku

K oživení veletržního dění ve Vídni zcela zásadně přispělo vybudování nového veletržního centra Messezentrum Wien Neu, které bylo otevřeno v lednu 2004. Je multifunkčně uspořádáno a vyznačuje se moderní vnější i vnitřní architekturou (obr. 1) a infrastrukturou pokrývající celý veletržní areál. Ten nabízí čtyři víceúčelové veletržní haly, kongresové centrum, flexibilně využitelnou spojovací budovu o délce 450 metrů, foyer, restaurace a kavárny, 4 500 převážně zastřešených parkovacích míst a možnosti ubytování poblíž.

Obr. 1.

Obr. 1. Průčelí veletržní centra Messezentrum Wien Neu, uvedeného do provozu v lednu 2004

Během roku 2004 uspořádala společnost Reed Exhibitions na tomto místě osm veletrhů pro širokou veřejnost a jedenáct odborných pro celkem 3 150 firem z Rakouska i ze zahraničí a 440 000 návštěvníků. Tyto a další obdobně úspěšné akce pořádané v novém centru vydobyly Vídni zpět pozici nejvýznamnějšího veletržního centra v Rakousku.

S cílem využít všechny silné stránky Vídně jako veletržního města organizuje společnost Reed Exhibitions Messe Wien nyní v Messezentrum Wien Neu tři nové regionální odborné veletrhy, jež jsou teritoriálně zaměřeny především na podunajské státy, popř. středo- a východoevropské země. Jsou to veletrhy:

  • Viennafair 2006, druhý mezinárodní veletrh současného umění od 6. do 9. dubna 2006,

  • Real Vienna 2006, mezinárodní veletrh nemovitostí a realitních a investičních společností od 31. května do 2. června 2006,

  • Vienna-tec 2006, odborný průmyslový veletrh od 10. do 13. října 2006.

Pro čtenáře časopisu Automa je zajímavý zejména veletrh Vienna-tec, zastřešující šest mezinárodních specializovaných veletržních akcí, včetně veletrhů Automation Austria a Messtechnik, s očekávanými významnými synergickými efekty (podrobnosti viz vložený text v rámečku).

Získat důvěru zákazníků

Společnost Reed Exhibitions v Rakousku při své nabídce vychází z příznivého trendu rozvoje rakousko-českého zahraničního obchodu, jehož obrat by měl v roce 2006 poprvé překonat hranici 6 miliard eur, a ze zájmu o spolupráci zejména na úrovni malých a středně velkých firem. Pro další rozvoj této spolupráce pokládá za nutné především posílit důvěru zákazníků ve veletrhy pořádané v největších rakouských veletržních centrech. Kvalitní průmyslové veletrhy, jako je připravovaný Vienna-tec, by k tomu měly významně přispět.

Další informace o aktivitách společnosti Reed Exhibitions v Rakousku lze nalézt na http://www.messe.at nebo http://www.reedexpo.at či u zastupující agentury Progres Partners Advertising, s. r. o., Opletalova 55, 110 00 Praha 1, Olga Pešková, tel.: 221 602 324, e-mail: peskova@ppa.cz, http://www.ppa.cz

(sk)