Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Redundantní zapojení standardních PLC X20 s protokolem Powerlink

Společnost B&R stanovuje nový standard v podobě redundantního uspořádání řídicích jednotek B&R X20, které umožňuje za přijatelnou cenu využívat výhody dlouhodobé dostupnosti řídicího systému i pro úlohy menšího rozsahu typické menšími ztrátami v důsledku prostojů. Standardní PLC X20 lze nyní nástroji dostupnými ve vývojovém prostředí Automation Studio kdykoliv dodatečně překonfigurovat tak, že výsledný řídicí systém je zabezpečen proti selhání. Nejsou tudíž zapotřebí speciální redundantní řídicí jednotky, zpravidla vyráběné v malých počtech, a proto drahé. Projektantovi nyní stačí deklarovat dané PLC jako redundantní a nastavit příslušné parametry komunikace anebo kritéria selhání.

V redundantním uspořádání od B&R jedno standardní PLC aktivně řídí, zatímco druhé běží v pozadí jako záloha. Všechny funkce řídicí sítě jsou nepřetržitě sledovány, takže při poruše může záložní PLC rychle převzít všechny funkce toho původně aktivního. Právě aktivní PLC používá vždy stejnou IP adresu jako jeho předchůdce. Záložní PLC převezme řízení ve dvou periodách řídicího cyklu, tj. během pouhých několika milisekund.

Správnou činnost redundantního řídicího systému zajišťuje výkonný komunikační protokol reálného času Ethernet Powerlink. K neustálé synchronizaci všech důležitých dat, např. I/O obrazu mezi aktivními a neaktivními řídicími prvky, je použito nezávislé vysokorychlostní optické redundantní spojení.

B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com , www.br-automation.com