Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Recenze: Řízení a vizualizace technologických procesů

Automa 1/2000

(Bk)

Recenze: Vlach, J.: Řízení a vizualizace technologických procesů

Cílem autora knihy bylo popsat současný stav techniky v oblasti řízení technologických procesů. Důraz kladl především na základní pojmy z obvodové techniky.

V první kapitole jsou krátce vymezeny základní pojmy z teorie řízení. Druhá kapitola je věnována přenosu informací. Čtenář zde nalezne především informace o sběrnicových systémech používaných v počítačové technice (systémové sběrnice IBM PC, PC/104, rozhraní CENTRONICS). Velká pozornost je také věnována rozhraním RS-232, RS-422 a RS-485. Stručněji se autor zmiňuje o sítích LAN. Z komunikačních sběrnic pro automatizační techniku je popsán pouze Profibus a CAN, ostatní systémy jsou uvedeny jen výčtem, popř. o nich autor nepíše vůbec.

Třetí kapitola je věnována technickým prostředkům řídicích systémů. Informuje čtenáře o binárních i vícehodnotových čidlech a systémech pro rozpoznávání obrazu, binárních výstupních zařízeních a technice pohonů pro automatizaci. V kapitole o řídicích systémech jsou podrobně popsány především systémy pro malé aplikace na bázi mikropočítačů. Velmi stručně se autor zmiňuje o programování, ovšem pouze o programování v jazycích IL a LD, informace o ostatních metodách programování podle normy IEC 1131-3 kniha neobsahuje.

Čtvrtá kapitola je věnována vizualizaci technologických procesů. Je v ní zveřejněn výčet vizualizačních programů, které jsou momentálně na českém trhu k dispozici.

V páté kapitole je popsán jednoduchý příklad řízení pohybu břemene zavěšeného na laně. K řízení je použit ŘS FX-16 Mitsubishi. Kromě popisu řešení je přiložen i výpis programu v textové podobě a v LD (jazyk kontaktních schémat).

Kniha je určena konstruktérům strojů a zařízení, řešitelům a vývojovým pracovníkům zabývajícím se návrhem a aplikacemi moderních řídicích systémů a uživatelům těchto systémů.

V úvodu jedné z kapitol autor píše: „Podrobnější výklad … by vydal na celou knihu. Zde se omezíme pouze na stručné seznámení se základními informacemi.“ Tyto dvě věty, myslím, dobře charakterizují nejen kapitolu, již uvádějí, ale vlastně celou knihu. Pro toho, kdo se chce stručně seznámit se základními informacemi z tohoto oboru, je recenzovaná kniha vhodná. Kdo chce do problematiky více proniknout, musí se poohlédnout po komplexnějších publikacích nebo, jelikož se automatizační technika překotně vyvíjí, sledovat aktuální informace v odborných časopisech.

(BEN – technická literatura, 160 str. A5, cena 149 Kč)