Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Recenze: Modelování dodavatelských řetězců

číslo 3/2006

Recenze: Modelování dodavatelských řetězců

Fiala, Petr: Modelování dodavatelských řetězců. Professional Publishing, Praha, 2005. 1. vyd., 168 s., ISBN 80-86419-62-2, 228 Kč.

Všechny podniky se stále častěji setkávají s globální konkurencí a s rostoucími požadavky svých zákazníků. Pro to, aby mohly uspět, se snaží řídit efektivitu nejen operací uvnitř vlastního podniku, ale všech operací, jež vedou až ke koncovým zákazníkům, v rámci tzv. dodavatelských řetězců. Dodavatelské řetězce jsou definovány jako vícestupňový systém složený z dodavatelů, výrobců, distributorů, prodejců a zákazníků. Mezi jednotlivými stupni v obou směrech proudí materiálové, finanční, informační a rozhodovací toky. Materiálové toky zahrnují toky surovin, meziproduktů a hotových produktů směrem od dodavatele k zákazníkům. Opačně orientované jsou toky produktů určených k opravě, recyklaci nebo likvidaci. Finanční toky zahrnují různé druhy plateb, úvěry, toky vyplývající z vlastnických vztahů atd. Informační toky propojují systém informacemi o objednávkách, dodávkách, plánech apod. Rozhodovací toky jsou posloupnosti rozhodnutí účastníků ovlivňujících celkovou výkonnost řetězce.

Správa dodavatelských řetězců (SCM – Supply Chain Management) je bouřlivě se vyvíjející disciplína využívající koncepce, které byly vyvinuty v různých jiných disciplínách, jako je logistika, marketing, finanční a operační management, informační systémy, ekonomie, dynamika systémů a operační výzkum. Kvalita správy (managementu) dodavatelského řetězce je považována za klíč k jeho budoucí konkurenceschopnosti, a vyvolává proto značný zájem manažerů a výzkumníků. Modelování dodavatelských řetězců je častým námětem konferencí a odborných sdělení.

Cílem nové původní publikace prof. RNDr. Ing. Petra Fialy, CSc., MBA, Modelování dodavatelských řetězců je upozornit naše manažery, výzkumné pracovníky a studenty ekonomických a technických vysokých škol na zásadní problémy dodavatelských řetězců a na nástroje, které poskytuje operační výzkum pro jejich modelování a optimalizaci. Jsou zde shrnuty hlavní koncepce řízení dodavatelských vztahů, navržen modelový rámec, zahrnující různé aspekty, jako je globální optimalizace, síťové, dynamické a neurčité prostředí a faktory více kritérií a více rozhodovatelů v dodavatelských řetězcích. Rovněž jsou modelovány a analyzovány dílčí efekty v rámci řetězců a doporučená řešení.

V české odborné literatuře zcela ojedinělé dílo je jedním z výsledků projektu Modelování dodavatelských řetězců, podporovaného Grantovou agenturou České republiky.

(tes)