Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Recenze: Informační systémy v podnikové praxi

Sodomka, P.: Informační systémy v podnikové praxi. Computer Press, Brno, 2006, ISBN 80-251-1200-4, 352 stran, náklad neuveden, cena 499 Kč/749 Sk.
 
Autor knihy Ing. Petr Sodomka, Ph.D., je odborným asistentem na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Působí také jako předseda Centra pro výzkum informačních systémů, odborné sekce České společnosti pro systémovou integraci. Specializuje se na výzkum a poradenskou činnost v oblasti podnikové informatiky a je vedoucím projektu Laboratoře podnikové informatiky. Je dlouholetým spolupracovníkem vydavatelství Computer Press a odborným garantem mezinárodní konference Svět informačních systémů. V roce 2006 získal za svou přednáškovou a publikační činnost ocenění Microsoft Most Valuable Professional. Široké aktivity autora jistě ovlivnily vznik této přehledové publikace.
Kniha je velmi přehledně rozdělena do šesti kapitol a doplněna přílohami. První kapitola (Od sběru informací k učící se organizaci) seznamuje se základními pojmy a koncepcemi, od informace jako hlavního zdroje podnikání, přes učící se organizace, procesní řízení až po informační strategie v procesně řízené organizaci. V druhé kapitole (Teorie a praxe podnikových informačních systémů) se autor zaměřuje na otázky typu jak budovat podnikový informační systém, jak a v čem informační systém podporuje konkurenceschopnost podniku a jak se klasifikují podnikové informační systémy. Třetí kapitola (Plánování a řízení podnikových zdrojů) se věnuje systémům ERP (Enterprise Resource Planning), a to od jejich definování, přes zajímavosti z historie jejich vývoje až po charakteristiky světového a českého trhu se systémy ERP. Obsahem čtvrté kapitoly (Řízení výroby a dodavatelského řetězce) jsou poznatky o automatizaci výrobního procesu, přehled řídicích principů a metod, využití modelování, simulace a optimalizace. Další část této kapitoly míří za hranice vlastní firmy a věnuje se řízení externích procesů prostřednictvím metod správy dodavatelských řetězců (Supply Chain Management – SCM). Autor se zaměřuje na základní koncepce SCM a využití moderní techniky v dodavatelském řetězci. Pátá kapitola (Řízení vztahů se zákazníky) je věnována zejména systémům CRM (Customer Relationship Management). Popisuje vývoj od marketingových systémů k moderní koncepci CRM, strategická pravidla, systém CRM jako součást architektury podnikového informačního systému, charakteristiku světového a vývoj českého trhu s CRM. V šesté kapitole (Manažerské informační systémy) jsou analyzovány vztahy mezi transakčními a analytickými systémy, vývoj systémů MIS (Management Information System), možnosti informačních systémů a informační a komunikační techniky při zvyšování výkonnosti a hodnoty podniku, podpora konceptu Balanced Scorecard a vývoj českého trhu s těmito systémy. Obsahem příloh jsou tři užitečné seznamy: Použité literární zdroje, Seznam zkratek a specifických pojmů a Rejstřík.
V současnosti je těžké si představit život bez výpočetní techniky a informačních systémů. Informační systémy ovlivňují základní fungování podniku a jsou součástí aktivní podpory podnikové strategie. Autor se v knize zabývá důležitými otázkami vybudování a provozu podnikového informačního systému z hlediska praxe. Při výkladu vyváženě skloubil zásady manažerských koncepcí a možnosti odpovídajících informačních systémů. Celý text je provázen mnoha přehlednými a názornými obrázky, schématy a tabulkami, které čtenáři usnadňují zvládnutí textu. Vysvětlení koncepcí a problémů podnikových informačních systémů je ilustrováno množstvím příkladů a případových studií. Kniha klade důraz na české podnikové prostředí a zdůrazňuje lokální specifika budování informačních systémů v našich podmínkách. Z českých podniků jsou v knize citovány např. Škoda Praha, I. D. C. Holding, Rodinný pivovar Bernard, Siko koupelny, Roltechnik, Buzuluk Komárov atd. Autor také nabízí porovnání s historickou Baťovou učící se organizací a Baťovým informačním systémem.
Nová kniha Petra Sodomky je významným zdrojem aktuálních odborných informací z oblasti podnikových informačních systémů jak pro podniky a jejich pracovníky, tak pro studenty ekonomických a technických vysokých škol. Knihu lze označit za přehledovou příručku. Jde o publikaci, k níž se čtenář bude stále vracet, bude rozšiřovat své znalosti a hledat inspiraci pro řešení problémů, které přináší praxe. Nalezne v ní souhrnně uspořádané rady pro budování a klasifikaci podnikového informačního systému, využití jeho podpory pro růst konkurenceschopnosti, výkonnosti a hodnoty podniku, pro řízení podnikových zdrojů, výroby, dodavatelských řetězců a vztahů se zákazníky. Jestliže čtenář v knize nenalezne plnou odpověď na svou konkrétní otázku, kniha mu alespoň poskytne základní informaci o problému a možnostech jeho řešení v současnosti a popř. i odkaz na zdroj podrobnějších informací.
Petr Fiala