Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Recenze: Databáze: datové sklady, analýza OLAP a dolování dat

číslo 3/2004

Recenze: Databáze: datové sklady, analýza OLAP a dolování dat

LACKO, L.: Databáze, datové sklady, analýza OLAP a dolování dat s příklady v Microsoft SQL Serveru a Oracle. Brno, Computer Press, 2003, ISBN 80-7226-969-0, 486 stran, náklad neuveden, cena 469 Kč.

V nabídce známého brněnského vydavatelství počítačové literatury se objevila kniha z lákavým názvem. Téma datových skladů a jemu příbuzná témata jsou nyní v projektech komplexních automatizovaných systémů na denním pořádku. Považujeme tedy za účelné čtenáře našeho časopisu o této knize alespoň stručně informovat.

Kniha se zabývá datovými sklady, analytickým zpracováním dat v reálném čase (On Line Analytical Processing – OLAP) a způsoby zpracování dat pro získání poznatků v nich skrytých a využitelných k řízení. Je rozdělena do deseti kapitol a doplněna čtyřmi přílohami, včetně CD-ROM se 120denní zkušební verzí MS SQL server 2000 a s instruktivními příklady. Názvy kapitol naznačují strukturu publikace: Úvod do problematiky datových skladů, analýzy OLAP a data miningu, Datové sklady, Příprava údajů – etapa ETL (extrakce, transformace a zavedení), Analýza OLAP, Přístup k databázím OLAP z klientských aplikací, Jazyk MDX pro přístup ke krychlím OLAP, Vývoj aplikací pro přístup ke krychlím OLAP, Data mining, Příklad řešení dvouterabajtového datového skladu, Oracle. Kniha patří k tomu lepšímu, s čím se na našem trhu v počítačovém oboru lze setkat.

Pro našeho čtenáře mohou být přínosné první čtyři kapitoly. Přitom je třeba si uvědomit, že kniha je psána z hlediska odborníka – ekonoma. Automatizační technik zde tedy nenalezne vše, co by podle názvu knihy mohl očekávat. Vyšší sféry řízení, náležející především do odborné oblasti ekonomie, se potýkají s problémy, které mohou, ovšem nikoliv oprávněně, čtenářům časopisu Automa připadat známé a jednoduché. Jen pro příklad je možné uvést, že sledování dat v dlouhém časovém horizontu nebo využití statistických metod v analýze dat jsou postupy v automatizačních úlohách běžné. A v těchto záležitostech datové sklady a vytěžování dat přinášejí „pouze„ nové techniky zpřístupnění dat. Našim čtenářům lze doporučit, aby si pročetl kapitoly o vlastních datových skladech a OLAP, tj. poznatky, které se budou v automatizačních aplikacích datových skladů dále rozvíjet. Jistě pro něj bude užitečné moci se seznámit s množstvím zkratek, se kterými se i on běžně setkává. Zde, na několika stránkách, je nalezne i s výstižným vysvětlením. Kybernetika snad poněkud rozladí zvláštní zacházení s klasickým pojmem informace. Odborníka dbajícího na terminologickou čistotu se trochu dotkne míchání české a anglické terminologie. To jsou však záležitosti, které díky jinak kvalitnímu zpracování tématu nemají významný vliv na jasnost a srozumitelnost výkladu. Pro projektanta automatizačních řešení může být předkládaná kniha přínosem při hledání společného jazyka s ekonomickým oborem, s nímž se již možná nejednou potýkal a s nímž se v blízké budoucnosti na poli komplexní automatizace zcela jistě setká.

(jc)

Inzerce zpět